تعداد بازدید: 2714

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 1 شهريور 1388-0:0

تخريب و سکوت

سکوت سازمان محيط زيست و ميراث فرهنگي در برابر تخريبات غيرقانوني؛لودرهاي مکانيکي منطقه «قلعه دختر» آمل را زير و رو کردند.


 در 22 فروردين ماه امسال مجوز مسطح کردن حريم پيرامون قلعه دختر صادر شد. اين مجوز که از سوي منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان آمل، بدون در نظر گرفتن اهميت تاريخي، فرهنگي و طبيعي اين مکان صادر شده است، باعث شده بيش از 60 درصد از کوهي که در بالاي آن ويرانه هاي قلعه قرار داشته، تخريب شود. اکنون بيل هاي مکانيکي و لودر ها تا چهار متري ويرانه هاي قلعه پيش رفته اند. اگر نگاهي به تخريب ها بيندازيم در لابه لاي آنها پر است از سفال هاي ساده و لعاب دار و شيشه هاي آبگينه.

احمد نادعليان که يکي از هنرمندان مطرح کشورمان است در اعتراض به اين تخريب غيرقانوني با انتشار نامه يي گفت؛ اين روزها هنرمندان محيطي، گروه هاي کوهنوردي و دوستدار طبيعت در روستاي پلور تلاش مي کنند از تخريب حريم تاريخي قلعه دختر جلوگيري کنند.

 در فرآيند تخريب از مکان بازديد کردم و نمونه هاي متعدد سفالينه هاي ساده و لعاب دار و شيشه هاي آبگينه از محل به دست آمد. يکي از مسوولان تشکل کوهنوردي مستقر در پلور نيز نمونه هاي بيشتري در اختيار من قرار داد. بسياري از اين سفالينه ها داراي نقش هستند و در فرآيند تخريب اين کوه ويران مي شوند. يکي از کارکنان اداره راه که مقر آنها مجاور اين کوه است به من گفت ما با ميراث فرهنگي تماس گرفته ايم و متاسفانه آنها نسبت به آن بي اعتنا بودند.

 اين هنرمند محيطي در اعتراض به تجاوز غيرقانوني نسبت به حريم طبيعت در منطقه پلور گفت؛ دوست دارم سرنوشت آثارم با سرنوشت طبيعت و ميراث تاريخي، فرهنگي گره بخورد، به همين دليل براي اعتراض به تخريب کوه «قلعه دختر» ديواره هاي شرقي آن را حجاري خواهم کرد، شايد اين صدا روزي شنيده شود. او با اشاره به اعتراض هنرمندان محيطي گروه هاي دوستدار طبيعت و کوهنوردان به مجوزهاي غيرقانوني که منجر به تخريب حريم تاريخي، فرهنگي و طبيعي قلعه دختر در پلور مي شود، گفت؛ آيا مي توان کوه را پست و هموار کرد؟ در حالي که اين انديشه يي پست خواهد بود که ما براي هموارسازي حريم تاريخي، فرهنگي و طبيعي مجوز صادر کنيم.

نادعليان اضافه کرد؛ تعدادي از آثارم پيش از اين در حريم تاريخي «قلعه دختر» پنهان شده است و گروه هاي دوستدار طبيعت به دفعات از من خواسته اند در کنار اماکن خاص و طبيعي آثار هنري بيافرينم، به همين دليل براي اعتراض به تخريب کوه «قلعه دختر» ديواره هاي شرقي آن را حجاري خواهم کرد.

اين هنرمند محيطي که چند سالي است پايگاه هنر محيطي را در منطقه پلور راه اندازي کرده است، ادامه داد؛ شايد هر مسافري که از جاده هراز عبور مي کند، چشمه قلعه دختر را ديده باشد. در نزديکي اين چشمه کوه سنگي وجود دارد که در بالاي آن ويرانه هاي يک بناي تاريخي ديده مي شود. در نزديکي اين ويرانه ها در داخل صخره يي، سوراخي وجود دارد که نشان مي دهد روزگاري آب از کنار اين ويرانه عبور مي کرده است.

او تصريح کرد؛ بومي ها در روستاي پلور قصه هاي متفاوتي مي گويند که ريشه در اسطوره و باورهاي کهن آنها دارد. آنها معتقدند در گذشته يي دور دختراني در بالاي کوه پادشاهي و آب را نيايش مي کردند. آنچه آنها درباره اش سخن مي گويند، به وضوح دلالت بر وجود کيش آناهيتا دارد.

نادعليان افزود؛ به عنوان يک مدرس تاريخ هنر ايران مي توانم بگويم کليه شواهد و مستندات نشان مي دهد اينجا يک مکان تاريخي براي مراسم هاي آييني بوده و نمونه مشابه چنين مکاني، «قلعه دختر» در مسير شيراز به فيروزآباد است که در پايين کوه آن چشمه يي وجود دارد و در بالاي آن بنايي به نام «قلعه دختر» ديده مي شود.

نادعليان با تاکيد بر پيشينه اين تخريب ها متذکر شد؛ چند سال قبل چشمه مجاور اين کوه به بهانه احداث آب معدني تخريب شد و بسياري از آثار من در اين منطقه تکه تکه شدند. البته اينکه چرا آثار من در کنار چنين اماکني وجود دارند آگاهانه است. گروه هاي دوستدار طبيعت به دفعات از من خواسته اند در کنار اماکن خاص آثار هنري انجام دهم. من نيز دوست دارم سرنوشت آثار من با سرنوشت طبيعت و ميراث هاي تاريخي فرهنگي گره بخورد. مثلاً در حريم معبد پيش از اين پيکره هايي را پنهان کردم. تخريب صد درصد اين معبد آثار من را نيز تخريب خواهد کرد.

نادعليان با اشاره به گفته هاي يکي از کوهنوردان و دوستداران طبيعت درباره اين اتفاقات توضيح داد؛ منوچهر فيروي مي گفت در تاريخ 19 مردادماه سال جاري به اتفاق ابراهيم مشايي از طرف دفتر محيط زيست مستقر در پلور به منطقه تخريب مراجعه کرديم و از تخريب کنندگان تعهد گرفتيم روند تخريب را متوقف کنند، زيرا با توجه به قوانين موجود واگذاري، مجوز احداث و مهم تر از آن تخريب يک ميراث تاريخي، فرهنگي و طبيعي خلاف است. بنده هم موضوع را از طريق شورا و دهياري در پلور پيگيري کردم. آنها گفتند از طرف مسوولان مربوطه مجوز صادر شده است.

اين هنرمند محيطي گفت؛ از آنجا که حفظ ميراث تاريخي ، فرهنگي و طبيعي مطابق با قانون يک وظيفه عمومي تلقي مي شود، هنرمندان محيطي ايران و گروه هنري «حجم سبز» در مخالفت با تخريب اين مکان تاريخي طبيعي طي بيانيه يي، واگذاري اين مکان را از طرف اداره منابع طبيعي آمل غيرقانوني اعلام کردند و نسبت به ادامه اين روند اعتراض دارند.(etemaad)    ©2013 APG.ir