تعداد بازدید: 5012

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 12 شهريور 1388-0:0

گاف بزرگ شیخ الاسلامی:آمار موسوي، کروبي و رضايي در مورد بيکاري درست بود

...دوربين ها روي چهره شيخ الاسلامي رفتند؛ او سر به زير انداخته بود و گويا مي دانست چه اشتباهي کرده و ديگر لازم هم نديد جزوه اش را باز کند.


 ديروز پرونده عبدالرضا شيخ الاسلامي روي ميز نماينده ها آمد. صلاح ديده شد مسوول دفتر احمدي نژاد وزارت کاريابي جوانان را در دست بگيرد. اما وقتي نماينده ها داشتند «وعده نامه» وزير پيشنهادي را مطالعه مي کردند به يک کشف بزرگ رسيدند. در برنامه شيخ الاسلامي آماري آمده بود که مي گفت ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و محسن رضايي در مورد آمار بيکاري درست مي گفتند و اين محمود احمدي نژاد بوده که نمودارهاي بيکاري را جلوي رسانه ملي برخلاف واقعيت نشان مي داده؛ عبدالرضا شيخ الاسلامي حواسش نبود و در برنامه کاري اش آماري از بيکاري آورد که شبيه آمارهايي بود که رقباي احمدي نژاد در زمان مناظره ها ارائه داده بودند.

 احمدي نژاد مي گفت بيکاري را در اين چهار سال خيلي کاهش داده اما وزير پيشنهادي کارش که از قضا پيش از اين مسوول دفترش بوده و انتظار نمي رفت چنين کند، تمام صحبت هاي رئيس کابينه اش را زير سوال برد؛ شايد او فکر مي کرد نماينده ها زير برنامه هايش نمي شوند و نمي بينند اين «اعتراف بزرگ» را؛ اما ترابي نماينده شهرکرد احمدي نژاد و شيخ الاسلام را گرفتار کرد؛ آقاي مسوول دفتر سابق رئيس جمهور؛ لطفاً صفحه 15 برنامه خود را بياوريد.

شما گفته ايد در طول چهار سال دولت احمدي نژاد نرخ 321 هزار و 529 شغل از دست داده ايم و آمار شاغلين کاهش يافته است.

دوربين ها روي چهره شيخ الاسلامي رفتند؛ او سر به زير انداخته بود و گويا مي دانست چه اشتباهي کرده و ديگر لازم هم نديد جزوه اش را باز کند. ترابي کشف جديدش را اين طور ادامه داد که وزير احمدي نژاد خبر داده آمار جمعيت شاغل در سال 84 برابر 20ميليون و 614هزار و 698 نفر بوده و پس از چهار سال در سال 87 به 20ميليون و282 هزار و 745 نفر رسيده؛ يعني نزديک به 322 هزار شغل از بين رفته است.

 نماينده ها سريع خاطره ها يادشان آمد؛ شب مناظره کروبي ـ احمدي نژاد؛ «نرخ بيکاري در بهار 84 نرخ بالا بود، از ابتداي84 نرخ بيکاري رو به کاهش است به طور مستمر...» البته شيخ الاسلامي خواسته جبران کند و قول داده اگر نماينده ها او را وزير کار کنند جبران مافات خواهد کرد و 914 هزار شغل جديد به وجود مي آورد؛ اما مجلس شگفت زده از اين مچ گيري هاي اقتصادي بود. نماينده شهرکرد مي پرسيد به قول احمدي نژاد اگر رکود جهاني اقتصاد است چطور مي تواند اين تعداد شغل جديد ايجاد کنند؟

 کشف دوم؛ نسبت بيکاري جوانان به بيکاري کل کشور بود؛ باز هم نکته سنجي نماينده شهرکرد در پيدا کردن يک سوء تفاهم ديگر وزير جديد و رئيس کابينه، باز هم برخي از نماينده ها و مردمي که ا ين آمار را مي شنيدند يادشان آمد آن وقت اضافه يي که در آستانه انتخابات به احمدي نژاد دادند تا بيايد و جدول هايش را بياورد؛ او آنجا گفته بود اين نسبت هم کم شده و اصلاً با دولت خاتمي قابل مقايسه نيست، اما دسته گل شيخ الاسلامي؛ «نسبت بيکاري جوانان به بيکاري کل در اين چهار سال از 02/2 به 21/2 افزايش يافته است...» به قول ترابي تاهزه اگر 5/3 میلیون نفر دانشجوی موجود به رقم يک ميليون و 111 هزار نفر اضافه شود،ببينيد چه آينده بحراني براي اشتغال جوانان رقم مي زند؟

تا به اين ترتيب موضوع مخالفت با وزير پيشنهادي کار تبديل شود به رو شدن آمارهايي که احمدي نژاد مي داد و هر قدر بانک مرکزي و کارشناسان مي گفتند واقعي نيست، از دولت اصرار بود از شهروندان بيکار، انکار؛ مجلس تصور کرد با اين برگ برنده شايد شيخ الاسلامي پشيمان شود از جوابي که به موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد داده بود؛ اين نماينده مي گويد از آقاي شيخ الاسلامي در فراکسيون کارگري پرسيدم چرا اين پيشنهاد را قبول کرديد؟ شما که مي دانيد تجربه و تحصيلاتي در اين زمينه نداريد و او اين طور پاسخ مي دهد؛

 «من هم تمايل نداشتم؛ اما اين کار شد و حالا سعي مي کنم بتوانم موفق باشم.» اما همين ابتداي کار خطايي کرد که احمدي نژاد اگر نخواهد از آن چشم بپوشد بايد به فکر جوابي باشد.

 شيخ الاسلامي مهندسي و دکتراي عمران دارد. عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت، رئيس دفتر دانشگاه، رئيس دفتر شهردار احمدي نژاد، استاندار و بازرس ويژه احمدي نژاد؛ با اين سابقه هاي نامرتبط براي وزارت کار پيشنهاد شده؛ شايد به همين دليل است که ناشيانه آماري داده که با آمارهاي «يک» دولت اينرقدر متفاوت است؛ البته مخالفان سوال هايي هم پرسيدند که وي هم به رسم ساير وزراي پيشنهادي گويا صلاح نديد در مقام پاسخ نماينده ها بر آيد؛ چرا که سوال ها از ضعف هاي چهارساله دولت احمدي نژاد بود و وزير جديد چه جايگاهي براي پاسخ به نکرده هاي چهارساله يک دولت؛

 «آيا مي دانيد چه تعداد از کارگران در اين سال ها به دليل تعطيل شدن يا واگذاري بخش هاي مختلف به امان خدا سپرده شده اند؟ آيا سرانجام کارگراني که به دنبال معوقات خود بين اداره کار، استانداري و اجراي احکام سردرگمند و شب دست خالي به خانه باز مي گردند، مي دانيد چه مي شود؟ آيا مي دانيد چند کارگر به دليل پرداخت نشدن حق بيمه کسر سابقه دارند؟ آيا منظور شما از کارگران تنها کارگران بخش صنعت است؟

به نظر شما خيل عظيم کشاورزان و کارگران بخش صنعت و خدمات چه مي شود؟ آيا براي صنعت و زحمتکشان عرصه توليد در شهرهاي مختلف کشور از جمله شهر هفت چنار که از شهرهاي استان چهارمحال و بختياري است و سال ها چرخ توليد و صنعت را به گردش درآورده اند و عسلويه ها ساخته اند و اکنون دربه در تعطيلي عسلويه به دنبال کار و لقمه ناني هستند فکري مي شود؟

 آيا براي کارگراني که کمتر از بيمه پرداخت کرده اند و بدون تقسيم بيکار مي شوند و به آنها مي گويند چون يک سال بيمه پرداخت نکرده ايد مشمول بيمه بيکاري نمي شويد، فکري کرده ايد؟»

 موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد هم به اين وزير پيشنهادي که ناخواسته سخت گرفتار روز پرتنشي شده بود، شوک جديدي وارد کرد و پرسيد اين چه رسمي است که در اين مملکت اگر يک فرد در يک هفته يک ساعت هم کار کند، شاغل محسوب مي شود؛ «اگر هر نفر در هفته يک ساعت هم کار داشته باشد شاغل محسوب مي شود، آيا اين شاغل بودن است؟

 در آمار سرشماري سال 85 ديديم مي رفتند در خانه ها و دق الباب مي کردند و مي پرسيدند شما در هفته يک ساعت کار مي کنيد. آن فرد روستايي هم مي گفت من هفته يي 100 ساعت کار مي کنم. اما براي سرشماري بايد به شهرها بياييد و ببينيد که مردم هفته يي 44 ساعت کار مي کنند؛ اما نمي توانند زندگي شان را تامين کنند، چرا؟ دليل آن تنها اين است که در چنين نرم افزاري که در غرب مورد استفاده قرار مي گيرد يک ساعت ارزش افزوده کار برابر يک سال کار دامدار ما است. يک ساعت ارزش افزوده آنها با يک سال کار ما برابري مي کند. اينها نکاتي است که بايد به آن توجه کرد و دولت نهم توجه نکرد.»

شيخ الاسلامي هم وقتي نوبت سخنراني اش رسيد ديگر اشتباهش را تکرار نکرد و از برنامه اش تنها جاهايي را خواند که آمار نداشت تا حداقل پشت تريبون مجلس اظهارات رئيس دولت نهم در کاهش بيکاري دولت عدالت محور نسبت به دولت خاتمي را تکرار نکند.(etemaad)


 • دوشنبه 3 مرداد 1390-0:0

  در نظر داشته باشيد كه كشورهاي صنعتي در سالهاي اخير رشد بيكاري بسيار زيادي داشته اند و در مرز انحطاط اقتصادي قرار گرفته اند.در چنين شرايطي كه دنيا رو به زوال كاري و اقتصادي رفته كارنامه آقاي احمدي ن‍ژاد و دكتر شيخ الاسلامي رقم ناچيز افزايش بيكاري رو نشون ميده.كه در اين شرايط درخشانه

  • يکشنبه 15 شهريور 1388-0:0

   فكر نكنم تو مازندراني اصيل باشي. جهت استحضار جنابعالي نمايندة چالوس و نوشهر بخاطر منافع مردم منطقه از تنگ نظريهاي حزبي خارج شده و از دكتر شيخ الاسلامي حمايت نموده است. به نظر بنده علت اينكه به جائي نمي رسيم طرح همين مسائلي است كه مورد علاقة امثال جنابعالي است.

   • پنجشنبه 12 شهريور 1388-0:0

    رييس اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نوشهر با حضور در 6 مرکز چاپ نوشهر:
    ذوق،تخصص و ابتکار در صنعت چاپ از گامهای موثر در عرصه رقابت است

    رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر صبح امروز با گروهی متشکل از مدیر اداری، کارشناس مسوول تبلیغات و چاپ و مسوول روابط عمومی این اداره در روز 11 شهریور روز صنعت چاپ از 6 مرکز مرتبط با امور چاپ این شهرستان بازدید بعمل آورد و با اهدای الواح تقدیر و شاخه گل از زحمات متولیان و صاحبان این مجموعه تجلیل بعمل آورد.
    رييس اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نوشهر با اشاره طی سخنانی ضمن تبریک به مناسبت روز صنعت چاپ و با اشاره به اهمیت توجه به امور فرهنگی اینچنینی گفت: امروز شاهد این هستیم که صنعت چاپ در کشور با یک جهش مناسب و با رشد و پیشرفت خوبی مواجه است و اگر توجهات و ایجاد تسهیلات در این بخش توجه ویژه ای شود مطمئنا در سطح شهرستان شاهد پویایی بیش از پیش در امور مرتبط با چاپ خواهیم بود.
    به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نوشهر حجت الاسلام و المسلمين حسن توپا حيدري در این گفتگو افزود: دستگاههای پیشرفته به مدد فکر و اندیشه انسانهای متخصص و متعهد طراحی می شوند و با توجه به نیاز جوامع بشری هر روز با یک پدیده جدید در این مسئله مواجه می شویم که الحمدلله در نوشهر مراکز مربوطه بسیار مجهز هستند و طی یکسال اخیر در خصوص مجهز شدن به دستگاههای جدید با خدمات متنوع پیشرفتهای قابل توجهی صورت گرفت.
    توپا حيدري ضمن انتقاد از مجموعه هایی که امور چاپ خود را به خارج از استان می برند تصريح نمود: اگر سابق بر این امکانات محدود بود این یک راه حل بود ولی در حال حاضر در نوشهر مراکز چاپ ما پیشرفته و دارای خدماتی هستند که جوابگوی شهرستان باشد، اگر ما از مراکز شهر و استان خودمان حمایت نکنیم چگونه انتظار پیشرفت، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را داریم؟
    وي اظهارداشت: تنها نکته ای که در منطقه جای خالی ان احساس می شود یک چاپخانه یا مرکز چاپ رول تخصصی نشریات و هفته نامه ها است که با توجه به این که در نوشهر و شهرهای همجوار نشریات بومی و محلی زیادی منتشر می شود و این بندگان خدا نیز متحمل هزینه های زیادی در خارج استان می شوند یک سرمایه گذار متخصص در بخش خصوصی نیاز است تا این شرایط را مهیا کند و ما نیز در حد توانمان و در چارچوب قانون حمایت می کنیم و حتی حاضریم برای اینکه این مسئله مهم نیز محقق شود پیشگام و پیش قدم شویم تا یک مرکز چاپ رول تخصصی نشریات در شهرستان شکل بگیرد.
    رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نوشهر در پایان بیان داشت: ذوق،تخصص و ابتکار در صنعت چاپ از گامهای موثر در عرصه رقابت است و خوشبختانه در بازدید امروز آمارهای بررسی شده حاکی از این مسئله بود که بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص و جوانان مبتکر و خوش ذوق یک فضای رقابتی خوبی در بین این مراکز بوجود آورده است.

    • توپولوف عزیزپاسخ به این دیدگاه 0 0
     پنجشنبه 12 شهريور 1388-0:0

     فداتم توپولف، من هلاک تو و خاک زير پاتم، توپولف،من زمين خورده جعبه سياتم، توپولف،کشته تيپ زدن و قد و بالاتم، توپولف،مرده ريپ زدن و ناز و اداتم، توپولف،قربون اون نوسانات صداتم، توپولف،يه کلوم ختم کلوم بنده فداتم، توپولف،من هواپيما نديدم اينجوري ناز و ملوس،مي پري پر مي زني روي هوا عين خروس،بذار ايرباس واست عشوه بياد دراز لوس ،بدگًلا چش ندارن ببيننت، خوشگل روس،قربون چشات برم، محو نيگاتم، توپولف

     ---

     شعر توپولوف؛ ما رو مي بري نقاط ديدني وقت فرود/گاهي وقتا سر کوه و گاهي وقتا ته رود/مي فرستن همه تا سه روز به روحمون درود/ مي خونه مجري سيما واسمون شعر و سرود/چرا ماتم مي گيرن، مبهوت و ماتم توپولف،

     ---

     وقتي عشقت مي کشه گاهي با کله مي شيني /به جاي باند فرود، توي محله مي شيني/يا ميري توي ده رو سر گله مي شيني/زودي مشهور مي شي، رو جلد مجله مي شيني/پيگير عکسا و تيتر خبراتم توپولف،

     ---

     مي خوام از خدا که يک لحظه نشم از تو جدا/چون که وقتي باهاتم هي مي کنم ياد خدا/بدون نذر و نياز با تو پريدن، ابدا،/مي کنم بعد فرود تموم نذرامو ادا/واسه جنت بليتت گشته براتم، توپولف،/يه کلوم ختم کلوم بنده فداتم، توپولف،

     ---

     تو که هي رفيقاي ايرونيتو ياد مي کني/کي ميگه تو انباراي روسيه باد مي کني؟/ما رو پيک نيک مي بري، سقوط آزاد مي کني/خدا شادت بکنه، روحمونو شاد مي کني/بري تا اون سر اون دنيا(،) باهاتم، توپولف،/يه کلوم ختم کلوم بنده فداتم، توپولف،


     ©2013 APG.ir