شنبه 3 اسفند 1392-22:49

سئوال های بی جواب

پرسش هایی که مدیران جرات پاسخگویی به آن ها را ندارند

از زمان تصدی مدیریتی تان تاکنون چند تن از نزدیکان نسبی و سببی در انواع ادارات استانی به کارگیری شده اند؟/استانداردهای انتخاب و انتصاب شما به این سمت خطیر چه بوده است/ چندسال از زمان بازنشستگی شما می گذرد و همچنان مشغول به کار هستید؟


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، علی اصغر خلیل پور کتی سری ، کارشناس ارشد مدیریت دولتی: آیا مردم می دانند وظیفه یک مدیر کل یا استاندار ویا معاون استاندار چیست؟ ودر قبال وظایف شان به چه کسی پاسخ گو هستند ؟

معمولا رسم بر این است که وقتی فردی را صاحب صلاحیت تشخیص می دهند ویا اگر فردی خود را صاحب صلاحیت تشخیص داد، صرف نظر از هرگونه اقدامات گاز انبری شبیه دیدن مقامات ، نوشتن تومار ، گرفتن امضا از بزرگان مثل نمایندگان مجلس و یا حتی مردم شهر و دیار، اقدام به نوشتن برنامه های قابل اجرا می کند که مثلا اگر من این سمت را بگیرم چنین می کنم و چنان، مشکل را رفع کرده و آینده ای را خواهم ساخت که نگو!

دراین زمان که معلوم نیست استاندارد انتخاب مدیر چیست و پاسخ گو و پاسخ خواه چه کسی ست، خوب  و برازنده است که مدیران 1- برنامه هایی را که در ابتدای اخذ سمت نوشتند - عملکرد مالی (تراز نامه)و غیر مالی (ارزیابی عملکرد) دوره ای (شش ماهه یا سالیانه) را در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر کنند تا ولی نعمتان مان یعنی مردم از عوام تا خواص بدانند که چه بزرگان و دلسوزانی مدیران ادارات بوده و چه خدمات ارزشمندی را می توانند انجام دهند.

وقتی تئوری اصیل و وکیل  را می خوانیم به عقل دانشمندان غربی غبطه می خورم که این اصل اساسی اسلامی را آنها چه خوب فهمیده اند که مردم و انتخاب کنندگان اصل و مسئولان و انتخاب شوندگان وکیل و نوکر و خدمتگزاران مردم هستند.

به یاد سخن امام عزیز(روحی فداه )افتادم که فرمود : "به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید"

مدیران شجاع و باجرات بابرنامه اند و برای برنامه خود استراتژی و اهداف می نویسند و ضمانت اجرائی  اهداف شان ، عملکرد ممتاز شان و آبروی در کف اخلاص شان بوده که اگر به پایش بیفتد در نامه و روزنامه می نویسند و تا حد توان از آن دفاع خواهند کرد.

این حق ولی نعمتان و مردم اصیل است که نوکران و خدمتگزاران و وکلای ملت حرف آنها را بگویند، از عملکرد خود آنها را مطلع کنند و در قبال عملکردشان پاسخ گو باشند.

اگرچه مردم به معنای عام یعنی اعم از رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری و مردم عادی هم کم کار وتا حدی بی تفاوت بوده اند و پاسخ خواه جلوه نکردند که شاید از حیا و نجابت شان باشد. اما اگر مردم نجابت دارند من مدیر نباید پاسخ گو باشم؟

به نظرم آمد به عنوان یکی از مردم(ولی نعمتان اصیل) پاسخ خواهی را از همین عرض مختصر شروع کنیم؛ باشد فتح بابی گردد برای همگان تا همت پاسخ خواهی رواج و نهضت پاسخ گویی آغاز یابد.


مدیران عزیز لطفا منتشر کنید:

1-    از زمان تصدی مدیریتی تان تاکنون چند تن از نزدیکان نسبی و سببی در انواع ادارات استانی به کارگیری شده اند.

2-     میزان اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دریافتی به تفکیک فصول دستگاه محل ماموریت شما چقدر بوده است.

3-    خالص کل حقوق ، مزایای شما (اعم از پاداش استانی و دریافتی از مرکز ، اضافه کار ،ماموریت و....) در ماه چقدر است؟

4-    میزان بهره وری سازمانی و فردی در دستگاه اجرائی محل ماموریت شما در مقایسه با سال قبل چقدر بهبود یافته است؟

5-    چه میزان از عملکرد مدیریتی شما در راستای برنامه های ارائه شده در بدو انتصاب است.؟

6-    استانداردهای انتخاب و انتصاب شما به این سمت خطیر چه بوده است؟

7-    چقدر تحصیلات دانشی تان مرتبط با سمت مدیریتی شما می باشد؟

8-    برنامه آینده (دوساله-پنج ساله – چند ساله) شما چه می باشد؟

9-    امکانات اداری در اختیارتان چه می باشد؟

10-    راستی چندسال از زمان بازنشستگی شما می گذرد و همچنان مشغول به کار هستید؟

11-    محصول اعتبارات دریافتی از محل موافقتنامه استانی و یا ابلاغی و سایر منابع چه می باشد.

12-...

البته اگر بدون رعایت آداب رئیسی و مرئوسی سوال نمودم بسیار معذورم زیرا که در ابتدای عرائض ، گفتم که فرض برآن است ، مدیران، وکیل (به قول دانشمندان غربی) ویا خدمتگذار (به قول امام عزیز "ره") و صد البته نوکر  ولی نعمتان خود یعنی مردم هستند و معمولا مولا از رعیت خود اینگونه ویا سخت تر از آن سوال می کند.
باشد با پاسخ گویی در این دنیا در (یوم تبلی السرائر) شرمنده ولی نعمتان خود نباشیم.

*سایر مطالب نویسنده:

ای بی معرفت!

تدبیر اعتدال ، امید اصلاح

آیا واقعا راه انتقاد باز شده است؟!