تعداد بازدید: 4964

توصیه به دیگران 153

شنبه 10 دی 1390-23:24

مجلس؛رستگاري

بررسي نقاط ضعف و قوت نامزدهاي احتمالي مجلس در حوزه قائمشهر،سوادکوه و جويبار؛اکبري بلد است به قول ما مازني ها اسب خود را کجا ببندد/ادياني تمامی مساعی خویش را معطوف به رفتن کمیسیونی آب و نان دار جستجو کرد/نزدیکترین دوستان و مبلغان نعمت زاده-پشیمان از حمایت های انتخاباتی- در کوتاه ترین زمان ممکن پی بردند که او هرگز برای این کار ساخته نشده است/تاکنون تیم انتخاباتی علیپور نخواسته با اهدافی روشن و خاستگاهی مشخص وارد منازعات سیاسی و رقابتی شود/ابراهيم زاده را می توان در حلقه ی چهار نفر اول شرایط فعلی رقابت ها ارزیابی کرد/حسینی توانست بزرگ ترین چالش و شکاف سیاسی و انتخاباتی را بر پیکره ی عملکرد نمایندگان فعلي ایجاد کند اما در پر کردن این شکاف عملاً دارای مشکلات عدیده است.


مازندنومه،سياوش اسلامي سوادکوهي:مهلت ثبت نام نامزدهاي انتخابات آينده مجلس پايان يافت و حال مي توان عملکرد و کارنامه ي نامزدهاي احتمالي را بهتر بررسي کرد.در يادداشت پيشين(نگاه کنيد به: جويندگان پارلمان  http://www.mazandnume.com/?PNID=V13043) نگاهي داشتيم به ويژگي هاي برخي ازنامزدهاي انتخابات آتي در حوزه ساري و اينک همين نگاه را در حوزه قائم شهر،سوادکوه،جويبار و کياکلا خواهيم داشت.

*عزت الله اکبری:او نماینده ی فعلی مجلس شورای اسلامی و يکي از جدی ترین رقیبان انتخاباتی مجلس نهم است که حضورش درمنازعات سیاسی ،عرصه را بر بسیاری از رقبایش سخت نموده است.اکبري در مجلس پنجم نیز عضويت داشت.

 اکبری باخیزش ازجریان سیاسی راست،درمیان جریان چپ سیاسی هم دوستان قدری دارد که او را در منازعات سیاسی همراهی می کنند،اوکه ازیاران قدیمی اکبرهاشمی رفسنجانی است همیشه کفه ی ترازوی سیاسی راهوشمندانه به نفع خودش تقسیم نموده است،به قول مازندرانی ها،او بلد است اسب خویش را در کجا ببندد!!

 اکبری ازجمله مدیران دارای پشتکاری است که درقبال احیای دوباره ی نساجی مازندران،حاضر شد از همه ی آبروی سیاسی خودش هزینه کند.آنهایی که محل ویران شده ی نساجی را دیده اند می توانند شهادت دهند که انگار آن محل را هواپیمایی بمباران کرده است!درچنین شرایطی او داوطلب شد و شعارهای انتخاباتی اش را احیای نساجی قرارداد.

او پس از انتخاب، سریع به سراغ سرمایه گذارخارجی رفت و درمیان سنگ اندازی های پیدا و پنهان نساجی ازجمله رقبا،ونیز بداندیشان آبادانی قائم شهر،یک تنه مقاومت جانانه ای انجام داده است.

مردم می گویند قواره و اندازه ی سیاسی عزت الله اکبری،هرچه باشد ردایی به اندازه است هرچند ناتوانان سیاسی ناتوانی شان را در تخریبش بدانند.

*سید علی ادیانی:او نيز نماینده فعلی مجلس است و از گزینه های رقابت های مجلس نهم ، که اعتبار و شهرت سیاسی او قائم به حضور و پشتیبانی فرهنگیان بوده است.

 در مجلس هشتم توانست با آراي قاطعی حضور یابد اما دیری نپايید بسان مثل مرحوم پروین اعتصامی به طعنه که کدو بن به چنار ؛ که به رغم سن و سال چنار بر او خرده می گرفت که من زائیده بهارم و قامتم از تو بزرگتر شد ! و تو چرا این قدر با این همه سال ، این قدر کوچکی ؟ و چنار هم خردمندانه گفت که بگذار پائیز امسال را اگر به سلامت عبور نمودی آن وقت با تو بیشتر سخن خواهم گفت. دیری نشد که کدو بن با اولین باد پائیزی فرو ریخت و چنار همچنان کوهی قامت برافراشته !

حال مثل ما و آقای ادیانی درعرصه ی سیاست ،بسان این داستان است! ادیانی که با فن خطابه و خردش براي تحقق مطالبات مردم حوزه انتخابیه و خصوصاً مطالبه ی فرهنگیان وارد مجلس شد و سرمست از این پیروزی پا در رکاب مجلس هشتم گذاشته بود در اندک زمانی همه ی تلاش خویش را معطوف به چگونگی تحکیم قدرت سیاسی و آینده ی موازنه ی ماندن در قدرت بدون ملاحظه افکار عمومی پرداخت که کسی هرگز چنین گمان نمی کرد که او این گونه بی توجه به عقبه ی سیاسی و حلقه ی مشاورانش به طراحی و آینده اش بپردازد.

او در اندک زمانی تمامی مساعی خویش را معطوف به رفتن کمیسیونی آب و نان دار جستجو می کرد و بی توجه به چشمان نافذ فرهنگیان حامي اش و نیز مردمان حوزه ی انتخابیه همه را در حیرتی باور نکردنی فرو برد!

 او بعد ها توانست با فن خطابت خویش باز بی توجه به سال ها نگرش سیاسی اش در حلقه ی اصولگرایان ، که اهداف آن ها شاید به لحاظ نظری و تئوری با مبانی فکری اش هیچ سنخیتی نداشته بود،پیوند ایجاد کند.

پس از گذشت مدتی از گوشه و کنار انتقادات و گلایه ها از تغییر روش او پس از نمایندگی ، بسیاری از حلقه های دوستانش با سرخوردگی های به وجود آمده به خط کشی های سیاسی و اجتماعی با او پرداختند ، که نهایتاً طیف عظیمی از حمایت های آن روز در اندک زمانی به مخالفت های عیان با آقای ادیانی انجامید.

به آقای ادیانی باید یادآوری کرد که اجماع مطالبات برآورده نشده فرهنگیان در بهتر شدن وضع معشتی شان خصوصاً در دوره نمایندگی اش ، عصبانیتی را از آن ها در حوزه ی سیاسی پدیدار نمود که خشمش قطعاً در انتخابات آتی هویدا خواهد شد؛ عملی که هیچ یک از فرهنگیان حداقل از آقای ادیانی انتظارش را نداشته اند و فکر می کردند ورود او برای فرهنگیان یک غنیمت و فرصت خواهد بود.

*قربانعلی نعمت زاده:او نماینده پیشین مجلس از حوزه انتخابیه قائم شهر و سوادکوه ، جویبار و کیاکلاست که دارای نظریه های علمی و تخصصی در زمینه کشاورزی است و این بار هم عزم جزم کرده که با حمایت گروه های سیاسی اصولگرایان وارد کارزار رقابت های نمایندگی مجلس شود.

نعمت زاده یک بار پس از سال دوم نمایندگی،نادم و پشیمان از حضور در مجلس شد و تا یک قدمی استعفا پیش رفت. عمده دلایل این عمل ، توقعات اشتغال جوانان حوزه ی انتخابیه و انتظارات عمران و آبادانی و توسعه حوزه ی انتخابیه بوده است که آقای دکتر خلق و خوی خود را با توجه به روحیاتش ، در این راستا ارزیابی نمی کردند و به همین جهت در صدد برآمد عطای نمایندگی را به لقایش ببخشاید، هر چند مشاورانش او را از این کار بر حذر داشتند اما مردم حوزه انتخابیه از آن سال تا آخر نمایندگی آقای دکتر تقریباً در مراجعات به او برای رفع و رجوع مشکلات شان از او ناامید شده بودند !

 حتی نزدیکترین دوستان و مبلغان او -پشیمان از حمایت های انتخاباتی- در کوتاه ترین زمان ممکن پی بردند که او هرگز برای این کار ساخته نشده است ، انگار اتحادی بین او و حامیانش در این پشیمانی به مثابه درد مشترک طرفین بوده است که شناسائی شد.

آقای دکتر باید به این سئوال مردم حوزه انتخابیه پاسخ گوید که چه اتفاق جدیدی او را به سوی افقی تازه اي در برآوردن مطالبات مردم به صحنه ای انتخابات کشانده است ؟

امروز که مشکلات داخلی و بین المللی زندگی و معیشت را بر مردم بسیار بسیار از زمان مجلس هفتم تنگ تر کرده است و خیل عظیمی از صنایع رو به تعطیلی است و بیکاری جوانان بزرگ ترین مطالبه ی اجتماعی مردم است،جای پرسش های جدی است که چه کسانی به آقای دکتر مشورت می دهند که وضع برای آمدنش مهیا است و سلامت سیاسی و شخصیتی او که برای جامعه یک غنیمت است را به عرصه ی ناسلامت سیاسی کشانده اند!

 لازم است آقای نعمت زاده با بررسی و سیر دوران نمایندگی خود در مجلس هفتم با بازخوانی اطرافیان و حامیان آن مقطع،فارغ از متعلقان و دوستداران سیاسی که ممکن است برای جاه طلبی های خودشان به او مشورت می دهند،از سلامت و کفایت علمی اش که متعلق به جامعه است مراقبت کند و نسبت به حضورش برای رقابت های سیاسی تجدید نظر کند.

 *کمال علی پور: او از مدیران ارشد شهرداری تهران و یکی از کاندیدای مجلس هشتم است که توانست رأی به نسبت قابل قبولی را در صحنه ی منازعات سیاسی به دست آورد.

 علی پور با برجسته کردن عنوان شغلی خود و نیز مورد توجه قرار دادن خویش به گروه ها و احزاب تأثیر گذاری که به زعم او ریشه در اثر گذاری جامعه دارد سعی کرده نقشی ماندگار از خود در منازعات سیاسی و رقابتی بر جای نهد.

او که زير پرچم حزب موتلفه اسلامی جا خوش کرده بود در واقع پناه او در این حزب هیچ وقت مشخص نشدکه آیا بر اساس رابطه ی تشکلاتی او بوده است که وارد میدان رقابت ها می شود یا صرفاً با بهره برداری از عنوان آن به رخ رقبای سیاسی قصد توازن سیاسی را داشته است؟

تاکنون تیم انتخاباتی آقای علیپور نخواسته است با اهدافی روشن و خاستگاهی مشخص وارد منازعات سیاسی و رقابتی شود.بهره بردن از عناوین پر طمطراق در حوزه ی انتخابیه ای که عمده مشکلات و مطالبات مردم آن بیکاری و عدم توسعه ی صنعت است،برای عمده ی فعالان سیاسی و انتخاباتی حوزه ی انتخابیه قائم شهر ، سوادکوه ، کیاکلا ، جویبار وجهی از اعتماد و جانبداری را نمی تواند باز تولید کند.

مردم نسبت به کسانی که سعی در لیست کردن احزاب و دستجات سیاسی-که قارچ گونه در انتخابات سر و کله شان پیدا می شود-دارند، متعجبانه می گویند آنان وقتی در زندگی و گرفتاری هاشان هیچ نقشی از همدلی و همراهی ندارند چگونه به خودشان اجازه می دهند که بی توجه به افکار عمومی داهیانه وارد دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی شوند ؟ خاصه آنکه گره زدن توانمندی اشخاص در زمان انتخابات به احزاب و دستجات سیاسی که چندان در افکار عمومی شناخته شده نیستند ممکن است لطمات جبران ناپذیرش را نصیب آن کاندیدا کند؛به ويژه بعضی از احزاب تابلو داری که افکار عمومی یادگار خوبی از عمل سیاسی آن ها به نفع مردم و جامعه ندارند.

علیپور که در حوادث پس از انتخابات با نگارش سلسله نوشته هایش سعی کرده رضایت تفکری خاص را به خود معطوف تا بلکه در منازعات انتخاباتی مجلس نهم پشتیبانی و رضایت آن ها را برای خویش سهیم کند،از تحلیل تأثیرگذاری منفی و معیوبی که بر افکار عمومی جامعه داشته است غافل مانده است.

 او نمی دانست که پمپاژ خبری و یک جانبه گرائی عمل سیاسی در نزد آحاد ملت امری نیست که مورد غفلت مردم و جوانانش قرار گیرد!

محمد اسماعیل ابراهیم زاده:او مدیرعامل سابق شرکت گاز مازندران است که به عنوان یکی از مجریان و مدیران ارزنده و نمونه ی دولت هفتم و هشتم و نهم به مدت شش سال مطرح بوده است.

ابراهيم زاده از جدی ترین گزینه های رقابت مجلس نهم است. او که یکی از گزینه های انتخاباتی مجلس هشتم هم بود که با دسیسه های رقبای سیاسی-که او را چون خاری در چشم خویش تصور می کردند- و نیز غضب کنندگان سیاسی تازه به قدرت رسیده که هیچ تجربه ای از میدان بازی سیاسی نداشتند،از گردونه رقابت بيرون کردند.

 این مدیر سیاسی توسط زخم خوردگان اداری تحت مدیریتش-که دل خوشی از موفقیت و پیش برندگی ناباورانه ی پروژه های عمرانی نداشته اند- ناشیانه کنار گذاشته شد.آن ها با توسل به تهمت ها و پیش داوری ها برغم داشتن پرونده ی روشن سیاسی و مدیریتی(به مدت 6 سال نمونه بسیجی نمونه کشوری) او را از دور رقابت ها خارج کردند.

 ابراهیم زاده شجاعانه و متخصصانه با اقتدار در میان ناباوری مردم و مدیران ارشد استانی ، پروژه گازرسانی جاده نظامی قائم شهر و شهرستان سوادکوه را در مدت کوتاهی اجرائی نمود،کاری که حسادت خیل عظيمي را برانگيخت.

او امروز به یمن سوابق کاری شفاف با وجهه و عقبه و پیشینه ی روشن سیاسی در اقناع مسئولان،پا در رکاب رقابت های مجلس نهم گذاشته است. او را می توان در حلقه ی چهار نفر اول شرایط فعلی رقابت ها ارزیابی کرد،هر چند رقبای او همواره در تضعیفش می کوشند.

*سید هادی حسینی:او کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس جامعه شناسی در دانشگاه های پیام نور و آزاد و یکی از مدیران کل تربیت بدنی در دولت اصلاحات سید محمد خاتمی و پرسنل ارشد یکی از ارگان ها، از جمله گزینه هاي رقابت انتخاباتی مجلس نهم است که با به چالش خواندن عملکرد نمایندگان فعلی مجلس پایه ی فعالیت خود را شروع کرده است.

 حسینی که یکی از نزدیکان يکي از نمایندگان فعلی قائم شهر و سوادکوه است، عمده تلاش خویش را معطوف به ناکارآمدی و برآورده نکردن وعده های برزمین مانده آن نماینده معطوف کرده است.

 او با هوشمندی توانست خیل عظیم یاران سابق آن نماینده را در ستاد خویش جمع آوری کند و با بازخوانی وعده های پیشین آن نماینده به مردم وعده دهد که آمده است با صداقت بگوید خود نیز حامی آن وعده ها در گذشته بوده است اما چون برآورده نشده قول می دهد که در احیای آن ها صادقانه بکوشد.

حسيني باید بگوید به مردمی که خسته از آزمودن و اعتماد کردن و نیز احساس نزدیکی و بومی گرائی و احساس ناسیونالیسیتی را با پسرعموی او آزموده اند ، آیا می شود باوراند که یکبار دیگر نیز با همین ادبیات به دیگران با اطمینان بنگرند ؟ همان مردمی که دیگرانی نیز در همین حوزه انتخابیه با همین ادبیات و بومی گزینی خود را محق می دانند که مردم آن ها را نیز فراموش نکنند .

 حسینی توانست بزرگ ترین چالش و شکاف سیاسی و انتخاباتی را بر پیکره ی عملکرد نمایندگان ایجاد کند اما در پر کردن این شکاف عملاً دارای مشکلات عدیده است ،زیرا روی گردانی مردم از وضع موجود قطعاً به پناه آوردن کسانی که برای جذب آراي آنان بدون برآوردن مطالبات آنان انجاميده، ممکن است کاری سخت باشد.

او که بیشترین رأی خود را از شهرستان سوادکوه و سوادکوهی ها می داند باید نسبت خود را با اقوام و گروه های سیاسی موجود در حوزه انتخابیه و گرایش سیاسی خود را با آنان مشخص کند، کاری که تاکنون از این منظر بنا به هر دلیل مغفول مانده است و رقبای او تاکنون از همین روزنه به تخریب او می پردازند که شفاف سازی او در همین راستا می تواند کمک کار او در رقابت ها شود.

البته پاکدستی و امانتداری او در مشاغل حساسی که برعهده ی وی بوده است و نیز زندگی بی تکلف و ساده  و خوشروئی اش می تواند بزرگ ترین برگ برنده ی او -به شرط اطلاع رسانی- درکارزار انتخاباتي باشد.

حسيني بايد به این نکات ظریف بسیار توجه نشان دهد که پاکدامنی و امانتداری گوهرگمشده ی جامعه و مردم ماست و او با توجه به سوابق سیاسی و اجرایی اي که از آن برخوردار بوده،باید ضمن برجسته نمودن آنها به مردم بگوید که در جامعه ی رنج دیده از بی وفایی ها و کج روی ها و...بوده اند انسان های شایسته ای چون او که توانست سربلند بيرون بيايد.

اگرحسینی قدری باشتاب دادن در اطلاع رسانی و نیزبهره بردن ازظرافت های چینش ستادی و لحاظ کردن آن در عملیاتی کردن فضای تبلیغاتی ،دقت بیشتری به خرج دهد،قطعا"می تواند دراضلاع تعیين کننده ی رقابت های چهارنفراول از او نام برد.

 *بهزاد متانی:او از دبیران خوشنام و با سابقه ی آموزش وپرورش قائم شهر است و نیز قاطعیت حضور درتشکل های صنفی معلمان را درکارنامه ی فعالیت های خویش دارد.

صداقت و صراحت بیان و خاصه خلوص و امانتداری او،خشم بسیاری ازکسانی که او مخالف پارتی بازی و باندبازی آن ها در آموزش و پرورش محل خدمتش بود را برانگیخته خواهد کرد.

 اولین برداشت نگارنده ازحضور او در منازعات انتخاباتی،قطعا"اعتراض به کسی است که درحوزه ی انتخابیه ی او رای را ازمعلمان گرفته و به کار دیگری مشغول است.

عملکردکسانی که در آموزش و پرورش حوزه ی انتخابیه با پشتوانه آن نماینده آمده اند و موجبات تکدر خاطرفرهنگیان رافراهم نموده اند،نيز می تواندیکی دیگر از دلایل حضور بهزادمتانی در رقابت ها باشد.


 • پنجشنبه 6 بهمن 1390-0:0

  خوش به حال اکبری شد
  چون اگه حسینی رد صلاحیت نمی شد احتمال نماینده شدن ادیانی و حسینی خیلی زیاد بود.
  حیف

  • پنجشنبه 6 بهمن 1390-0:0

   آقا سهیل خدادادی
   بیکاری شما و من قصه ی امروز نیست قصه ای هست قد عمرمون و مختص منطقه ی ما نیست. اگرچه یک نماینده میتونه تا حدودی مشکل گشا باشه ولی نمیتونه پاسخگویه خیل عظیم بیکارای جامعه باشه.ادعای وارستگی ندارم.
   لطفا واقع بین باشیم

   • پنجشنبه 6 بهمن 1390-0:0

    خیال ما راحت و محکم پشت سید عزیز و دوست داشتنیمان ایستاده ایم تا کور شود هر آنکس که نتوان دید. شما جوش نزن اصولگرا خود میداند چه بکند.

    • پنجشنبه 6 بهمن 1390-0:0

     ادیانی حمایتت میکنیم

     • رسول عنایتیپاسخ به این دیدگاه 0 0
      پنجشنبه 6 بهمن 1390-0:0

      طرفداران ... خیالشان تخت شدکه حسینی رفت!!!!!!!!! کورخواندید اگه ازجنازه ی ماهم رد شوید... مجلس برونیست حواستان باشد!!!!!اینهمه نامردی هم ازیک آدم مدعی. ...مصداق واقعی حزب اللهی تقلبی است.نمی دانم چرااصولگراها کوپن خودشانرابرای اومی سوزانند؟

      • علی اسماعیلیپاسخ به این دیدگاه 0 0
       دوشنبه 3 بهمن 1390-0:0

       من چهار سال پیش رو خوب به یاد دارم ادیانی اهل وعده دادن نیست و تنها وعده ای که داند انجام وظایف نمایندگی و انتقال دهنده مشکلات مردم در مجلس بود که دقیقا اینکار را انجام داد واز سایت مازند نومه تشکر میکنم که مطالب مردم را انعکاس می دهد.

       • محمد امیریپاسخ به این دیدگاه 0 0
        شنبه 1 بهمن 1390-0:0

        ما که از نزدیک ادیانی رو میشناسیم وعده ای به کسی نداده و به عنوان کاندیدای بی وعده در استان مشهور شد، و این کاندیدای بی وعده پس از انتخاب مردم در مجلس از سوی مرکز پژوهش های مجلس به عنوان دهمین نماینده ی تاثیر گذار کشور انتخاب شدند

        • شنبه 1 بهمن 1390-0:0

         منم با مسعود موافقم، با شعور مردم بازی نکنید مردم خوب و بد را تشخیص میدهند یعنی واقعا مشکل ما الان مدرک یک نماینده است؟؟؟ یا فیش دریافتی حقوق فرهنگیان مقصرش وجود یک نماینده در استان مازندرانه؟؟؟ واقعا جالبه مولفه های قضاوته برخی از دوستان!!

         • سهیل خدادادیپاسخ به این دیدگاه 0 0
          شنبه 1 بهمن 1390-0:0

          من نماینده موردعلاقه ام دربین اینها نیست به چه کسی مراجعه کنم آقامسعود؟اینهاکه بودندچکارکردند؟باورکن من جوان عادی هستم نه لیسانس دارم نه پارتی نه ادیانی منو آدم حساب می کنه نه می توانم حدود اکبری بروم!ازعموجان ودائی جان وفامیل گفتن های ادیانی هم متنفرم اگرمشخص کنی که من چه بکنم ممنونت می شوم!!!!!تازه هیچکدام اینهایی که می گویند ماازهمه بهترانیم خرشان که ازپل گذشت تاچهارسال ذیگه خداحافظ!!!!!مگه همین ادیانی چهارسال پیش رایادت نمی آیدداشت زمین وزمان رابهم می دوخت که من بروم این می کنم وآن می کنم ...رفت اولین کاری که کردشال قبا یی برای خودش دوخت که هفت نسلش رابس است واکبری هم بدترازاون حالا دیگرانی که گفتی ما بسته ایم ووابسته !!!شما بگو که وارسته ای....

          • جمعه 30 دی 1390-0:0

           واقعا متاسفم برای نوع ادبیات بعضی دوستان. به جای متهم کردن بی پایه و اساس و تخریب رقبا از عملکرد نماینده مورد علاقتون بگین چون معلومه که شما ها مردم عادی نیستین یا بسته اید یا وابسته!!!!

           • رحیمی نسبپاسخ به این دیدگاه 0 0
            جمعه 30 دی 1390-0:0

            وقتی مطالب بالا و متن های مردم را مطالعه کردم مصمم شدم به ادیانی رای بدهم و از خودم برای او هزینه کنم، متن جهت دار و مغرضانه آقای اسلامی و تجزیه و تحلیل مطالب مردم بهترین اطلاعات را به من داد شنیدید که میگویند عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد.......

            • حمید رضا ولیپور سرخکلایی پاسخ به این دیدگاه 0 0
             جمعه 30 دی 1390-0:0

             باسلام خدمت خوانندگان محترم مازندنومه : اینجانب حمید رضا ولیپور دبیر ریاضی آموزش وپرورش قایمشهر هستم و اولین باره که اسم نشریه محترم مازندنومه رومیشنوم .درتاریخ 23 دی یکی از دوستان خبرداد نوشته‌ای از طرف من در پاسخ به نقد دبیر محترم اسلامی در سایت اومده در حالیکه روح من از چنین چیزی خبر نداره .من بهیچوجه در مسایل انتخاباتی فعالیتی ندارم.حالا اون فرد نسبتا محترمی که قصد تخریب بنده رو داشته بدونه که به کاهدون زده چون بنده وقتی ندارم که به اینگونه مسایل بپردازم .یعنی اصلا برام مهم نیست .ضمنا به اطلاع آن نویسنده مغرض که البته دلم براش میسوزه برسانم که وقتشو تلف نکنه .در پایان یکبار دیگه به استحضار میرسانم بنده حمیدرضا ولیپور سرخکلایی دبیر ریاضی شهر قایمشهردرج هرگونه مطالب درمورد انتخابات ومسایل مربوطه را تکذیب مینمایم . بااحترام .

             • رضا از ساری ( سوادکوهی )پاسخ به این دیدگاه 0 0
              جمعه 30 دی 1390-0:0

              اولا ادیانی دکتر نیست .ثانیا حراف است .ثالثاباحذف افرادشایسته به حوزه انتخابیه اسیب جدی وارد کرد .معارف را با انرژی چکار ؟

              • جلیلی دبیرآموزش وپرورشپاسخ به این دیدگاه 0 0
               پنجشنبه 29 دی 1390-0:0

               آقاخداپدرومادرت رابیامرزدآقای احمدی کوچکسرایی!واقعاادیانی بازندگی وبااحساس ما بازی کردخیانتی که اوبه زندگی مارواداشته مارانابودکردمن تمام توان خودم رادرانتخابات برایش گذاشتم شایداودرمجلس کاری برای مافرهنگیان انجام بدهدآقاشمادرتمام مشاغل صنف داری، چرامعلمان صنف شان دردوره نمایندگی ادیانی تعطیل شد؟مگرقرارنبودایشان نظام جامع صنفی معلمان راپیگیری کنند؟آقاوالله بالله به رب بخداماباهیچکس مخالف نیستیم باحقوق سیصد چهارصدهزارتومان هیچی نمیشه!!!!فریادخودرابه چه کسی بگوییم؟آقای ادیانی پیغمبری حقوقت چقدره؟ماهانه توکمیسیون نفت چقدربه شماواطرافیانت می رسه؟مانابودشدیم دردوره نمایندگی شما واکبری انشا الله خدانابودکندکسانی راکه بازندگی وامیدمردم بازی کردند

               • احمدی کوچکسراییپاسخ به این دیدگاه 0 0
                پنجشنبه 29 دی 1390-0:0

                من معلم دردمشترک فرهنگیانم اگراقای ادیانی ذره ای وجدان وانصاف ودردمشترک داردپاسخ دهدکه باحقوق چهارصدهزارتومانی یک معلم بابیست سال معلمی آبرو وشان اودرجامعه وپیش خانواده اش حفظ می شود؟ لابددوستان اوکه باملائک سروکاردارندحتما معادلاتی دارندکه وضع مردم ومجلس وجامعه رامطلوب نشان می دهندایشان برای معلمان کاری نکردندچراطرفدارانش برای مردم خط ونشان می کشندواقعامایه تاسف است!!!!!!!هزچندهیچ کس باورنمی کندمگرمی شودحقوق معلمان تااین اندازه موجب سرشکستگی آنان شود!جهت یادآوری آقای ادیانی وطرفدارنش که رای ماراتبدیل به موقعیت خودشان کردنددرجایی خواندم که کرایه الاغ درکوه دربندبرای یک ساعت یکصدوپنجاه هزارتومان است!!!!!که اگرکسی درآنجاالاغی داشته باشدودرروزهشت ساعت کاربکندحسابش راطرفداران آقای ادیانی بکنندآنهم نه برای یکماه بلکه برای یک روزش چقدرمی شود!!!!این است که مافرهنگیان می گوییم خیانتی نابخشودنی!!!!!حالا برویدازتعرفه گازودارغوزآبادی هابرای مادلیل بیاورید!!آدمیزادکه خیلی سرمست باشه خیلی مست مستی میکنه وازهوا وزمین صحبت می کنه اکبری یاادیانی و...فرقی نمیکنه...بخوانیدآخرای خط را.....

                • پنجشنبه 29 دی 1390-0:0

                 من هم با پیمان و فاضل موافقم
                 دوستان،مردم غیور شهر ما خودشان خوب را از بد تشخیص میدهد ...
                 ذره ای اخلاق هم بد نیست ، خب آخه خوبیت نداره از نماینده ای که این همه کار واسه شهرستان ما انجام داده اینطور قضاوت شود ....
                 من به نوبه خودم از عزیزان دلم میخواهم که درست انتخاب کنید

                 • صفایی قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                  پنجشنبه 29 دی 1390-0:0

                  اگراین هشت تا ده نفری که ازساری وبابل وقائمشهرکاندیدایی که نقدشدندبگویندچراازمن بیشترتعریف نکردی کاراسلامی لنگه وهریکی می توانندایرادی ازکارش بگیرندوبهش توهین کنندممکنه این نقددارای اشکالاتی هم باشه اما انصافا من آقای اسلامی رادراین آشفته بازاربی رمقی انتخاباتی یک استثنای انتخاباتی می دانم هرچندبه رگ غیرت بعضیها بربخورد،،،اوراهی رابازکردکه واقعاستودنی بودچون همه ی این توهین هارابجان خرید تا رونقی برای انتخابات شوداو رابایدیک فرصت بزرگ برای تحلیلهای بجا وماندنی دانست،هرچندباب میل بعضی دوستان نباشد

                  • مسلم صبوری-باوجدانپاسخ به این دیدگاه 0 0
                   چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                   یعنی آقای خبرنگاربی نام!شمادارای معرفت هستیدواسلامی بی معرفته؟شماکه بامعرفت بودیدچرااسمت راننوشتی؟اسلامی مشخصه ولی شما پشت نام خبرنگارسنگرگرفتی،امیدوارم ننویس مثلا یعقوب ازفلان؟

                   • فاضل از قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                    چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                    از دوستان که به این صفحه رجوع کردند خواهش میکنم نظر و پیشنهادهای مردم راهم مطالعه کنند ، بعد تصمیم با خودتان ....
                    درست قضاوت کنید .
                    چشمانتان را باز کنید و ببینید که کدام نماینده برای شهرستانتان کار انجامداده ، کدام نماینده جزو 10 نفراول در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده کدام نماینده تا لحظات آخر وقتش صحبت میکند وبالاخره لبهای آقای لاریجانی را به تذکر باز میکند تا ایشان بگویند :
                    آقای ادیانی وقتتان تمام شده
                    و........

                    • كارگر زاده پاسخ به این دیدگاه 0 0
                     چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                     جناب شيرزاد از سوادكوه
                     با سلام بيشك شما مثل من درد بي پولي و نداري را نكشيدي كه مرا به جهت تامين منافع شخصي متهم ميكني . لازم به ذكر اسلامي چه نفع شخصي ميتونه براي من و امثال من داشته باشه اما ميتونه از زبان كارگران و فرزندان شان دفاع تمام قد كنه كه نكر د ولي شما دوست عزيزم زيني.و خبرنگار بدانيد كه من درد مشتركم .

                     • چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                      درود بر همه خبرنگاران با شرافت کشور، معرفت در گرانیست به هر کس ندهند.... خوب زندگی سخت شده، خرج داره....

                      • چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                       بی شک خبرنگاران بعنوان یکی از هوشمندترین فعالان فرهنگی کشور معترفند جامعه خبرنگاری یک قشر هستند ولی هم طبقه نیستند وهرچه وجدان در تحریر بیشتر تجلی یابد خبرنگار هم نزد خدا وهم مردم جایگاهی والا دارد. جهت آقای اسلامی که این روزها نه رعایت خود را میکند ونه جامعه خبری آرزوی انصاف ومعرفت دارم.

                       • زینی سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                        سه شنبه 27 دی 1390-0:0

                        آقای شیزاد دفاع شما از اسلامی اسمش نقد و نظر جامعه است؟؟؟؟؟؟ و متن آقای کارگر زاده مشکلات شخصی با اسلامیه؟؟؟ آقای شیرزاد یه ذره انصاف هم چیز خوبیه؟؟

                        • شیرزادسوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                         سه شنبه 27 دی 1390-0:0

                         آقای کارگرزاده! اگرمشکلی بااسلامی داری مشکلت راباایشان یه جورایی دیگه حل کنید!اینجا محل نقدونظرجامعه هست ومشکلات اجتماعی من نگاه به سخن حق می کنم نه گویندهء آن،بنابه هردلیل این آقا اقامه ی دلیل محکمی ازناتوانی وخیانت بعضی کاندیدا عنوان کردند که منافع شما وفردموردحمایت شمارابخطرانداخته است وبدگویی شما ازاسلامی بخاط مردم نیست بلکه بخاطرمنافع خودتان است،پیشنهادم به اسلامی اینه که باجسارت بیشتر بااینهابپیچ که اینهاخیلی متزلزلندوقتی کم آوردندمیروندببینندکه فلانی راچه جوری می شودپنچرکرداگرباایناکارنداشته باشی باتوکارندارنداماخدانیاره بخواهی پا به دمشان بذاری!!!!!! ازدزدی گرفته تا نسبتهای ناموسی به افرادهمه وهمه درنزدآنهاحلال ومباح می شودوکارگرزاده هم ماموریت خودش رابخوبی داره انجام می ده !!!!!!!کارگرزاد یه خورده به عقل مردم هم حساب بازکنیداگرآنهابه شما اجازت می فرمایند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                         • كارگر زادهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                          سه شنبه 27 دی 1390-0:0

                          آقاي اسلامي سلام
                          مطالبي كه نوشتم نه تخريبي است و نه شانتا‍ژي و دوست ندارم شما را رصد كنم چون مشكلات من و امثال من كه كارگر زاده اي بيش نيستم آنقدر زياد است كه اصلا حال فكر كردن به شمارا ندارم. مگر شما نماينده مجلس و يا رئيس جمهوري ؟در ضمن اگر مثل من درد بي پولي و مشكلاتي كه پدر بيچاره ام را ميكشيد كمي ميكشيدي اينگونه پاسخ نمي دادي. در ضمن تجارب گذشته نشان داد كه اينگونه نوشتم و مهمتر تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها .مگر اينكه خلافش ثابت شود .

                          • فلاح شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                           دوشنبه 26 دی 1390-0:0

                           ما به ادیانی را دادیم و باز هم رای میدهیم، به این سیاه نمایی ها هم کاری نداریم، ما میدانیم که کارهای بزرگی توسط ادیانی انجام شده مثل تغییر تعرفه برق و گاز، گاز رسانی به سوادکوه ،جاده نظامی و جویبار و... همین 300 میلیارد تومانی که ایشون زنده کردند برای بازنشستگان فولاد...

                           • جمشیدی شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                            دوشنبه 26 دی 1390-0:0

                            باتعجب ازدوستان عصبانی!!!!!آن خنده هاازروی عصبانیته!آقای اسلامی پس بنویس وبیشتربنفع مردم آنها راعصبانی کن وخودت اگرصدتافحش شنیدی تحمل کن وحرف نزن!خواهش می کنم،بعنوان سوادکوهی بخاطرمردم !!!ببینم اینهادیگه چی می توانندبگویند؟فقط راه خودت رابرو

                            • ولیپور از لفورپاسخ به این دیدگاه 0 0
                             دوشنبه 26 دی 1390-0:0

                             نویسنده ای که پول میگیره و مینویسد با غرض !!!! دوست دارید از چی بگه؟؟؟ به جز یک سری توهمات ذهنی مطلبی ندارد که بگوید،همین به اصطلاح تحلیل سیاسی کافیه!!! اسلامی که روی متن خودش کامنت میذاره از چی برامون بگه؟؟ آدمی که نقد میکنه و نمیتونه نقد مردم را تحمل کند و روی متن خودش پیام میدهدخیلی خنده داره.......

                             • فرامرز همصدا نادر و صفري و كفشگر پاسخ به این دیدگاه 0 0
                              يکشنبه 25 دی 1390-0:0

                              جناب اسلامي از مبالغ و خرج هاي بي اساس اين نمايندگان بگو چرا ننوشتي ؟

                              • حق پناه بسیجی جنگپاسخ به این دیدگاه 0 0
                               يکشنبه 25 دی 1390-0:0

                               اگرشماتواین کارواردبشویدصحنه های داغ ودلنشینی ازپولهای بادآورده راپیدامی کنید!!!!!!!!!!!همه بایدنقدبشوندازاکبری وادیانی گرفته تاعلیپورشهرداری تاابراهیم زاده گازازحسینی که فعلادررییس جمهوری کارمی کنه تانعمت زاده که دردانشگاه کارمی کنه،آقای اسلامی اگرجرات نقدهمه جانبه ازکاندیداها واسپانسرهای مالی شون داری این گوی واین میدان آقای مازندنومه شما هم جرات داشته باشیدتوامان به هرکسی که می تواندوارد بشودمیدان بدهیدبیایدبسیجی واردستهایشان رابنفع مردم روبکنیدآنوقت من مدال شجاعت راازآقای استاندارورئیس ستادانتخابات برای شما می گیرم.

                               • پاشا سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                يکشنبه 25 دی 1390-0:0

                                آقای ادیانی تو هر کمیسیونی هست باشه ، آنچیزی که کاملا مشخصه این آقا کار های عام المنفعه انجام میده، از ما نخواهید چشمانمان را ببندیم و گوشهایمان هم چیزی نشوند. آقای ناصح چنان با حرص حرف میزند گویی متن های اسلامی تکرار شده است. بی خیال ....

                                • کفشگری ارطهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                 يکشنبه 25 دی 1390-0:0

                                 من هم با آقانادرهم صدام،آقای اسلامی قدری منصفانه مثل همین تحلیل سیاسی منابع مالی آقایون راتحلیل بکنیدخیلی بازتاب خواهدداشت،دادشان درمیاد.

                                 • هم صداي صفريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                  شنبه 24 دی 1390-0:0

                                  درود بر اقاي صفري
                                  درست گفت از پولهايي كه اين دوستان خرج ميكنند چرا اي معلم ننوشتي ؟

                                  • شنبه 24 دی 1390-0:0

                                   باباایول!!!!!!! اگرمی توانیدقدری ازپیشینه آقای سیدهادی حسینی هم بنویسیدایشان قبل ازتربیت بدنی کجاکارمی کردند؟چه جوری به تربیت بدنی آمدند؟بعداچه جوری به نهادرئیس چمهوری رفتند؟آخه همینچوری که آدم نمی تونه توده جاکاربکنه؟آیاازنظرشما ایشون می تونه باتوجه به سوابقش نمایندگی مردم رابکنه؟بهم پاسخ بدین خوشحال میشم.بای مازندنومه

                                   • نادرصفریپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                    شنبه 24 دی 1390-0:0

                                    چراشماهیچ اشاره ای به زدوبندهای دیگرکاندیدااشاره نمی کنید،مثلا شماهم بگوییداین اینهاپولهاراازکجاآورده اند؟ازعلیپورگرفته تاادیانی واکبری فرقی نداره ،تازه سالمترین آنهاکه نعمت زاده هست کارش واقعا همانگونه که نویسنده اشاره کرده ازجهات دیگه می لنگه!بنویسیدواقعااینهاپولهاراازکجا می آورند،آقای اسلامی لطفا اینهارابنویس.

                                    • سیاوش اسلامی سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                     شنبه 24 دی 1390-0:0

                                     آقای کارگرزاده!!ظاهرا"پای ثابت ومشتری دائم رصدکننده افراد باشیدکه کی کجا وبرای چه می رودباکی می رودو....البته خوبه وبنفع جامعه استچه شد تااین اندازه شما ودیگردوستانتان راواداشته که حساس گونه یک جورایی بشودبه نگارنده خدشه واردسازید؟آدمی ممکنه برای کاری خیلی جاهابرودمثلا هفته پیش قبل ازسفرریاست محترم جمهورنزدایشان هم بودم نزددوسه شخصیت مهم مملکتی هم بودم!!علی اظاهرازدست شما دررفته؟ونفرمودید!!فقط جهت مزیداطلاع تاموجبات حرص ومکدرساختن شما فراهم نشود!بنده معلمم ودنیای معلمی رابادنیای چیزگفته شما؟؟ ونفت وانرژی ... عوض نخواهم کرد،آنچه برایم مهم است خادم وخائن بودنه،!!!اکبری وادیانی وحسینی وابراهیم زاده فرقی نداره آنایی که امتحانشان راپس دادند!ونزدافکارعمومی وجهه خوبی ازآنهابیادندارند!حساب وکتابی هم باکسی نداریم،به هیچ کدام ازکاندیداهادینی نداریم،اکبری باشه یادیگری،شماطوری سخن گفتیدکه انگاربنده پادررکاب آقای اکبری هستم !!!نه آقا!خودت رازجرنده،اوهم مثل بقیه کاندیداهاکارخودش رابکنه ماهم کارخودمان رابه همان اندازه اکبری راواجدارزش می دانم که آقای علیپور وابراهیم زاده ونعمت زاده وآقای حسینی را-درضمن اینجانب هیچ دیداری با آقای یادشده ادعایی نداشته وخبری کذب وشانتاژی درجهت تخریب بنده می باشد.

                                     • شنبه 24 دی 1390-0:0

                                      2ریال راهدیه کنید به آقای ادیانی که برای آن به کمیسیون انرژی ونفت پناه آورده ،!!آدم حسابی!کمیسیون آموزش وتحقیقات اساس وپایه فرهنگ کشوره!همه مردم وتمامی بچه های کشوردرسیستم آموزش وپرورش تربیت می شوندتاعهده دارآینده ی مدیریت کشورشوندنمی توان با گنجشک مغزی مملکت رااداره کرد!!!!رفتن به کمیسیون تحقیقات سررشته می خواهدهمچنین نفت؟؟؟تومجلس صدتا فرهنگی یاهرعددی دیگه احساس مااینه که ادیانی می توانسته برای کشورمهم باشه،که بخاطرنفع شخصی رفت تونفت!وارتباطی هم به قشرفرهنگی فقطمدنظرنیست حقوق فرهنگیان اگربالابرودانتفاعش به جامعه ومردم می رسداماادیانی بزرگترین ضربه رابه این سیستم واردکردفعلا اوتوانسته درلاک اصولگرایان خودش راقایم بکندوالا بایدشورای نگهبان ازاوسلب صلاحیت می کردتا قبل ازآنکه مردم ازاوسلبصلاحیت کنند

                                      • حمیدی پل سفیدپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                       جمعه 23 دی 1390-0:0

                                       اقا یا خانم ب-ص مگه همه مردم فرهنگی هستن ؟ تو مجلس 100 تا معلم و استاد دانشگاه داریم همشون باید برن کمیسون اموزش؟ به نظر شما کمیسیونانرژی بیشتر برا مردم منفعت داره یا کمیسیون اموزش؟ واقعا صادقانه بگید. خواهشا سرتونو از زیر برف در بیارین .اره به نظر امثال شما و اسلامی تسریع در گازرسانی و تغییر تعرفه برق برا مردم منفعت نداره ولی 2 ریال بالا بردن حقوق معلما خدمت به کل مردمه؟

                                       • كارگر زاده پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                        جمعه 23 دی 1390-0:0

                                        جناب آقاي اسلامي سلام
                                        اميدارم بودم كه در مطالب شما صداقت باشد اما متاسفانه شما چنين نبوديد چون درست است بوي نفت و نساجي را نمي دهي اما بوي سايپا ميدهي چون هفته قبل براي كارت بااكبري خدمت پوستين دوز رفتي

                                        • پنجشنبه 22 دی 1390-0:0

                                         آنچه دراین متن بیشتربه آقای ادیانی انتقادشده ،این بوداگربه کمیسیون تحقیقات وآموزش عالی می رفت می توانست اثرات قابل توجهی ازاصلاح کارکرد نظام آموزشی وسیستم آموزش وپرورش داشته باشد چون سالها معلمی او برای مملکت تجربه ی حضورایشان درکلاسها می توانست برای آینده ی کشور وفرهنگیان که بزرگترین حامیان او دررقابتها بودندامرمفیدی تلقی گردد،اما رفتن او برای کمیسیون نفت نه تنهااعتباراو رانزدافکارعمومی ملکوک ونفع شخصی جلوه داد،بلکه اوراتبدیل به یک مهره سوخته سیاسی ،ودیربه قدرت رسیده وزود عرصه راترک کرده رقم زده است! حالا آنهایی که چون دوستان وجریاناتی که منتفع ازحضورآدمی چون او که ولع قدرت داشته نه خدمت،باتاسف شده مشمول (آیه شریفه ومامکرواومکروالله ،والله خیرماکرین،)شری که ادیانی وطرفدارانش برای مردم ایجادکردندامروز به خودشان برگشت وآن بی اعتباری نزدمردم است وکاری هم ازدست اووطرفداران او برنمی آید،راهش ایراد وتوهین به اسلامی واسلامی ها درجامعه نیست،گیرکارشما خطای فاحش سیاسی درجایگاه رفیع نمایندگی بوده است ولا غیر!

                                         • امیری سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                          چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                          بعد سالها یه نماینده مازنی پیدا شده که تو مجلس حرفی برا گفتن داشته باشه و بره تو یه کمیسیون مهم و اساسی حالا دوستانی مثل اسلامی دوست داشتن ادیانی هم مثل بقیه نمایندهها بره تو یه کمیسیون الکی وچرت بزنه و بر سر مسائل و حقوق مردم با اقایون مصالحه کنه ولی صد حیف که اینجوری نشد .اسلامی عزیز نظر شخصی خودتو به عنوان کارشناسی مطرح نکن .نظر شخصی من هم راجع به شما شاید خیلی چیزا باشه ولی .......................

                                          • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                           از شكر خدا واسه آقاي ادياني يه رقييب ديگه هم پيدا شده كه ماجراش خيلي جالبه يه سيد علي ادياني ديگه كه اصلا هم قصد نداره از انتخابات كنار بره هرچقدر هم اين آقا تلاش كرده كه ايشون رو منصرف كنه اصلا كارساز نبوده، بعد هم اينكه يه سيد هادي براي ادياني كافيه كسي كه در دوره هاي قبل هميشه از ايشون حمايت ميكرد ولي ايشون انقدر...كه چشم ديدن كسي رو بالاتر از خودش نداره تا ديد ايشون كانديد شده شروع كرد به زيراب زني... اين آقاي ادياني ...

                                           • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                            نشست انتخاباتی
                                            در جلسه شب گذشته با حضور دکتر نعمت زاده درس های زیادی آموختم به هیچ عنوان نه کسی تخریب شد و نه اجازه بی حرمتی داده شد. ایشان حضار را به وظیفه ملی و شرعی در قبال آیندگان توجه دادند همگان را با آرامش دعوت به مطالعه شرح وظائف نمایندگی کردند. ای کاش همه نامزدها صرفا به معرفی خود پرداخته و برای جلب نظر مردم بزرگ نمایی نمی کردند وی نام آوری را در گمنامی و اصراف در هزینه تبلیغات را بیهوده وبی حرمتی به حقوق شهروندان و پاکیزگی شهر توصیف کرد

                                            • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                             آقای شهبازی تو این همه کامنت فقط متن آقای رحیمی رو ایراد بنی اسرائیلی دیدید؟؟؟ تا جایی که من متن ها رو می خونم و میبینم این نوع ادبیات رو آقای اسلامی شروع کردند. این نویسنده ی آزاده!!!!! خیلی راحت با عنوان های مختلف مثل کارمند استانداری داره تهمت میزنه و شما که اینقدر قشنگ مینویسی این تهمت ها رو ندیدید؟؟؟

                                             • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                              درودبراسلامی که حرف دل مازداحسن به این شیرمرد سوادکوهی،هرکجا درمسیر سیاسی استان موضع گرفت وحرف زدجامعه رامتاثرکردودربسیاری ازجاهاپیش بینی اودرست بودبشماافتخارمیکنیم-

                                              • شهبازی آموزگاربازنشسته پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                               دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                               آقای رحیمی آنقدرعصبانی نشوید،من هم خیلی ازنظرات راقبول ندارم، باشما هم نظرم وطرفدارآقای ادیانی هستم سعی شودبامخالف نظرات تان به شیوه درست رفتارکنید چون آسیبش متوجه کاندیدای موردنظرما می شود،ایرادی که گرفتید وخیلی ازدوستان مشترک ما موردقبولم نیست بخاطراینکه جلوی اظهارنظروآزادی بیان شهروندان رابه مخاطره می اندازیم تازه مگرقراراست جمله ای درمتن هرفردی قرارگرفت درنوشته دیگران نیایدبایدبه همه ی نظرات بااحترام نگریسته شودوهرکس جزتوهین هرچی خواست بنویسد ماتلاش کنیم تاهمدیگرراتحمل کنیم اگربمن فحش دادندمن سکوت می کنم مخاطب بافهمش اورامحکوم می کندالبته آقای اسلامی وآقای ادیانی هردودوست وهمکاروهردوقابل احترامند،وشک ندارم نظرات شمابرای آقای اسلامی هم قابل احترام است اگرپیشنهادی وراه حل سازنده ای هم داده باشیداوپذیراست بادرفش وخط ونشان وایرادهای بنی اسرائیلی آدمی رابرسرحق نمی نشاندهزارتانظرات بازهم سازنده است،هیچ اشکالی نداره یک فرددهها نظربدهد،منتهی ایرادی که دوستان ازآقای اسلامی می گیرندباتوجه به شناختم از او، ایشان قطعاضرورت نمی بیندکه بخواهدشما چنین اتهامی رامتوجه ایشان بنمائید اوشفافتر ازآنی هست که می گوئیدچون اورامی شناسم می گویم در بحث طرف کسی رابگیرم نیست ،نظری باشد بااسمش واردمی شودباکسی تعارف نداردفرهنگی آزاده که واجداحترام است . اوهمیشه می ماندبااوبیشترنزدیک شویدتا بیشتربنویسدقلمش واجدارزش وغنیمت است،قلم شکن نشویم! خداوندهمه ی ما رابراه مستقیم وعده داده ء خودش هدایت فرمایدازسایت مازندنومه وهمکارانش تشکرمی شودوخسته نباشی میگویم.

                                               • دبیر رجبی از کیاکلاپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                شماهایی که اطلاعی از اوضاع مجلس ندارید واسه چی نظر میدید؟؟آقای ادیانی در مجلس از حدودا 280 نماینده از نطر عملکرد رتبه دهم رو کسب کردند.از این بهتر؟؟یک نمونه از کار ایشون رو میگم که ببینید برای هر خانوار چقدر سود داشت.تغییر تعرفه برق و گاز که از انقلاب اسلامی تا حالا کسی قادر به انجام اون نبود.تو رو خدا اینقدر بی انصاف نباشید.جواب خدا رو چجوری میدید....

                                                • رحیمی سواد کوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                 يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                 مازند نومه کاملا گزینشی عمل میکنه، زیاد نمونده تا انتخابات بهتره دوستان عجله نکنند، آقای اسلامی این سیه روی شود شما دیگه خیلی تکراری شده به کامنت های مختلف با اسم های متنوعت یه ذره توجه کن تا سوتی ندی.

                                                 • رحیمی سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                  يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                  سلام.من به هم محلی با وجدانم افتخار میکنم.تو جریان 3000 میلیارد اختلاص 16 میلیارد به نماینده های مازندران رسیده که از 12 نماینده فقط دو نفر نقشی نداشتند.اقای دکتر ادیانی راد و اقای مقیمی.احسنت به رگ سوادکوهی.احسنت به دکتر ادیانی که علیرغم تبلیغات رقبا و اینچنین سایت ها جواب دندان شکنی به همه داد

                                                  • مومنی سوادکوهی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                   يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                   اقای ربیعی و اقا مهرداد عزیز از اینکه کافر همه را به کیش خود پندارد شکی نیست . من به عمرم 3 سال پیش یک بار به واسطه کارم تا سد البرز رفتم و اهل روستای لمزر از توابع پل سفید هستم .و شغل ازاد دارم اینکه شما ادیانی رو با روحانی زاده مقایسه میکنید نشون میده یا اصلا اطلاعی از اوضاع کشور و سوادکوه ندارید یا اتش کینه یا عشق شما به یه کاندیدایه خاص موجب همچین تفکری شده.من به عنوان یه سوادکوهی اصیل نظر خودمو گفتم . اینکه این چند سطر نظر شخصی من اینقدر شما را به واکنش وا داشته شکم به یقین تبدیل شده . من نمیدونم کجای این نوشته تحلیل بوده؟ این نوشته در حد شب نامه های روزهای انتخاباته همین و بس و گرنه هرکس که سری در مسائل سیاسی داره ادیانی رو میشناسه .به نظر بنده تحلیل عملکرد و سابقه کاندیداها بهتر از این نوشتهای فافد پشتوانه کارشناسی و سیاسیه اون وقت معلوم میشه اقایون چند مرده حلاج هستن .منم میتونم هر چیز بی ربطی رو به هرکس نسبت بدم ولی برای قلم خودم و شعور خوانندگان ارزش قائلم .

                                                   • قاسم ادیبپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                    يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                    بهترین واژه برای آمدن آقای نعمت زاده همین تحلیل آقای اسلامی هست اگرایشان درسخنرانی ها به همین موضوعات جواب بدهندتکلیفشان مشخص می شوددرضمن آقای علیپور!جنابعالی این همه هزینه می کنی ازکجاآورده ای؟مگریک کارمندشهرداری بسان خیلیهای دیگرنیستی؟پس این پولهاازکجامی آید؟ارث پدری؟یا...؟؟؟اصولگرایان مدعی حلال وحرام ویقه دران مدعی اصولگرایی برای بی اعتمادی مردم چه می گویند؟حضرت آیت الله جنتی حرفشان با این جورآدمهابود!ازکجا آورده اید؟آقای ادیانی بدانید این همه ازشما گفتندواقعاکم بود!شمامثل آقای نریمان نمی بایستی می آمدیفالان هم دیرنشده یا مثل آقای نعمت زاده آن دورهفت بهتره انصراف بدهی وبروی بکاردیگری بپردازی!حیف که ازخلاء بوجودآمده امثال اکبری وحسینی و...استفاده می برند جای نخبگان وخادمانی چون رعیت گرزین وآیت الله معلمی خالی، اینها کجا وآقایان کجا؟1

                                                    • ربیعی اززیرآبپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                     يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                     آقای مومنی نظرات شمامحترم،بعنوان کسی که درزیراب زندگی می کنم وبا پل سفیدی ها ارتباط کلامی ودرسی دارم،جهت اطلاع خوانندگان سایت،گویش شما هرگزمال مردم این منطقه نیست آنجایی که گفتیید{بمرده کک خنده گنه) ما لفظ""" گنه""" نداریم این لفظ لفوریها است،یااینکه شما بچه لفوردرپل سفیدزندگی می کنید؟که اینهم باتوجه به سالهامحل کارم آنجاهست بنظربعیداست!اینجاست که آدم شک می کنه ستادتخریبی که می گویندازآقای....فعال شده شک می کنم ،راههای بهتری هم برای این کارشما هست، که بی صداقتی شماراعیان میکندوالا انتقاد حق هرخواننده این متن است نه تحقیروتخریب

                                                     • مهرداد سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                      يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                      سلام همشهري من آقاي مومني چرا بايد بهم بر بخورد من نه ايشان را مي شناسم و نه در يك صنف با ايشان هستم بنده فقط از روشنگري ايشان استقبال كردم . از طرفدار سابق ادياني هم بخاطر روشنگريش ممنون و سپاس گذارم.طرفدار سابق آقاي ادياني لطفا حقايقهاي بيشتري از آقاي ادياني بگيد تا مردم شخصيت قدرت طلبانه اين آدم را بيشتر بشناسند و منافع افراد مشترك المنافع در ستاد ايشان به مخاطره بيافتد .ياد صالح روحاني زاده بخير كه شباهتهاي كاري و عملكردي زيادي با آقاي ادياني كه خوش تيپ تر و سخنورتر از ايشان هست دارد.(مهرداد)

                                                      • یوحنااسدی قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                       يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                       اگرادیانی یک تریبون آزادبگذاره همه مردم می توتنندنظراتشان رابگویندآنوقت نه آقای عزیزی چون مومنی می تواندنظراتش رابدون خوفی بگوید ونیزمشخص می شودکه آدمی درسوادکوه بامشخصاتش همه اورامی شناسندنیازنیست مثلا با اسم عامی چون مومنی سوادکوهی؟درپل سفد خودش رامعرفی بکنه!وبعدمنتقدین هم الی ماشالله که رودربایستی باادیانی ندارند!!!مازندنومه هم بیایدعین خبرراپخش کنداگرستادادیانی فشارشان بالا نمی رود!چنین کاری راشتاب ببخشندهم درشیرگاه هم درقائمشهرجویباروکیاکلا وزیراب وهرکجای دیگه ..یک پیشنهاددیگه:مازندنومه حاضره جاهایی که مردم یقه ادیانی رامی گیرندعینا"منتشرکنه؟من حاضرم مجانی گزارش تهیه کنم اونوقت سیه رویان رسوابشوند!!!!!!!!،اگرمازندنومه اعلام آمادگی بکنه من ازفرداآماده ام چندتاهم آماده هست!دیگه نمی دانم دست ازسربی مویامودارببخشیداسلامی چون نمی شناسم اینوگفتم!!!!!امثال اسلامی آقایان الخلاص شوند!هرچندادیانی وطرفدارانش دنبال یک مقصرهمیشه می گردند،امااین گوی واین میدان!نظرشما چی میباشه؟هدیه به پیشگاه مدعیان جهت عیارسنجی دروغگویی وراستگویی.

                                                       • مومنی سوادکوهی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                        شنبه 17 دی 1390-0:0

                                                        اقا مهرداد عزیز بنده ساکن پل سفید هستم ونظر شخصی خودمو راجع به متن به اصطلاح کارشناسی اقای اسلامی گفتم چرا به شما بر خورد؟ نکنه خدای ناکرده خود ..........باشی؟ نمیدونم ولله قلم خیلی حرمت داره

                                                        • طرفدارسابق ادیانی جپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                         شنبه 17 دی 1390-0:0

                                                         بعنوان کسی که برای مردم سوادکوه سربلندباشد برای ادیانی تلاش کردم وامروز که دست اوخالی است ازمردم شریف قائمشهروکیاکلا وجویباروبعدازمردم منطقه خودم عذزخواهی می کنم،و من که دیگه قصدندارم ازکاندیدای سوادکوهی حمایت کنم ازهمه ی دوستانم درستادخواهشمندم عملکردآقای ادیانی رادر کارهای عام المنفعه لیست بکنند بفرستندمازندنومه چاپ شودتا متوجه بشوید دست آقای ادیانی چگونه خالییه،آقای بخشنده وهمه ی شما که درستادادیانی فعالیدحیفه که برای چندرغاز؟؟؟غیرت ومردانگی وجوانمردی رانادیده بگیریم،مردباشیم ازخودمان عبورکنیم بخداقسم من اگرهمین الان بیایم بیشترین امتیازشخصی راازادیانی می گیرم والله وبخون امام حسین(ع) مردم گناه دارند،معلمها گناه دارنداین آقااین کاره نیست!مردم فلک زده قائمشهرگناه دارندو... اینهمه ظلم نکنیدبه مردم مردم راگمراه نکنید والله ازعقوبت کاربترسیدازآه مظلومان وازدعای یتیمان وبیکاران ومشکل داران بترسیدادیانی تشنه قدرته شماچرابپایش می سوزید ،بکشیدکنارمرگ یکبار و شیون یکبار!اسلامی یا هرشخص دیگه ای که باعث ومسبب نقداین آقاشدسپربلا شددستش دردنکنه که باهدف قراردادن مرکزوهدف کندی بسیاری ازناملایمات و عطش قدرت خواهی ادیانی دستش راخواند !واورابه مردم شناساند،انشا الله قلم اوپرداوم باشدوخداپدرش رابیامرزدماداشتیم خفه می شدیم! مازندنومه خدازنده ومرده شمارابیامرزد!می شکست دست ماکه ریش ماهمچنان پیش مردم گرو است وماخجالت می کشیم نه راه پیش داریم نه راه پس.فقط خداماراببخشد نام فامیلی اول رانوشتم چون میدانم ادیانی میخواندخودش میداندکه کیم اگه آقای سنگدهی وحامدی و...ندانندمی توانندبهم فحاشی بکنندپیشاپیش آنهارابخشیدم چون عصبانی شان کرده ام.

                                                         • اسحاق بخشنده-فرهنگیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                          شنبه 17 دی 1390-0:0

                                                          از اینکه متن ها را گزینشی روی صفحه می گذارید نشان از عصبیت و انتقادناپذیری آقای اسلامی و سایت مازندنومه است.با این رویکرد مازندنومه وجاهت خود را بیش از پیش از دست می دهد.

                                                          • مهرداد سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                           شنبه 17 دی 1390-0:0

                                                           آقاي مومني سوادكوهي ظاهرا شما ساكن اين منطقه نيستيد.انگار خيلي خيلي مهم بوده كه شما رو به واكنش واداشته .شايد احساس دين ميكني به آقاي ادياني شايد براي شما و خانواده شما منفعت زيادي داشته شايد هم منفعت شغلي برايتان ؟؟

                                                           • محمدي زيرابيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                            شنبه 17 دی 1390-0:0

                                                            دوستان و همشهريان گرامي و آقاي رحيمي سوادكوهي بايد خدمتتان عرض كنم آقاي ادياني مدرك دكترايشان را هنوز از كشور پيشرفته هند نگرفته ظاهرا خيلي دوست داريد بزرگ نمايي بكنيد تا مردم را به حيرت واداريد، كاملا در اشتباهيد مردم خوب اين افراد سخنور و تو خالي را مي شناسند و ديگر دوره ي فريب كاري تمام شده و گول نمي خورند.

                                                            • طرفدارسابق ادیانی جپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                             جمعه 16 دی 1390-0:0

                                                             اگرمشکلات شخصی یک نفرمی تواندیک نماینده ای راتااین اندازه به چالش بگیره ،نشانه ضعف آن نماینده هست! اون نماینده برودکشک خودش رادرجایی دیگه بسابه،من شک ندارم این گفته ها ازدفتروشخص آقای ادیانی هدایت میشه!یادتان می آیددرمقاله ی قبلی منتشره درهمین سایت نکته ظریفی ازیک کارمنداستانداری درنظرسازی برضداسلامی تودفترآقای ادیانی تشکیل شده بود رااطلاع داد!!اماخداکندادیانی کارهای زیربنایی وچرایی مخالفت با نساجی رادرهمین سایت اعلام بکنه من اگرقانع شدم مطئن باشید می شوم طرف آقای ادیانی، وقول می دهم اسلامی راهم بیاورم برای او فعالیت بکنه وخدماتش رابه مردم منتشربکنه!!!!اما وهزاران امایی که پندیر راگالش خوب می شناسد!!!! اسلامی و امثال آقای اسلامی که خوبه!!!کارآنقدرگشادترازاینهاست که بخواهدکه درست بشه....وباقی قضایا

                                                             • رحیمی سواد کوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                              جمعه 16 دی 1390-0:0

                                                              ما که پیشنهادی ندیدیم تا بررسی کنیم، کجای متن اسلامی تحلیل بود؟؟؟؟ همش تخریب بود اونم با غرض و بدور از انصاف. از دفتر آقای ادیانی تقاضا دارم عملکرد دکتر ادیانی رو به اطلاع مردم برساند تا مردم خودشان قضاوت کنند، در ضمن آقای اسلامی بر همگان روشن شده که شما مشکلات شخصی خودتان را به جامعه تعمیم میدهید.

                                                              • جمعه 16 دی 1390-0:0

                                                               چراپیامهارا روبرد نمی گذارید؟عصبی شدید؟ببخشید!

                                                               • بهزادصالحیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                جمعه 16 دی 1390-0:0

                                                                چرانظرات وپیشنهادهابررسی وتحلیل نمی شوند؟همین شما وآقای اسلامی بیاییدمطالبی که منصفانه گفته شدروی آنهابحث وبررسی بکنیدمطمئنامخاطبان بیشتری خواهید داشت آقای اسلامی منتظرم نظرات کارشنا سانه ی شما راهمینجامشاهده کنم خیلی عالی تحلیل کردید ولذت بردم که انشاالله درتحلیل جدید هم شاهدهمین رویه منتهی بامشی جدیدباشیم.

                                                                • پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                 ارتين عزيز رعيت خدمات قابل توجه اي به منطقه كرد .و از او تشكر ميكيم .

                                                                 • پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                  چرا پیام هایی را که میگه ثبت شد رو پیج نمیاد ؟؟؟

                                                                  • حامدی از قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                   پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                   من با آقای بیطرف کاملاً موافقم که ملاک حال کنونی افراد است. گرچه آقای ادیانی گذشته پاک و بی نقصی دارند، زیرا اگر نقصی وجود داشت همین آقای اسلامی آنرا پیراهن عثمان می کرد. ادیانی دوستت داریم

                                                                   • ملکی برنتیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                    پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                    من هم با نظر فاضل موافقم ادم باید به عملکرد و سابقه کاندیداهها نگاه کنه بعد تصمیم بگیره .به نظر من همه این نوشتهها جهت داره .

                                                                    • مومنی سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                     پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                     من نمیدونم این اقای اسلامی کیه .ولی از نوشتش معلومه به بیراهه رفته وحتما ادیانی چیزی بهش نداده وگرنه از نوشته اون به قول ما سوادکوهیها بمرده کک خنده گنه .انگار این اقاجایی دیگه زندگی میکنه .چه میدونم .واقعا ادم با خوندن این گونه نوشته ها وقتشو تلف میکنه و الا اظهار نظر این اقا 2 شاهی هم نمی ارزه

                                                                     • پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                      من هم با فاضل موافقم چون واقعا داره سیاه نمایی میشه، ما بعد از سال ها یک نماینده واقعی رو داریم لمس میکنیم کد هم میدیم سایت آقای ادیانی و کتاب گزارش عملکرد ایشون تا قضاوت یک طرفه نباشه و یک نویسنده توهمات ذهنی خودشو نیاره تو سایت.

                                                                      • مهرداد سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                       پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                       آقاي بيطرف شايد به قول آقاي محمودي نكنه مامور فلان كانديدايي؟تا كي بايد توسر من وشما و امثال ماها بزنند و راي ماها را به بهاي ناچيزي بخرن و من و توي همشهري را بجان هم بندازند .اسفند هم تمام مي شود دوباره همين آش هست همين كاسه .همين منطقه بي رونق هست و همين جوانان جوباي كار.همين پدران ساده و بدون چاره كه بايد گردن را كج كنند و برن پيش اين نماينده و براي چهارسال سركار بروند.آيا به اين مسائل فكر نميكنيد و نميبينيد؟؟ آيا خودتان را به كوري و كري زديد؟؟؟.اگر آقاي اسلامي و امثال آنها با قلم روشنگري مي كنند بنفع نسل آينده ما هست.من دست آقاي اسلامي وآقاي محمودي و همه ي كساني كه آبروي خود را براي بيداري و روشنگري مردم منطقه ما وسط گذاشتند مي بوسم كه بايداز هر دلال و جاسوس اين فريبكاران ضخم زبان و فحش بشنوند . كمي به خودتان بيايد آقايان ذينفع .آيا شرف و انسانيتان را هم مي فروشيد؟

                                                                       • دبیر حسین پور-جانبازپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                        پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                        آرتین عزیز ،دیدن خدمات آقای ادیانی چشم بصیرت می خواهد اما چشم برزخی نه.یک پزشک زمانی می تواند بیمار خود را معالجه کند که ابتدا بیماری او را درست تشخیص داده باشد.آقای ادیانی به درستی بیماری اصلی منطقه خود راشناخت و آن فقدان زیرساختهای اساسی حوزه انتخابیه بود و تلاش او در این دوره رفع این نقیصه بوده است. اما این که چرا وضع منطقه ما اینطوریه به دلیل مشکلات فراوانی است که وجود دارد و باید به مرور زمان مرتفع گردد

                                                                        • فاضل از قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                         پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                         من از تمامی دوستانی که این صفحه را میخوانند خواهش میکنم یک بار تمام سیدی ها و کتابهای کاندیدا را بخوانند بعد نظر بدهند....
                                                                         فقط به این سایت اکتفا نکنید ....
                                                                         کوچیک همه شما فاضل

                                                                         • پنجشنبه 15 دی 1390-0:0

                                                                          آقای برادر شهید سوادکوه به صداقت شما در گفته هایتان شکی نیست ولی اینطور که شما میگویید آقای اسلامی معصوم هستند!!!!!!
                                                                          در ضمن من قصد تخریب کسی را ندارم ولی شما عملا به خاطر معصوم نشان دادن یک نفر ، همه را ویران کردید.
                                                                          گذشته ی آقای اسلامی هر چه بوده قبول ، ولی الان نویسنده ای با فکر خریداری شده است.این نظر من است و قضاوت با دیگران

                                                                          • رجبی اوزودیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                           چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                           من نمیدونم اقای نگارنده چه پدر کشتگی با این ادیانی داره؟ یعنی به نظر ش ادیانی یه کار مفید هم نکرد؟ ادم خندش میگیره.اقای اسلامی گیر اوردی مارو؟ خیلی تابلو بود این حرکتت.دست خودتو زود رو کردی و نشون دادی چند مرده حلاجی

                                                                           • چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                            همه اش دروغگو اند

                                                                            • محمودی برادرشهیدسوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                             چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                             آقای بیطرف!ظاهرا ماموریت دارندکه دربیت نظارت فلان آقای کاندیداگزارش کاربدهندقبلا نظرشان راگفته بودندامثال شماها اگرانصاف داشته باشیدروبه تخریب نمی بردیدحرف حساب خودتون رابزنید،حرف حق راهرکسی بگوید ارزشمنداست تازه آقای اسلامی رایا نمی شناسیدیا غرض ومرض دارید اومصداق واقعی جوانمردی وبی آلایشی است همین الان هم کفرش عبادت بسیاری ازمدعیان است،ادعاراخیلیها می توانندداشته باشندمردعمل پیدا کنید،من هم با بسیاری ازنظرات او مخالم امارفاقت ووفاداری او برای انقلاب وارزشهای ان ودلنگرانی هایی که برای اوازنظرفروافتادن جامعه بدست کسانیکه هیچ تعلقی باآرمانهای امام راحل (ره) وشعائر انقلاب ندارنداحساس مسولیت می کنند،شماهمین الان نگاه به نظرهابکنیدواقعادلنگرانیهابرای جامعه هست؟یابخطرافتادن منافع آقایان؟حالا شما رانمی گویم ایرادی هم نداردمخالف اسلامی باشید!هیچ تزلزلی به ایشان واردنمی شودآنهایی که کنج عافیت نشسته اندوتسبیح بدست مشغول دعاهستندوشترباباررادارندمیبرندوشما وامثال شماهاممکن است سهمی ازآن میبریدوجاده صاف کن آنهاشوید امااسلامی باسپر شدن ودل به دریای بلا زدن حداقل چنگی به صورتان کشید تاجامعه این تسبیح بدستان خائن رابشناسد...حتما"این آقایان شعبان بی مخ هایی،برای عربده کشی دارند!!!!!!!!! امااسلامی یک لا قبای معلم رامی توانی هرچه بگوئی!سنگ مفت وگنجشک مفت!اوکه چیزی نداردازدست بدهدجزتخریب نثارش بکنید!اماشماهاپیاده نظام آنهایید!شما وآنهاخیلی چیزها راباید ازدست بدهید!این تازه اول کاراست.

                                                                             • شهریاری اریمی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                              چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                              اقای ارتین عزیز میدونی چرا اب چشمه روزیه که از سرشاخه های اصلی رودخانه تالار هست الان باید بره سمنان ؟ این از شاهکارهای اقای روحانی زاده و اکبری تو مجلسه .الان این سنگی که اقایون انداختن تو چاه رو صدتا مثل ادیانی نمیتونن در بیارن .ایا واقعا شما به عنوان یک ادم مطلع از اوضاع سیاسی کشور میتونی ادیانی رو با روحانی زاده مقایسه کنی ؟ من نمیگم هیچ ایرادو نقدی به ادیانی وارد نیست اونم مثل من و شما ادمه .من میگم شما نقد منصفانه داشته باش و دنبال جوابش هم باش .الان تو این چند تا پیامی که دادی کجای عملکرد ادیانی رو نقد کردی؟ همش به صورت کلی میگی هیچ اقدامی نشده.خوب مصداقشو بگو.من میگم طبق امار خود مجلس ادیانی جزو 10 نماینده تاپیر گذار مجلسه.اگه میگی نه برو تحقیق کن . اینکه من کار اقای اسلامی رو نقد نمیدونم برای حرف خودم دلایلی هم دارم و کاری هم به پیشینه و عقبه سیاسی ایشون هم ندارم .اینکه ایشون میگه ادیانی باید میرفت کمیسیون اموزش و چون نرفته به مردم خیانت کرده به نظر شما حرف یه کارشناسه ؟ من یه نمونه از عملکردشو تو تغییر اقلیم برای تعرفه گاز و برق گفتم شما برو ببین چقدر در هر ماه به نفع مردم شده ؟

                                                                              • یاسر قایمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                               چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                               آقای اکبری یک بار باعث بسته شدن نساجی شده اند و الان هم انگار فقط می خواهند نماینده بشوند تا کسی نتواند کار تاریخیشان را جبران کند.

                                                                               • چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                در جواب آقای محمودی:
                                                                                ملاک حال کنونی افراد است

                                                                                • محمودی برادرشهیدسوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                 چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                 درجواب آنانی که خودشان را پیروان ولایت اعلام کردندمی گویم شما آدمهای دروغینی هستیدبرای رسیدن به آلاف والوف خودتان راپیروولایت جامی زنید من ازهمسنگران هشت سال دفاع مقدس آقای اسلامی هستم که گفته بودید به ایشان که کی هستید؟ایشان مشخصه که کی هستندشما مشخص کنید که کی هستید؟اورزمنده ای که همه ی بسیجی سوادکوهی اورامی شناسند خوب یا بدش درصلاحیت شما نیست که واسه این مردبزرگ تعین تکلیف کنید امثال شماها حقیرترازآنیدکه بخواهید بااستفاده از واژه های ارزشی برای خودتان کیسه ای بدوزید!عیارشما ازسخن گفتن تان معلوم است!!!!!شماها می خواهید جامعه اداره کنید؟بااین گونه سخن گفتن !هرچندممکن است خواسته باشید وزن پیروان ولایت را اینگونه نشان بدهید، مازندنومه هوشیارباشیدنام گروه وحزبی رابدون شناسایی ننویسید.

                                                                                 • محمدي زيرابيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                  چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                  پيروان ولايت شما دلسوز ملت هستيد يا مملكت و يا منافع خودتان؟!ا اگر در بن و ريشه شما بنگريم هيچ نشاني از اين شعار شما يافت نمي شود آيا ظلم كردن به مردم و فحاشي و گير دادن به نواميس مردم و تخريب جوانانمان مي شود ولايت مداري شايد از نظر شما چنين باشد(در مطالب شما چنين سخنان و الفاظ و بي ادبي كاملا مشهود هست) .بخدا كه رهبر عزيز نه شما را قبول دارد نه تفكراتتان را مي پسندد . شماها آن زمان كه منافقين در كوچه و پس كوچه ها و جنگلهاي سوادكوه بودند كجا بوديد؟زمان جبهه وجنگ و عمليات كجا بوديد؟كه داريد دم از پيروان ولايت مي زنيد.شما بزدلاني بيش نيستيد كه همش دست به تخريب مي زنيد.اگر از نسل امروز هستيد نميتوانيد در مورد اين مسائل نظر بدهيد بايد به پدرانتان رجوع كنيد و از گذشته اين افراد سوال نماييد.اگر از نسل گذشته هستيد اميدوارم از نفرات منفور و بد كه در محله به محله سوادكوه وجود دارند نباشيد كه كارنامه خوف انگيزشان مشخص و نمايان مي باشد و رجوع به فرزندانشان مي نوان ديد كه آيا ولايت مدار و ولايت گونه هستند يا نه.از كدام دسته ايد؟

                                                                                  • عبدالهادی رضاییپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                   چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                   نمیونم چرا انتخابات در قئم شهر مانند عملیات کربلای 5 می باشد ؟ چرا در شهری مانند نور جناب ناطق نوری بدور از حواشی 8شت دوره پیا پی مردم بهش رای میدهند و به مجلس میرود اما در قائم شهر هنوز این کاندید مجلس نرفته همگی تلاش میکنند وی را به زیر بکشند و کاندید بعدی را معرفی نمایند ..
                                                                                   تنها چیزی که در قائم شهر دیده میود اعتماد به نمایندگان است ..
                                                                                   وقتی آقای اکبری در دوره پنجم نمایندگی به مجلس رفت تلاش کرد و 4 سال تمام رفت از کشورهای خارجی با بدبختی دستگاههای مدرن نساجی را آورد ..4 سال تمام شد ..مردم بهش رای ندادند ..دستگاهها بر زمین ماند و ....
                                                                                   دو دوره رای نیاورد و همچنان دستگاهها پلمپ شده سرجایش بود ..
                                                                                   4 سال قبل دوباره رای آورد ..تلاش کرد با اینهمه تحریم و تهدید و بدبختی یک سرمایه گذار ترک پیدا کرد و تلاش کرد و سوله زد و واحد دوخت خانمها را را راه اندازی کرد و بسختی مشغول راه اندازی کارخانه تجن در جاده نظامی هست و دستگاههای جدید را کاملا خریداری کرده و مشغول راه اندازی هستند
                                                                                   دوستان توجه کنند ساختن یک ساختمان معمولی حد اقل یک یا دوسال زمان می برد
                                                                                   کارخانه عظیمی چون تجن خیلی زمان بیشتری نیاز است
                                                                                   اما الان چه میشود ؟
                                                                                   باز هم آنهایی که مردم برایشان اهمیت ندارند و دنبال سود شخصی خود هستند در جهات تخریب اکبری تلاش میکنند تا نساجی احیا نشود و زمینهایش توسط نمایندگان جدید فروخته شود ..همان بلایی که رعیت سر شماره 2 و گونی بافی آورد و زمینهایش را تصاحب کرد
                                                                                   این وسط چه کسی دلسوز مرم است ؟
                                                                                   چرا نمیگذارید اکبری که تا انتهای راه رفت کارش را تمام کند ؟
                                                                                   این تخریبهای دوستان چه نفعی بحال مردم دارد ؟
                                                                                   کاندید جدید به مجلس فرستادن چه دردی دوا میکند وقتی کار بلد نیست ؟
                                                                                   تا کی مردم باید فدای هوی و هوسهای جاه طلبان شوند ؟

                                                                                   دوستانی که میگویند اکبری کاری نکرده آیا واقعا وجدان دارید ؟ به آخرت اعتقاد دارید ؟
                                                                                   دروغ گفتن آسان است اما عذاب الهی خیلی سخت است
                                                                                   خود دانید
                                                                                   عده ای منفعت طلب این وسط دلشان نمیخواهد اکبری این شهر را سر و سامان بدهد
                                                                                   آیا اشتغال 700 کارگر خانم در واحد دوخت کار بدیست ؟
                                                                                   اشتغال فعلا 900 کارگر در تجن کار بدیست ؟
                                                                                   چرا دشمن مردم شدید ؟

                                                                                   • چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                    آقاي حسين پور دبير و استاد من دست شما معلمان دلسوز را مي بوسم به قول شما اگه اين همه خدمات را آقاي ادياني انجام داده (اميدوارم انجام داده باشد!!!!) پس چرا اثري از انها مشاهده نميشه!!چرا وضعيت منطقه ما اينجوريه؟ انگار بايد چشم بصيرت يا برزخي داشت اينهمه كارهاو خدمات آقاي ادياني را ديد.

                                                                                    • پیروان ولایت سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                     چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                     اللهم اجعل نور فی بصری والبصیره فی دینی ... اقای اسلامی ؟ متاسفم برایت ! خجالت بکش ! واقعا نیم نگاهی به گذشته ات بنداز ببین کی بودی ؟ و چکار کردی و چقدر برای نظام مفید بودی ؟ چقدر در خط نظام و ولایت و رهبری بودی ؟ چقدر توانستی دل امام و شهدا را شاد بکنید ؟ همه این ایده ها و نگرش های شما دال از بصیرتی و بی تقوایی و بی ایمانی شماست . به قول مقام معظم رهبری : بی بصیرتی یعنی اینکه بدانیم ، شمری که سر از حسین ( ع ) برید ، همان جانباز صفین است که تا مرز شهادت پیش رفت .اللهم اجعل عواقب الامورنا خیرا

                                                                                     • ذبیحی دبیرناحیه 2ساریپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                      چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                      فرهنگیان ساری به خودشان می بالندکه آقای اسلامی از افتخارات ومفاخرفرهنگیان استان هستندکه درتشکلهای صنفی معلمان ومطالبه ی آنها،درخط مقدم دفاع بوده اند،آقا عبداللهی!ظاهرا کینه ای ازایشان بدل داری،والا فردی مثل اسلامی نه تنها درسوادکوه بلکه تواستان بتعداد انگشتان دستند،کی وکجا شما فردی مثل اوراسراغ دارید که اینگونه سنگ فرهنگیان رابه سینه میزنند؟همه انگارتولاک خودشان فرورفته اند!خواجه درنقش ایوان است وخانه ما ازپای بست ویران!واینجانب ازادبیات بکاررفته ی »بوقچی« برای فرهنگیان پی می برم که بعیدباشه که شما فرهنگی باشید!آنکه با خودزنا کند با دیگران چه ها می کند؟توبروخودراباش!باافکارپریش خودت که معلوم نیست چکاره ای؟

                                                                                      • چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                       آقاي شهرياري همشهري عزيز بايد عرض كنم من كاملا تامين هستم و واقعا چنين مشكلي كه ذكر كرديد را ندارم ، نه نيازي به آقاي اكبري دارم و نه ادياني. شما كمي گذر در اين سي سال به منطقه و نمايندگان ما بياندازيد چه فرقي بين آقاي ادياني با آقايان روحاني زاده –معلمي-رعيت –حبيبي- نعمت زاده و ... مي بينيد آيا غير از اين بوده كه آنها چهار سال و يا هشت سال با راي مردم براي خود شهرت و ثروت كسب نمودند؟؟ آيا ميشود با وعده هاي پوچ و تو خالي سر پدران و مادراني كه سواد خواندن و نوشتن ندارند و به دنبال آينده بهتر براي فرزندانشان هستند را شيره ماليد؟؟؟بايد دلسوز مردم مان باشيم و روشنگري كنيم .بالاخره يك نفر بايد قدرت قلم زدن و تحليل كردن عملكرد اين آقايان را داشته باشد من با تحليلهاي اين آقا كاري ندارم اگر آقاي ادياني را نقد مي كنم و نقد هم بر ايشن وارد هست يك سري از دوستان كوركورانه از ايشان حمايت مي كنند و حرمت قلم را مي شكنند و بنده هم جوابشان را مي دهم فرقي بين آقاي ادياني و اكبري نمي بينم به اقاي اكبر هم نقدبيشتر وارد هست. مردمان ما از فهم و شعور بالايي برخوردارند هركس خادم مردم باشد و خللي در كارش نباشد هيچ وقت دل خودش و طرفدارانش از قلم زدن و تحليل كردن عملكردش نمي لرزد و با قلم به كسي توهين نميكند حال اين تحليلگر آقاي اسلامي باشد و يا آقاي شهرياري.
                                                                                       با تشكر فراوان از مديريت سايت

                                                                                       • حسین پور-دبیرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                        چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                        به عنوان یک فرهنگی نکاتی را متذکر می شوم. دوستان عزیز،بهتر است وظایف یک نماینده را بدانیم.طبق قانون اساسی وظایف نمایندگان مجلس عبارت است از:1)قانونگذاری 2)نظارت براجرای قوانین.براساس این شاخصه ها دو نماینده کنونی مجلس را ارزیابی کنیم.در حوزه مجلس وضعیت ادیانی به مراتب بهتر از اکبری است.برخلاف ادیانی که به دلیل نطقها ومشارکت او در طرحها و لوایح (مانند طرح مهم سه قلوی نفتی ) نماینده ای پر سرو صدا به حساب می آید همکارش اکبری همانند نمایندگان سابق این شهر نماینده ای کم اثر و خنثی است .دربحث نظارتی و عملکردی آقای اکبری باتوجه به اینکه تمام تلاش خود را متوجه بحث احیای نساجی نمود عملکرد موفقی از خود به جا نگذاشت.در حالی که همکارش با ورود هوشمندانه به کمیسیون انرژی باعث ایجاد زیر ساختهای لازم برای ایجاد صنعت گردید.ادیانی با ایجاد رابطه ای مناسب با وزرای نفت ونیرو واخذ اعتبارات لازم از آنها باعث بهره مندی کلیه مناطق و روستاهای قائمشهر و جویبار از گاز و اخذ مجوز و اعتبار لازم برای گازرسانی کل سوادکوه و تقویت ولتاژ و اصلاح شبکه برق برای بسیاری از مناطق حوزه انتخابیه گردید همچنین وی در بحث آب و راه نیز عملکرد قابل قبولی دارد. در خواست وی از وزرای نفت و گاز برای تغییر اقلیم برق و گاز و کاهش 25درصدی مبلغ قبوض برق وگاز از کارهای قابل قبول ادیانی در بحث نمایندگی است .بکی از کارهای خوب ادیانی ارتقاء سطح مناطق شیرگاه زیراب ارطه قراخیل باغدشت خطیرکلا و لاریم است.با توجه به این موارد نقد آقای اسلامی را کاملا غیر کارشناسانه و کاملا با اهداف سیاسی می دانم.

                                                                                        • عبداللهي ازساريپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                         چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                         يك سئوال: فرهنگيان وفرهيختگان سوادكوه غيراز اسلامي بوقچي ديگري ندارند كه اينهمه سنگ مطالبات فرهنگيان رابه سينه ميزند؟ فرهنگي غيورسوادكوهي خادم وخائن راخوب ميشناسدچراكه غير ازاين باشد توهين به شعوركل جامعه است.

                                                                                         • سیاوش اسلامی سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                          چهارشنبه 14 دی 1390-0:0

                                                                                          آقای کارگرزاده!!،شما هم اکبری نمی شناسی وهم سیاوش اسلامی را،چون نه آقای اکبری درطول زندگیش رابررسی کنی خیرشخصی برای احدالناسی نداشته که اسلامی بخواهددومی آن باشه !!!!!،نگران نباش!!!! آنهایی که اسلامی راهم می شناسندمی دانندکه برای کاندیداهاوسیاسیون خیلی زیادیه که بخواهند به خودشان جرات بدهندکه با پول مسیر تحلیلی وحرفه ای ام رازیرسوال ببرند! !!اما نفراتی هم هستند که اگرشما دلتنگ ونیازمند آنیدومی خواهید بشما آدرس خواهم دادکه این کاره اند شناختشان هم سخت نیست!!! امامطمئن باش اگرواقعاکارگرزاده باشی،مطمئن باش!بعنوان شیعه علی ع داغی را بردل و ادعای زیاده خواهان خواهم گذاشت ،که جبرانش بردل کسانیکه بخواهندباامثال شماهابکنندستودنی باشد!اگراینجانب می خواستم توسط اشخاص خریداری شوم نوبت هرگزبه شماها نمی رسید ! داغتراز جنابعالی ،بدمستانی که بوی گندیده نفت سرمستشان نمود، هستنددرجاهای مختلف که شاید لحظه ای معطل نمی کردند!
                                                                                          به سرو گفت کسی چرامیوه ای نمی آری؟ گفت آزادگان تهی دستند.... حال اینجانب جزحقوق ناچیزمعلمی، نه بوی نفت می دهم ونه بوی نساجی! شماهم هرکسی رادوست داری به اندازه ی آقای اکبری بقول مازندرانی ها(یک ول چو ) را برای مردم جابجا کرده بگو من دستش راببوسم..

                                                                                          • كارگر زاده پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                           سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                           جناب اسلامي
                                                                                           اگر منهم تمام نساجي و ملكش و بدنه آن ستاد انتخابات من بود برايش تلاش ميكردم اما سوالم اينست چرا كارگران 18 ماه حقوق نگرفتند و تا كنون احيا نشد ؟در ضمن آقاي اسلامي شما چقدر از اكبري پول گرفتي كه تا ديروز منتقدش بودي اما حالا از او حمايت ميكني ؟

                                                                                           • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                            ازآقای اسلامی بخاطرتحلیل محتوایی ازمطالبات مردم سپاسگزارم،و وقتی به بعضی ازپیامهای اشخاصی که شعاع دیدشان تانوک بینی شان هست ونیز داعیه دانستن هم دارند! احساس حقارت می کنم که درمیان چه جماعتی زندگی می کنیم که خودشان راراهبران محیط ومنطقه می دانند!بنظرم اصلا سطح دانش وآگاهی بعضی ها نبایددراین مکان بیایدحیف است که این کاربزرگ رابامضامین آنهادرکنارهم ببینیم آنهابروندجای دیگه وسایتهای متعلق به ادبیات خودشون!اونهامخاطبی ندارندپس بگذاریدآنهادرخیالات خودشان باشند.

                                                                                            • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                             نمی دونم این بحثها برا چیه.اونایی که نماینده بودن که کارنامه میدن و اونایی هم که نبودن برنامه میدن.
                                                                                             خوشبختانه مردم از فهم و شعور خوبی برخوردارن و تشخیص میدن کی راست و کی دروغه.
                                                                                             من به عنوان یه قایمشهری رفتم به دفتر نماینده های فعلی شهرمون و نتیجه ای رو که گرفتم با شما به اشتراک میذارم:
                                                                                             اکبری: آدم خوبیه ،فقط ناتوانیشو در ارائه وظایف نمایندگی میندازه به گردن این و اون. از عملکردش سوال کردم ، هیچی نشنیدم جز جمله معروفش اینه :نمیذارن کار کنم.
                                                                                             ادیانی : نماینده خوبیه، رفتم دفترش و گفتم کارنامه عملکرد میخوام، واسم عجیب بود چون یه کتاب گذاشتن جلوم و یه سی دی، البته من سی دی رو نگاه نکردم ولی کتاب رو دیدم .پیشنهاد میکنم شما هم ببینید.جایی واسه حرف نموند و اومدم بیرون.
                                                                                             این دو تا رو داشته باشین تا بقیه رو واستون بگم .
                                                                                             من به عنوان بیطرف اینا رو گفتم چون هنوز به تمام ستاد ها و دفاتر نرفتم.

                                                                                             • مهرداد سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                              سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                              آقايان نا شناس-خليلي- آقاي دبير وليپور(به قول آرتين كه بدرستي سنجيد آقاي دبير وليپور عيار شما دقيقا مشخص هست و با فضاي نقد كردن كاملا" بيگانه هستيد) شما عزيزان و همشهري هاي گراميم كه فكر مي كنيد نويسنده مقاله از شخص خاص جانبداري كرده كاملا در اشتباه بسر مي بريد بگذاريد فضاي نقد بر جامعه ما شكل بگيرد و اين افراد كه مانند مار خوش خط و خال هستند به چالش بيافتد فرقي نمي كنه اكبري باشد يا ادياني و سايرين هم بدانند وقتي وارد ميدان خدمتگذاري به مردم مي شوند هدفشان بايد خدمت به مردم باشد واگر غير از اين باشد ودنبال تامين منافع شخصي خود حاميانشان باشند بدانند افرادي هستند كه موشكافانه آنان را زير نظر دارندكه دست آنها و حاميان ضعيفشان را رو ميكنند .به مجنون گفتند ليلي را ميخواهي چكار؟ اون زشت و سياهه !! خلاصه اش شد كه: عشق به ليلي مجنون را كور كرده بود وهمه زشتي هاي او را زيبا مي ديد وظاهرا" شما هم عاشق عملكرد منفي اين آقاي محترم شده ايد و عشق به او كورتان كرده و با وجود همه ي زشتي در عملكردش او را خوب و زيبا مي بينيد.

                                                                                              • شهریاری اریمی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                               سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                               ارتین عزیز .شما تحلیلهای اقای اسلامی رو کارشناسی میدونی؟ کدوم سطرش کارشناسیه؟ ایا واقعا کار کارشناسی اینجوریه؟شما بیایید با سند و مدرک عملکرد ادیانی رو زیر سوال ببرید .شما مصداق ناتوانی این اقا رو بگو .نکنه بیکاری و تحریم و بالا رفتن قیمت سکه و ارز هم کار این نماینده مجلسه؟ ما هم مخالف این وضع هستیم و این مشکلات اساسی و کلی رو که شما مطرح میکنید را همه میدونیم ونمیتونیم اینو گردن ادیانی بندازیم.این به سیاست کلی نظام و مملکت بر میگرده .ایا ریس جمهور که شخص اول قوه اجراییه تونست این مشکلات و حل کنه نماینده مجلس که کار اجرایی نمیکنه کا نماینده مجلس قانون گذاری و اخذ اعتباره .شما برید به سازمانهای مختلف سر بزنیدو ببینید چه کارههای انجام شده و چه اعتباراتی کسب شده. شما از ادیانی انتظار داری یک کارخانه بزرگ بزنه و 1000000کارگر بگیره و همه برن سر کار؟ ایا انتظار شما به عنوان کارشناس اینه از یه نماینده؟من میگم کمی انصاف داشته باشیم با دلیل و مدرک و مستندات حرف بزنیم نه اینکه طوری رفتار کنیم که همه به جهت دار بودن این حرکات پی ببرند .من برایه هر حرفی که میزنم دلیل و مدرک دادم .شما چطور ؟

                                                                                               • مهرداد سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                آقايان نا شناس-خليلي- آقاي دبير وليپور(به قول آرتين كه بدرستي سنجيد آقاي دبير وليپور عيار شما دقيقا مشخص هست و با فضاي نقد كردن كاملا" بيگانه هستيد) شما عزيزان و همشهري هاي گراميم كه فكر مي كنيد نويسنده مقاله از شخص خاص جانبداري كرده كاملا در اشتباه بسر مي بريد بگذاريد فضاي نقد بر جامعه ما شكل بگيرد و اين افراد كه مانند مار خوش خط و خال هستند به چالش بيافتد فرقي نمي كنه اكبري باشد يا ادياني و سايرين هم بدانند وقتي وارد ميدان خدمتگذاري به مردم مي شوند هدفشان بايد خدمت به مردم باشد واگر غير از اين باشد ودنبال تامين منافع شخصي خود حاميانشان باشند بدانند افرادي هستند كه موشكافانه آنان را زير نظر دارندكه دست آنها و حاميان ضعيفشان را رو ميكنند .به مجنون گفتند ليلي را ميخواهي چكار؟ اون زشت و سياهه !! خلاصه اش شد كه: عشق به ليلي مجنون را كور كرده بود وهمه زشتي هاي او را زيبا مي ديد وظاهرا" شما هم عاشق عملكرد منفي اين آقاي محترم شده ايد و عشق به او كورتان كرده و با وجود همه ي زشتي در عملكردش او را خوب و زيبا مي بينيد.

                                                                                                • جعفری دبیربازنشستهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                 سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                 شایداین واگویه درداین سرزمین من است که تیغ کشیدن ودر غلتیطدن نفسانیات دلهای ماراازعدالت خواهی ومهمترخدا وآخرت دورکرد،آقای ولیپور! توکه معلمی! ادب مرد به ازدولت اوست! سخن گفتن باجامعه اززبان معلمی هنرمعلمی است که زیرسوالش بردی! بعنوان معلمی که سی وپنج سال معلمی کردم ازهمه مخاطبان عذرخواهی می کنم آیات قرانی که خوانده شدآیا آقای ولیپورخودش به آن پایبندهست؟که اگر می بودشاید لفظش اینگونه نبود.....

                                                                                                 • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                  آقاي خليلي متشكرم كه دلسوزانه غلط املايي مرا گرفتيد و به من گوشزد نموديد اينجا نشان داديد چقدر معلم دلسوزي هستيد.شايد هم بخاطر همين خصلت دلسوزانه شماست كه اينقدر به آقاي ادياني مهر مي ورزي .كاش دلتان به وعدهاي پوچ ايشان كه چهار سال است هيچ منفعتي براي مردم و جوانان منطقه نداشت مي سوخت .كاش منافع شخصي خودت را كه مستلزم در قدرت ماندن آقاي ادياني است فداي منافع مردمان اين منطقه مي كرديد و همصدا با مردم ميشديد و گره اي ازمشكلات را باز ميكرديد

                                                                                                  • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                   در مورد قائم شهر مطالب شما سفارشي بوده . حداقل در مورد دكتر ادياني نوشته شما صحت ندارد . در مورد بقيه شهرها نظز ندهيد با احترام

                                                                                                   • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                    ... يه آدم كاملا منفعت طلب به براي رسيدن به منافعش به هر گروهي گرايش پيدا ميكنه يه روز چپ گرايش داشت و عشق خاتمي بود دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد به آقاي رفسنجاني تمايل داشت و اصلا ستاد قائم شهر در اختيار ايشون بود اما بعد يهو شد احمدي نژادي!!! ايشون اصلا فكر مستقل نداره يه آدميه كه دومي نداره، ...الانم ازينكه راي مياره مطمئنه و به اغلب فاميلاش گفته كه بهشون نياز نداره و همين طوري پشتش قرصه و راي مياره..شاهكاره اين بشر..

                                                                                                    • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                     آقاي دبير گرامي حميدرضا وليپور سرخكلايي بايد به عرض برسانم توهين كردن به هر شخص نشانه ضعف و كوچكي آن فرد هست (ظاهرا"عيار شما هم معلوم هست) شما كه دبير رياضي هستيد معادله سخت 2+2را حل كنيد و به دانش آموزان خودت هم بگيد حلش كنند. آيا جواب غير واقعي را به دانش آموزان خود آموزش مي دهي؟آيا جوابش را با هزار فرمول جابجا ميكني وجواب ديگه اي ميدهي؟ كمي به خودت بيا .!!!! چرا از كانديدايي كه شما و ... از او طرفداري ميكنيد؟؟!!! ايشان هم با جملات بازي ميكنند و واقعيت را با جور ديگر ارئه ميدهد آيا اين كار ايشان را توهين تلقي نميكني آيا شما هم به مانند اين نماينده هاي گرامي دنبال منافع شخصي و يا شعار اغلب همشهريها كه ميگويند ما را تامين كنند به ديگران چكار داريم هستيد.بياييد به فكر آينده منطقه و جوانانمان باشيم شما كه دبير اين مملكت هستيد مسئوليت خطيري بعهده شماست تا به دانش آموزان خود راه را درست را نشان دهي وگرنه آينده خواهند فهميد.

                                                                                                     • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                      انچه در مورد اكبري گفتيد چنين نبود چون ايشان نه اهل تعامل است نه اهل كار اگر اهلش بود چرا كارگرا 17 ماه حقوق نگرفتند كس كه نتونه شكم كارگران كه بدنه اصلي نساجي هستند را سير كنه بدر جي ميخوره ؟و ساخت چند عدد سوله هم چكي و بدون پرداخت وجه انجام شده . سوالم اينست ايشون چكار كرده ؟

                                                                                                      • حسین علی شیردل قائمشهرفرهنگیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                       سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                       برای آقای ولیپورمتاسفم که اینجوری تامرزجنون وخودکشی باالفاظ سخیف به یک تحلیل سیاسی،خنجربدست می تازد!اینجادانایی وقلم حکمروایی داردنه رگ گردن!!!!آقای ولیپورالبته فکرنکنم معلم باشی!متن شما بیشتربه لاتهای چاله میدانی شبیه هست جز آیات شزیفه قرآنی.اول بروآداب سخن گفتن راییاموز !متاسفم بادانش آموزانت چگونه برخوردمیکنی؟قابل توجه آموزش وپرورش واولیای دانش آموزان قائمشهری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                                                                       • خلیلی از چالی شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                        سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                        آرتین جان نمیخوام این رو توهین تلقی کنی ولی تا کلاس چندم سواد داری که اینقدر کارشناسانه نقد میکنی؟؟ معضل نه معظل!!!

                                                                                                        • حمیدرضا ولیپور دبیر ریاضی قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                         سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                         آقای اسلامی تو چرا اصرار داری که افکار موهوم خودت در قبال اینکه آقای ادیانی آرای فرهنگیان را ندارد را تکرار می کنی .من یک فرهنگیم و می دانم که تمایل فرهنگیان به این نماینده توانا و شایسته شهرمان نه تنها کمتر نشده بلکه غیرتشان اجازه نمی دهدکه انسانهای بیماری چون تو در اراده شان خللی وارد کند.تو مصداق این آیه قرآنی که ((صم بکم عمی فهم لا یشعرون)) کری چون گوش شنوای نطقهایش در مجلس را نداشتی کوری چون چشم بینایی نداری که عملکرد بی نظیرش را ببینی و لالی چون زبان حقیقت گویی نداری بلکه بیماری ((فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا))

                                                                                                         • میرزایی زیرآبپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                          سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                          آقایاخانم مازندنومه!بنده متن پیش رو رابانظرات دو یاسه بارخواندم جزآنهایی که سعی می کنندبه حاشیه بروندنظرات خوبیه...من تقاضادارم ازقلم نویسنده مذکورکه باتیزبینی اوضاع رابررسی می کندبیشتردرحوزه انتخابیه قائمشهروسوادکوه که مشکلات وگرفتاری های بیشتری دارد استفاده بکنید،اکبری یاادیانی فرقی نمی کندمهم جوانانی بودندکه پیر شدند!!!بازخداپدراکبری رابیامرزه که یک کاری کرد یک مسلمانی پیدابشودغیرازاین آقایانی که بزرگترین امتیاز این آقاراحرافی ورفتن به نفت می دانندبگویدآی مسلمانها!!!این بشرچهارسال پیش رای راازماگرفت وتازه منت سرمان می گذاردکه آفرین بشما!!که مرابزرگ کردید که من به شما فخربورزم اگه حرفی بزنیدمن ناراحت می شوم!!!بشما چه ربطی داردمن چکارمی کنم؟آدمی به خوش تیپی من دارید؟بسم الله!!من تاهستم نمی گذارم فردی مثل اکبری ازنساجی سوءاستفاده بکنه !هرگزنخواهم گذاشت نساجی بدست او احیا شود!!من خودم دراین کاراستادم!!پدراکبری رادرمی اورم مگه الکییه؟کاری می کنم اون آقای بولدوگ سرمایه گذارترک پشت سرش رانگاه نکنه!!شهردوتانماینده داره!پس سهم من چی میشه؟آقای اکبری تاسهم من رالحاظنکنی هرگزبه بازگشایی نساجی فکرنکن!600 تامشغولند؟کاری می کنم همه بیکارشوندهرگزنخواهم گذاشت عاقبت بخیربشوید...........منهم مثل آقای نجفی آخرسرپی بردم که جدآقاسیدعلی سنگین است ترسیدم !!!پس آقای اکبری ازاوبترس.مازندنومه جرات داشته باش بنویس وازجدش همه می ترسیم اورامستثنا کن !!!!گفت اشکال نداره...حق و حقوق مردم درآن دخیله....

                                                                                                          • خلیلی از چالی شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                           سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                           دوست عزیز جناب آقای سیاوش اسلامی سوادکوهی!!!
                                                                                                           نمیدونم چطور به خودت اجازه میدی که به شعور مردم فهیم قائمشهر، سوادکوه، جویبار و کیاکلا توهین کنی و با این ادبیات خوش خط و خالت(!) وقیحانه از یه سری کاندیداها انتقاد و مکارانه از یه سری دیگه حمایت کنی و اسم مقاله رو بذاری "مجلس،رستگاری"
                                                                                                           بیای از اکبری حمایت کنی که نساجی رو احیا کرد در حالیکه نزدیک به سیزده ماه هست که کارگراش حقوق نگرفتند و همین دو ماه پیش جلوی استانداری جمع شدند و شعار دادند:" اکبری حیا کن، نساجی رو رها کن" حتما نبودی و ندیدی و بیشتر از همه نمیخوای بشنوی! لبه تیز شمشیر سخن رو به سمت ادیانی میگیری تا تخریبش کنی، الله اعلم که چه هیزم تری به تو فروخته که اگه خونشو بخوری سیر نمیشی! ولی هر عاقلی میدونه که با توجه به وضع مملکتی کدومیک از نماینده های فعلی کارنامه بهتری داشته، و خیلی راحت میشه نیت و نگاه مغضوبانه و پلید نگارنده رو از ادبیات مقاله استنباط کرد. بهرحال دوستان عزیزی که اومدین و از این متن حمایت کردین، براتون آرزو میکنم که خداوند افق دیدگاهتون رو بیشتر کنه تا بتونین از منافع شخصیتون صرف نظر کنین و منتفع جمعی رو در نظر بگیرین. از نظر من آقای ادیانی کارنامه بسیار خوبی در نظارت بر کار دولت و انتقال مسائل و مشکلات حوزه نمایندگیش داشته، البته نقطه ضعفهایی هم داشته که امیدوارم در دوره بعدی ضمن رفع نقطه ضعف حقوق پایمال شده ما رو احیا کنه. به امید پیروزی حق علیه باطل.....

                                                                                                           • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                            آقای اسلامی پیام شما کاملا واضح و روشن بود.متن شما به روشنی بیانگر خط سیاسی و فکری شماست .تمجید شما از کاندیداهای منتسب به جریانهای اصلاح طلب که مردود و مطرود مردمند وتاریخ مصرفشان تمام شده است همچون آقایان اکبری (عامل ایجاد صنعت بیکاری)،ابرهیم زاده (رد صلاحیت شده در انتخابات هشتم مجلس )،هادی حسینی(وصل به جریان آقای مشایی)و عجیب تر از همه فرد معلوم الحالی مثل آقای متانی و از آن سو تخریب کاندیدای محبوب شهرمان آقای دکتر ادیانی که عملکرد شاخص ایشان همراه با ارائه اسناد آن مشخص می کند که شما به دنبال چه هستبد. خوشحالم از اینکه که این نماینده شجاع و دلیر مان اینقدر تو را عصبانی کرده که در بررسی هر نماینده کنایه ای به او می زنی.می ترسم از این عصبانیتت بعد از اعلام نتیجه انتخابات دق کنی.

                                                                                                            • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

                                                                                                             آقاي به اصطلاح سوادكوهي جاي تاسف داره ظاهرا خيلي برات سخته كه يه نفر از سوادكوه داره چنين تحليلهايي رو ميكنه برو مطا لعه كن بينش سياسي خودت رو بيشتر كن واگرتونستي ادبيات هم مطالعه كن تا در سايتي كه در معرض ديد همگان هست عيارخودت را در معرض سنجش ديگران قرار ندهي لطفا" عينك بد بيني را از چشمانت بردار و روز را شب نبين كمي به دور و برت نگاه كن واقعيت را خواهي ديد.آقاي آرمان آيا شما سندي داري كه نشون بده اين نماينده محترم كارمفيدي در زمينه انرژي انجام داده كه مردم منطقه ي ما ذي نفع باشند نكنه اومدن گاز رو بحساب كار ايشان گذاشتي؟!نكنه همه اطرافيانتان دچار معظلاتي كه شاهدش هستيم نيستند؟(اميدوارم كه نباشند)مگر اقاي ادياني نماينده ما نيستند چه گره اي از مشكلات حوزه اي كه به او راي دادند باز كرده؟؟ آيا كاري كردن؟؟؟د آيا به وظيفه خود كه دفاع از حقوق مردم( قائمشهر-كياكلا-جويبار-سوادكوه)هست انجام داده؟؟؟ آيا به جز چند شعار كه به آنرا هم وعده عمل نپوشاند كاري كرده؟؟؟ آيا در خصوص معظل بزرگ حوزه انتخابيش كه بيكاري جوانان هست اقدامي كرده؟؟؟؟ارد بزرگ خيلي زيبا اشاره كرد كه به نوعي شامل حال نمايندگان منطقه ما مي شود بیچاره مردمی كه فرمانروایانش رایزن و رایزنانشان فرمانروا هستند( ارد بزرگ)اقاي رستمي عزيز آيا فن سخن وري دليلي بر حل مشكلات مردم ما مي شود؟؟؟ آيا آقاي ادياني كه سخنور قهاري هست توانست با فن بيانش پاره اي از مشكلات مردم بخصوص جوانان غيور منطقه ما را حل كند؟؟؟آيا فرقي بين ايشان با آقاي صالح روحاني زاده مي بينيد با اين تفاوت آقاي روحاني زاده واقعا يه آدم صادقي بود و ناتواني خودش را قبول داشت ولي ايشان پر مدعي و تو خالي !!!! و هزاران آياي ديگر درباره ايشان وجود دارد!!!!!!
                                                                                                             از شما هم ميپرسم:
                                                                                                             آياجواب 2+2 هشت ميشود؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                                                                             • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                              بسیار خرسندیم از این که همه به سخنوری و فن سخن اقای ادیانی اذعان دارند دوست عزیز یکی ازنقاط قوت و عامل برتری یک نماینده نسبت به دیگران قدرت بیان مشکلات مردم حوزه انتخابی خود ورساندن صدای آن به گوش مسئولین است خداوکیلی در هر موردی که در این مدت حضور در مجلس برای استان تصویب شده بررسی کنیم تاثیر پیگیری و صحبت های مکرر ایشان در مجلس نمایان می باشد .
                                                                                                              تا مرد سخن نگفته باشد عیب وهنرش نهفته باشد
                                                                                                              مطلب بعدی در مورد دوستانی است که خود را در جرگه مشاوران و دوستان قبلی می دانند که چون به مقاصد شخصی خود نرسیده اند حال دم از خروج ایشان از حلقه مشاوران ودوستان می زنند مثال آنها بسان دور شیرینی است
                                                                                                              هرکسی از ظن خود شد یار من
                                                                                                              از درون من نجست اسرار من

                                                                                                              • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                               همشهري عزيز آقاي شهرياري حرف شما كاملا متين است.فقط قانونگذاري وظيفه يك نماينده مجلس نيست بلكه دفاع از حقوق مردمان سخت كوش وآبرومند و رنج ديده ديارمان هم وظيفه اصلي آنان است چون نماينده و وكيل اين مردم هستند همين مردم كه ما هم عضوي از آنان هستيم جانانه براي گذارن زندگيشان دارند دست به جنگ آبرو مي زنند و همش دست به آزمون و خطا ميزنند تا آينده اي بهتر براي فرزندانشان رقم بخورد ولي حيف كه اين افراد كم توان لياقت اين مردمان مهربان و خوب را ندارند. تا كي بايد اين رويه ادامه داشته باشد چرا چشمانمان را به ناتواني امثال اين آقايان مي بنديم چرا با سخننان فريبكارانه شان و حرفهاي پوچ و خالي دلمان را خوش ميكنيم و آينده نسل جوانمان را خراب مي كنيم. ايا واقعيتهاي منطقه خودمان سوادكوه –قائمشهر –جويبار –كياكلا را نمي بينيم يا نمي دانيم چرا چشمانمان را بسته ايم بياييد تحليلهاي كسي را كه دلسوزانه چشمه كوچكي از اين واقعيتها را به ما گوشزد مي كند تحسين كنيم و كمك كنيم تا افراد چاپلوس و متملق كه به دنبال شهرت سياسي وتامين منافع خود و تعداد محدودي از اطرافيانشان هستند بر ما غالب نشوند.همان حساب دو دوتا مي شود چهار اما اين آقايان مي گويند وي شود 8شما هم خواهشا از حاميان 8 نباشيد واقعيت چيز ديگريست(4)
                                                                                                               آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند(اردبزرگ)

                                                                                                               • خلیلی از قائمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                ادیانی انقدر بزرگه و عملکرد داره که نیازی به دفاع من نداره ولی حیفم اومد نگم در عجبم.
                                                                                                                فقط میخوام بگم یه سر به سایت ادیانی بزنین بعد انصافو بذارین وسط و قضاوت کنین

                                                                                                                • آرمان از قایمشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                 دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                 نمیدونم کی این قصه پر قصه تموم میشه و مازندران ما هم مثه اصفهان، کرمان و سمنان و... میشه. مطمئناً اونا مثه ما فکر نمیکنن. واقعاً نماینده مجلس چه وظایفی داره؟ متاسفم که به اصطلاح روشنفکران ما اینجوری فکر میکنن و بدتر از اون اینکه این فکر باطلو قلم میزنن. آقاجان نماینده وظیفش قانونگذاری و نظارته، آقای روشنفکر

                                                                                                                 • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                  اقای نمایشی میشه بگین کجای تحلیل کارشناسیه و چه استدلالی جز خصومت شخصی در این نوشته هست؟ مستندات حرفهای اقای اسلامی کجاست؟ بله رفتن به کمیسیون انرزی یک کار بزرگه .میدونی شریان اصلی کشور نفت و انرژیه .مگه هرکی میره تو هر کمیسیون کارشناس اون رشتست؟ ادیانی به عنوان کارشناس حقوقی تو کمیسیون انرزیه.شما فرمودید مردم هیچ مطالبهای از نفت ندارن؟ خودتون خندتون نمیگیره؟ مگه چند سال پیش یادتون رفت قطع گاز تو زمستون چه بلایی سر مردم اورد . دلیلشو میدونی؟ میدونی استارت دکل حفاری البرز تو دریای خزر با همت و پیگیری کی زده شد؟ بله با کشف منبع بزرگ گازی تمام زیر ساختها و به تبع اون اشتغال تو استان چقدر بالا میره؟ به نظر من ادیانی عملکرد قابل دفاعی تو مجلس داره .

                                                                                                                  • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                   اقای ادیانی عزیز ما هم دوست داریم هم از کارنامه موفق مجلسی شما آگاهی داریم ، تا بوده همین بوده، بعضی ها از اینکه بر خلاف تصورشون شما در مجلس موفق شدید عصبانی هستند، و این عصبانیت و هر چند وقت یک بار تو رسانه های مجازی نشون میدن چون بر خلاف شما بین مردم جایگاهی ندارند. شما پر قدرت مثل همیشه به کارت ادامه بده.

                                                                                                                   • سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                    دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                    سلام ، با آقای بی طرف موافقم، آقای اسلامی متاسفانه قیمت پایینی داره مثل تحلیل هاش که کاملا نشون میده از واقعیت جامعه کاملا بی خبره!!!!

                                                                                                                    • عبدالهادی رضاییپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                     دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                     جناب آرتین
                                                                                                                     گفتم که نباید بخاطر دنیای دیگران آخرت خودت را بفروشی ...این انتخابات هم مانند انتخاباتهای دیگر تمام میشود و میرود ..آنچه که ی ماند اعمال ماست که باید با خودمان به آخرت ببریم
                                                                                                                     شما بیا ثابت کن اکبری کاری نکرده ..من نیز با سند و مدرک برای تمام دوستان ثابت خواهم کرد
                                                                                                                     اینجا نمیتوانم تمام کارهای دکتر را بیان کنم
                                                                                                                     بنده استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی هستم و هیچ نیازی در هیچ زمینه ای هم ندارم اما حقیقت را باید گفت
                                                                                                                     وقتی می بینم اکبری اینهمه شب و روزش را برای خدمت به مردم و احیای نساجی و کک سازی و البرز مرکزی دوندگی میکند و اینهمه خدمان قابل ستایش انجام داده چرا نگم ؟

                                                                                                                     شما اگر از سخنان من خوشتان نمی آید یقینا گوش باطل پسندی داری وگرنه کافیه بیایی خیابان ساری بروی تو نساجی و واحد دوخت را از نزدیک با چشمانت ببینی
                                                                                                                     700 کارگر زن در شیفتهای مختلف مشغول کارند..اینهمه سوله علم کرده شب و روز پیمانکاران مشغول ساخت نساجی با ظرفیت 6 هزار کارکر پس اسمش چیه ؟
                                                                                                                     سغی کن تحریب نکنی که نتیجه عکس دارد ..
                                                                                                                     یقینا اکبری رای آورده و با قاطعیت به مجلس خواهد رفت اما تخریب درست نیست..همه ما مسلمانیم برادر.
                                                                                                                     اگه این اشتغال زایی و خدمت نیست پس چیه برادر
                                                                                                                     خدا را در نظر داشته باشید که مرگ نزدیک است

                                                                                                                     • نجفی شیرگاهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                      دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                      دمت گرم اسلامی،خوب به ناتوانی های کاندیداهااشاره می کنی،اینقدربه برجک آقای ادیانی نزن،جدش سنگین است! زمینگیرت می کنه!اودردوره ی قبل اعلام کرده که منتسب به سلسله ی امام حسن ع است!!!!!!مواظب باش!...!آخروعاقبت پشت کردن به حامیان ستادی همین است=بدرودایرانی

                                                                                                                      • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                       من ازآقای اسلامی و درایت اوکه درمقاطع و وبزنگاههای حساسی چون انتخابات واردعمل می شوندو ترسیم به موقع فعل وانفعالات سیاسی رابصورت کارشناسی حلاجی می کندنهایت تشکررادارم ازسایت مازندنومه هم که بخاطرظرافت درتحلیلهاازکارشناسانی زبده درجهت تنویرافکارعمومی می کوشدتشکردارم،حوزه ی پرمناقشه ی قائمشهروسوادکوه عمده مشکلات آن بیکاری جوانان وعدم توسعه صنعتی می باشدکه باتاسف جزآقای اکبری که باتوجه به شرایط سیاسی توانست قدری به مردم پاسخگوباشد وآقای ادیانی تا توانست سنگ اندازی کند!!!کاری عملا صورت نگرفت،حال مطالبات فکری که هیچکس پاسخی برای آنهاندارند، بماند.
                                                                                                                       درپاسخ به اون آقایی که توانمندی آقای ادیانی رادررفتن به کمسیون انرژی می داندخیلی راه به بیراهه می برد!! اوهیچ ازانرژی خدایی وپیغمبری بلدنیست!!!اوفقط وفقط باتوجه به هوش سیاسی آقای اسلامی که گفت برای بهره بردن ازمواهب آن!!!!! واقعا به هدف زد همین است ولا غیر!!!مردم هم هیچ مطالبه ای در نفت نداشتنداگراو راست می گوید ازالان این گوی واین میدان !بیاید ازانرژی ونفت راپایه تبلیغاتش قراربدهد وازمردم رای بگیرد تاسیه روی شود هرکه دراو غش باشد.

                                                                                                                       • شهریاری اریمی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                        دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                        اقای ارتین عزیز . وظیفه یه نماینده چیه ؟ قانونگذاری و دفاع از کلیه حقوق مردم منطقه.تو مجلسی که من دیدم 2 تا نماینده از شمال حرفی برای گفتن داشتن و حضور فعالی تو تصویب لوایح و قانونگذاری داشتن یکی اقای ادیانی بوده ویکی هم یوسف نژاد .اصلا شما از دیگر نمایندهها صدایی شنیدی ؟ کار نماینده که جور کردن وام و ..... دیگه نیست .نباید از یه نماینده به اندازه یه ریس جمهور انتظار داشت من چون تا حدودی با عملکرد ادیانی اشنا هستم میتونم با مستندات بگم که اون فعالترین نماینده مازندران تو مجلسه .

                                                                                                                        • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                         خطاب من به آقاياني كه ذي نفع برخي از نماينده ها هستند مثل آقاي عبدالهادي رضايي كه خودش مي داند آقاي اكبري چه منفعتي به ايشان رسانده با توجه به شخصيت آقاي اكبري كه اگر ... ولي صداي ايشان در نمياد ايشان در اين دوره و يا دوره قبلي چه حركت مثبتي انجام داده تا به قول اين عزيز دانشگاهي از ايشان تعريف و تمجيد كنيم .اگر بخواهيم تحليلش كنيم چشم همگي از حدقه در مياد نماينده بايد حافظ منافع اين دو شهرستان محروم با مردماني كه ثروتمند از اخلاق و مردانگي هستند باشد، نه اينكه به فكر نان رساندن به فاميل وا افراد خاص كه زياد هستند باشد آقاي غلط انداز بجاي اينكه افكار فاشيستي داشته باشيد بيا با مشكلات مردم قائمشهر و سوادكوه سهيم وهمدل باش چرا كه مردمان هر دو شهرستان هيچ فرقي با هم ندارند فقط تو يه منطقه جدا از هم دارند زندگي مي كنند. آقايان جوادي(رجه) و آقاي شهرياري بايد به عرض برسانم واقعا ا گر شما كانديد محلتون بوديد احساس نمي كرديد عملكرد بهتري نسبت به آقاي ادياني داشتيد آيا فكر نمي كنيد اين نماينده به شعور همه مردم توهين كرده واقعا فكر مي كنيد كه فقط تحصيلكرده ها ميفهمند و ديگران شعور ندارند كمي بازنگري به اين نگرش خود داشته باشيد و 2*2 را كمي تمرين كنيد تا به عملكرد آقايان پي ببريد انگار ساكن آنجا نيستيد.آقاي علي بايد آقاي اسلامي ممنون باشي كه توان اين نمايندگان بي توان را تحليل مي كند بي توان براي خدمتگزاري به مردم منظورم بوده البته اين آقايان تواناييهاي ديگرشان زياد هست .

                                                                                                                         • کدخدای سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                          دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                          جامعه ای می تواند پیشرفت داشته باشد که افراد آن جامعه مسایل اجتماع را از بالا نگاه کنند و منافع جمع را بر منافع صنفی وفرقه ای خود ترجیح دهندو به قول معروف نوک بینی خود را نبینند .تا وقتی ما دیدگاه قومی و قبیله ای وفرقه ای داشته باشیم یقینا پیشرفتی نه در سطح مملکت حتی در سطح شهر خود نیز نخواهیم داشت .دوست عزیز ،همشهری ، جامعه متشکل از اقشارواصناف مختلف است وفرهنگیان نیز یکی از این اقشار و لیکن مهمترین این اقشار ولی نماینده وکیل کل مردم یک شهر است و باید منافع کل شهر و حتی استان متبوع خود را در نظر داشته باشد چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
                                                                                                                          باید افتخار کنیم به اینکه نماینده ما در کمیسیون ها مختلف صاحب نظر است و می تواند آنچه لیاقت استان و شهر است برای رفاه تمام اصناف و اقشار برقرار نماید

                                                                                                                          • دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                           قلم ارزش دارد من هيچ نظري نيمدهم فقط مطالب جبابعالي ارزش خواندن را نداشت. كاملا هدف دار بوده نه تحليلي

                                                                                                                           • عبدالهادی رضاییپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                            دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                            تخریب همیشه نشانه بر حق بودن طرف مقابل می باشد ..در تاریخ هم نمونه داریم ..
                                                                                                                            امیر مومنان را آنقدر تخریب کردند که تا صدها سال این امام معصوم را در بالای منابر معاویه صفتان لعن میکردند ...
                                                                                                                            اکبری که نوکر امیر مومنان هست ...انسان نباید بخاطر دنیای دیگران دین خود را بفروشد ..
                                                                                                                            اکبری 30 سال برای مملکت زحمت کشید و زندگیش را وقف مردم کرد
                                                                                                                            لطفا عزیزانی که تهمت میزنند بیان رو در رو تهمتهای خود را با سند ثابت کنند
                                                                                                                            تخریب کار درستی نیست ..
                                                                                                                            قوی تر از اکبری ما نداریم

                                                                                                                            بنده عبد الهادی رضایی تالارپشتی هستم استاد دانشگاه آزاد ساری رشته معارف اسلامی..

                                                                                                                            بیایید تا با سند نشان دهم که چقدر این مرد محبوب است و زحمتکش
                                                                                                                            در تاریخ زندگی این بزرگوار یک نقطه سیاه دیده نمیشود ..کسی ادعا دارد بیایید پیش من تا با سند ثابت کنم ..شما هم اگر سندی بر ادعای خود دارید بیاورید که یقینا ندارید
                                                                                                                            تخریب شگرد ضعیفان و ترسویان هست
                                                                                                                            زنده باد اکبری
                                                                                                                            باز هم با همت مردم شریف این مرد زحمتکش را به مجلس میرفرستیم تا کار نساجی و کارهای نا تمام به تمام برسد

                                                                                                                            • جوادی رجه پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                             دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                             اقای اسلامی مگه ادیانی فقط نماینده معلمها بوده ؟ ادیانی نماینده کل مردم منطقه هست .اون باید جایی بره که برا مردم منفعت بیشتر داره .به نظر من رفتن ایشون به کمیسیون انرژی کار بسیار درست وبزرگی بوده چون منطقه سوادکوه و قائمشهر مشکلات اساسی و ریشه داری در زمینه زیر ساخت انرژی و نیرو داره .و نیاز به یک ادم کار امد جهت رفع این مشکلات در این کمیسیون داره و چه کسی بهتر از ادیانی میتواند در این زمینه از حق ما دفاع کنه.و تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون پیگیر مطالبات فرهنگیان هم بوده و چند تا نطق هم کرده راجع به این موضوع.

                                                                                                                             • کاظمی پل سفیدپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                              دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                              صراحت وقاطعیت درتحلیل به نگارش درآمده حاصل واقع بینی عمل کاندیداهای محترم است،ادبیات بکارگرفته شده مخصوصا"نماینده ای که ازمعلمان رای گرفته" نفتی" گردیدواقعا"معلمان ازاودلگیرند!!اصلا برای چه این آقادوباره آمده؟کدام معلم میره برای اوخودش راهزینه کند؟آدمی که درامانت خیانت بکندزیبنده اعتماددوبارهنشاید!!!!!!!

                                                                                                                              • شهریاری اریمی پاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                               دوشنبه 12 دی 1390-0:0

                                                                                                                               اقای اسلامی عزیز .ادیانی چیکار باید برای فرهنگیان میکرد که نکرد ؟ رفتن ایشون به کمیسیون انرژی بیشتر به نفع مردم بود یا رفتن ایشون به کمیسیون اموزش؟ چرا شما همه مردم قائم شهرو سوادکوه و جویبارو فرهنگی میدونی؟چند درصد مردم منطقه فرهنگی هستن؟ تا حالا یه نماینده از شمال تو کمیسیون انرژی که به نظر خیلیها از کمیسیونهای مهم مجلسه بوده؟ چرااز کارنامه درخشان ایشون در قانونگذاری تو مجلس حرفی نمیزنی؟ چرا از تغییر اقلیم برای تعرفه گاز و برق قائم شهر چیزی نمیگی؟نکنه این تغییرات شامل فرهنگیان نمیشه؟تا حالا به امار مجلس نگاه کردی ؟ فاصله فعالیت ادیانی با دیگر نمایندههای استانو میتونی بگی چقدره؟ ادیانی با بیان شیوا و رسای خودش صدای مردم مازندران تو مجلس بوده و هست .چرا از کارنامه نمایندگان تو مجلس با مستندات چیزی نمیگی و همیشه با کلی گوی و بیان مشکلات بنیادی سعی میکنی حاشیه سازی کنی ؟ من به عنوان یک شهروند سوادکوهی از نظر سیاسی درست در مقابل جبهه اقای ادیانی قرار دارم و یک اصلاح طلب هستم .ولی همیشه جانب انصافو رعایت میکنم و عملکردمثبت ایشونو نادیده نمیگیرم.به نظر بنده اظهارات شما فاقد پشتوانه علمی وکارشناسی است وتنها احساسات شخصی در ان دخیل است اینگونه اظهار نظر های شخصی در محیطی که اکثرا تحصیلکرده هستندقابل دفاع نیست .

                                                                                                                               • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                قائمشهر به نمایندگانی همچون برادر میکائیل فرجپور فردی آزاده و جانباز ، نیروی ارزشی و هم کلام و قدم با قشر پایین جامعه ،فردی درد کشیده برای انقلاب ، از خانواده های محترم شهدا ، امتحان پس داده در میدان نبرد هشت سال دفاع مقدس و دارای تحیصلات عالیه دانشگاهی ، کسی که بدور از نزاع سیاسی بین کاندیدا تنها با روش بسیار ساده و بدور از هیاهو به تبلیغات می پردازد ، کسی که در دوره قبل با کمترین هزینه در میان کاندیدای بالغ بر هشت هزار رای را کسب نموده است نیاز دارد همشریان عزیز کمی در انتخاب خود هوشیار باشیم و فریب تبلیغات و وعده انتخاباتی برخی از آقایون کاندیدا سرمایه دار و ...را نخوریم .
                                                                                                                                در پایان صابر جان اینقدر از نیروی جوانی و متفکر و توانمندی و ارتباط و نفوذ خوب در سطح کلات کشور اشتغال زایی آقا کمال علیپور ننویس ، او اینقدر توانمند بود پس تابحال کجا بود

                                                                                                                                • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                 آقای سیاوش خان جانبداری شما از اکبری واضح و مبرهن است شما با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ خواستی مثلا بگویی بی طرفی مردم آگاهن و نیازی به تحلیل شما ندارند ولی شما با این تحلیلت خودت را لو دادی و تفکرات خود را نشان دادی ... مواظب انتشار افکار شخصی ات باش...

                                                                                                                                 • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                  متاسفانه این صفحه تبدیل شده به ستاد تبلغاتی بعضی آقایون. دلیلش هم اینه که افکار نویسنده خریداری شده .تا وقتی متفکر های منطقه ی ما اینطور اسیر خواسته های مادی خودشون میشن وضع همینه که هست.
                                                                                                                                  نوشته ی بالا مثل فیلم های سینمای ایرانه که توش یه عده سیاهه سیاهن و یه عده سفیده سفید.

                                                                                                                                  • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                   جناب مازند نومه متن بنده خدا را کامل ننوشتی امانتدار باش عالی جناب

                                                                                                                                   • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                    کمال علیپور میتونه موفق باشه هم جوونه هم کاربلد

                                                                                                                                    • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                     برای یه بارهم که شده بیاییم برای حوزه انتخابیه خودمون ارزش قائل بشیم وبریم در مورد ادمی که میخواییم رای بدیم تحقیق کنیم .سالهاست به خاطر عدم مدیریت مدیرانمون روز به روز داریم پسرفت میکنیم اخه تا کی شعار؟من خودم شخصا با تحقیقاتی که روی کاندیداهای محترم انجام دادم به گزینه ای بنام مهندس کمال علیپور رسیدم.ایتمهایی که من تشخیص دادم مهندس کمال علیپور میتونه برای حوزه انتخابیه مفید باشه:
                                                                                                                                     1-نیروی جوان ومتفکر
                                                                                                                                     2-مدیرتوانمندومجر ب
                                                                                                                                     3-ارتباطونفوذخوب درسطح کلان کشور
                                                                                                                                     4-کاراجرایی کرده
                                                                                                                                     5-اشتغال زایی برای جوانان منطقه

                                                                                                                                     • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                      استش رو بخواين اولاْ من يكي از كساني هستم كه سابقه شركت در تيمهاي تبليغاتي برخي از كانديداهاي حوزه انتخابي قائمشهر، سوادكوه ،جويبار و كياكلا را دارم و اكثريت اين نمايندگان قبلي و چه حال حاضررا كه آقاي اكبري از جمله اينهاست را باهاشون كار كار كردم و حداقل سهمي در انتخاب شدنشان داشتم.اما متاسفانه خصوصا اين دوره با انتخاب ايشون كه الان به آخر خط اين دوره داريم ميرسيم مي بينيم كه هيچكدوم از قولهايي كه وعده داده شده اند به مرحله اجراء نرسيد و من از اين بابت از عملكرد خود بابت اين همراهي كه با اين آقا داشتم در قبال اين مردم فهيم و زخم خورده شرمسار هستم.نمي دونم ايشون با چه رويي مجدداْ كانديد شدند.واقعاْ خجالت آوره آقاي اكبري حتي جرات نكردند ظرف اين چند سال يه بيلان كار از خودشون كه ما يكي از اعضاي اصلي دفتر تبليغاتيشون بوديم ارائه كنه چه برسه به مردم.باور فرمائيد من و دوستانم كه در ركاب ايشون بودم نه تنها به چيزي ، كه حتي به كمترينش هم نرسيديم.نمي دونم براي حوزه خودشون چه اقدام موثر انجام داده اند؟ در پيشگاه خداوند چه جوابي دارند؟ هي تبليغ كردند من ال مي كنم من بل مي كنم.نساجي رو فلان مي كنم . البرز مركزي رو از دوباره زنده مي كنم .من فكر كنم اينها رو براي حدود سالهاي دهه 1450 گفته!!!!!

                                                                                                                                      • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                       تنها چیزی که از متن بالا بر میاد اینکه نویسنده کاملا بی طرف بوده ! ! !
                                                                                                                                       نمی دونم چرا نویسنده فکر کرده کسی نمی فهمه که جانبداری او از یک نماینده کاملا مشخصه! قضیه ی کبک و برفه

                                                                                                                                       • يك سوادكوهي - شيرگاهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                                        يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                        با سلامي چو بوي خوش آشنايي خدمت شما عزيزان محترم ،مثل همان سلامي كه نمايندگان عزيز قبل از انتخابات ، در رسوايي عملكرد يكديگر ؛ مقام انتخاباتي شان را نشانه رفته اند. از كداميك سخن برانيم كه اكثرا با يك پوزه دوروغين به ميدان آمده اند . سخن از روبه صفتاني است كه با استفاده از بي آلايشي جوانان منطقه سعي در سفسته نمودن مقام هاي بالاي به ظاهر والاي سياسي خود را داشته تا كه شايد يك دوست جوان را همپاي خود گردانند . سخن از اكبري و ادياني مردان دروغ پرداز نمونه دنيا در سال 2012 كه نيست از سيد هادي حسيني خيالباف كه با رفت و آمد در ستاد قلابي خود در خ پاسداران ، نبش نيستان نهم در تهران در پي جلسات مخفيانه سياسي هم سخني نمي رانم كه بدنبال چه بوده و هست ، كه خوب بر همگان واضح است از عليپوري كه خود را در زير چتر جوان گرايي به دور از هر نوع حزبي پنهان نموده است .از بهزاد متاني كه نمي گويم چون با شيره مالي بر سر فرهنگيان عزيز ديگر آبي كه گرم نمي گردد . بايد به دقت بدنبال مظلومان بي آلايشي رفت كه مظلومانه با انگهاي سياسي و .... ديگران ، همگان سعي در حذف او دارند --- تا كه شايد خود بيشتر از اين سرمايه ملي بستانند . اي دوستان با دقت و به دور از رگ هاي فاميلي و سياسي به اميد فردايي بهتر به استقبال انسان هايي رفت كه ارزشش را داشته و دارند .... حداقل با عملكرد صادقانه شان .

                                                                                                                                        • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                         البته شما تخصص سيد هادي رادر راه اندازي كارهاي اداري ناديده گرفتي.

                                                                                                                                         • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                          دکتر نعمت زاده شاید از منظر نگارنده مدیر اجرایی نباشد اما شخصیتی علمی و ملی و حتی فرا ملی است واقعا چه کسی مناسب تر از وی برای درمان معضلات قطب اول اقتصاد کشور یعنی کشاورزی است
                                                                                                                                          آیا از خود پرسیده اید ما نه تنها در قائمشهر بلکه در مازندران و یا درکشور چند گزینه در قد و اندازه وی جهت تصمیم گیری کلان مملکت راهی مجلس کرده ایم. آخرین دست آوردهای علمی وی که او را در صدر فن آوران برتر کشور و پژوهشگر نمونه سال 90 قرارداده است انتظار دارید بدنبال رفع و رجوع مسائل کوچک و روز مره بنده و جنابعالی باشد؟ کلاه خود را قاضی کنید دانش و نیاز مجلس به علم وی را در یک کفه و عملکرد شعاری برخی نمایندگان را در کفه دیگر بگذارید بنده بعنوان دانشجوی دکتری ایشان برای قضاوت سطحی و مغرضانه نگارنده متاسفم

                                                                                                                                          • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                           تحلیل منصفانه شمامی تواندمهمترین خواسته مردمی که به دیگر رسانه هادسترسی ندارندباشدوهم هوشیاری کاندیدارادراستفاده ازفرصتها بدون بهانه که مردم چه می خواهندبیان نمایدازنویسنده مقاله تشکرمی کنم

                                                                                                                                           • يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                            ... الحق که به جناب سیاوش خان باید جایزه نوبل ادبیات سال، هدیه ویژه قلم طلایی، تقدیر مخصوص امر به معروف و نهی از منکر و عینک مخصوص باریک بینی سیاسی را داد.

                                                                                                                                            • غلط اندازپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                                                                                             يکشنبه 11 دی 1390-0:0

                                                                                                                                             مردم قائمشهر می گویند اکبری که برای احیاء نساجی رفت و مایه گذاشت و خیلی هم مایه برداشت و سهام دار شد. ادیانی که سر فرهنگیان را شیره مالید و آن کار دیگر کرد. نعمت زاده هم که اکنون پرسنل دانشگاه تحت مدیریتش خدا خدا می کنند او رای بیاورد تا از گیر این مدیریت مسئله دار خودبین و باندبازانه او راحت شوند. علی پور که با اتکا به حزب نمی تواند مورد شناسایی عامه مردم قرار گیرد و مازندران هم که لیستی عمل نمی کند که این برایش پوئن محسوب شود. ابراهیم زاده هم که در اثر مقابله و هجمه یک پای در لغزش دارد و احتمال تائیدش باز هم کم است. حسینی هم که نان اطلاعاتی بودن را خورده و در اثر حمایت های آنان دوام آورده و الآن هم همان دوستانش زیر پای او را اره می کنند. متانی هم که به اندازه کافی ناشناخته است و فرهنگیان یکبار که از خودشان انتخاب کردند اقبالشان به زردی گرائید و نمی خواهند از یک سوراخ دوبار گزیده شوند. از این حوزه 30 نفر ثبت نام کرده اند که بقیه از قلم افتاده اند و افرادی همانند رعیت و ملک و آن برنده جایزه یونسکو و شهرک الفبا و ... را هم که از قلم انداختید و توی تحلیل شما نیامد پس نتیجه عاقلانه اینکه با همه احترامی که به رقبا گذاشته می شود هیچکدام شانس انتخاب شدن ندارند و یا از لیاقت و شانیت لازم برای نمایندگی مردم قائمشهر برخوردار نیستند. اما غلط انداز به شما آقای سوادکوهی اخطار می کند برای قائمشهری ها مغرضانه ننویس و رسد روزی که به شما نشان می دهیم کی به کیه و چی به چیه.


                                                                                                                                             ©2013 APG.ir