تعداد بازدید: 3304

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 3 مرداد 1392-4:59

جمعی از فعالان جنبش زنان مازندران:زن ستیزان را به کابینه راه ندهید

در بیانیه جمعی از فعالان جنبش زنان در مازندران مطرح شد:ما افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که نه تنها سابقۀ گفتار، رفتار و عملکرد زن ستیزانه در کارنامۀ خود نداشته باشند و زنان را شهروند درجه دوم تلقی نکنند، بلکه برابری حقوقی و قانونی زن و مرد را به رسمیت بشناسند و به احیای شأن و کرامت انسانی زن باور داشته باشند. +نام امضا کنندگان


مازندنومه: جمعی از فعالان جنبش زنان در مازندران،با صدور بیانیه ای به طرح مسایل عمده مربوط به زنان،در آستانه فعالیت دولت یازدهم پرداختند.نسخه ای از این بیانیه برای ما ارسال شده که در پی آمده است:

ما جمعی از فعالان جنبش زنان ایران (در مازندران)با که در طول انتخابات تلاش کردیم تا با طرح مطالبات زنان در فضای انتخابات، منعکس کنندۀ بخشی از مطالبات زنان، از جمله خواست مشارکت زنان در سرنوشت خویش و رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان باشیم، امروز بر آن شده ایم که به منظور پیگیری مطالبات زنان، حرکتی را برای افزایش نظارت مردمی بر انتخاب مدیران کلان کشور آغاز کنیم.

این حرکت را آغاز کرده ایم تا حساسیت جامعۀ زنان ایران به معیارهای گزینش وزرا از سوی رئیس جمهوری را منعکس کنیم، زیرا رئیس جمهوری علاوه بر اینکه باید به عنوان رئیس قوۀ مجریه بر عملکرد وزرای انتخابی خود اشراف داشته و در قبال برنامه های آنان مسئول و پاسخگو باشد، با انتخاب وزرای دولت آینده به نوعی میزان تحقق پذیری وعده های انتخاباتی خود در مورد مطالبات زنان را نشان خواهد داد، زیرا این وزرای دولت هستند که وعده های رئیس جمهور را عملیاتی و به تحقق نزدیک و یا از آن دور می کنند، به ویژه آنکه برخی از وزارتخانه ها در پیشبرد یا جلوگیری از دستیابی زنان به خواسته هایشان نقشی تعیین کننده تر از سایر وزارتخانه ها دارند، وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی (که با آموزش در معنای وسیع آن سروکاردارد)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که با معیشت اقشار گوناگون جامعه و ضعیف ترین آنها یعنی زنان کارگر و کارمند سروکار دارد) و نیز وزارت کشور (که با فعالیت های مدنی زنان سروکار دارد.)

به علاوه، ما زنان گرد هم آمده ایم و امید داریم که معیار کلی «شایسته سالاری» جای خود را به معیارهایی مشخص و عینی و برآمده از خواسته های ملموس جامعه و به ویژه حساسیت های زنان بدهد که نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند.

بی شک تعیین معیارهای درست و دقیق «شایسته سالاری » از سوی جامعه و ایجاد گفتمانی راهگشا پیرامون آن می تواند در بلندمدت به گشودگی و دموکراتیزه شدن ساختار مدیریت کلان کشور یاری رساند.

از این رو، ما زنان که حول این حرکت گرد آمده ایم، به سهم خود، تلاش می کنیم تا معیارهای «برابری طلبانۀ جنسیتی» را به یکی از معیارهای عینی «شایسته سالاری» ارتقا دهیم، تا مسئولان و سیاستگذارانی که به راحتی زنان هموطن شان را تحقیر می کنند، منزلت آنان را پاس نمی دارند و حقوق برابر و عادلانه برای آنها را به رسمیت نمی شناسند،بدانند که در نظر مردم «شایسته»ی مدیریت تلقی نمی شوند.

از همین رو، در اینجا برخی از معیارها و شاخصه هایی را که از منظربرابری خواهی جنسیتی شایستگی یک مدیر و وزیر در آنها عینیت می یابد برمی شماریم و از رییس جمهور آینده می خواهیم که این معیارها را برای انتخاب وزرا و مدیران آیندۀ کشور در مد نظر قرار دهد:

1. ما افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که نه تنها سابقۀ گفتار، رفتار و عملکرد زن ستیزانه در کارنامۀ خود نداشته باشند و زنان را شهروند درجه دوم تلقی نکنند، بلکه برابری حقوقی و قانونی زن و مرد را به رسمیت بشناسند و به احیای شأن و کرامت انسانی زن باور داشته باشند.

2. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که به ضرورت رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی و... در حوزۀ اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از شهروندان جامعه و در صدر آنها رفع تبعیض های جنسیتی باور داشته باشند و متعهد شوند که در برنامه های خود به از میان برداشتن هرگونه تبعیض علیه زنان پایبند باشند.

3. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که معتقد به ضرورت احیای جامعۀ مدنی باشند و در این راستا، فعالیت های مدنی، اجتماعی و رسانه ای زنان در جهت رفع تبعیض های جنسیتی را به رسمیت بشناسند و نه تنها خود مانعی بر سر راه فعالیت های جامعۀ مدنی زنان نشوند، بلکه درصدد رفع موانعی برآیند که امروز بر سر شکل گیری نهادهای مدنی وجود دارد.

به دیگر سخن، گشایش فضای عمومی برای پیشبرد خواست های زنان و حساسیت زدایی از فعالیت سازمان های غیردولتی، مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان را یکی از وظایف خود بدانند.

4. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که در انتخاب معاونان و مشاوران خود، اولویت را به زنان و مردان مدیر، اخلاق مدار و عدالت خواه بدهند و مشارکت همۀ شهروندان اعم از زن و مرد را در ادارۀ امور مملکت ارج نهند و اهل گفتگو و استفاده از نظر کارشناسی نخبگان جامعه، فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی، باشند، از دیدگاه ها و تعصبات جنسیتی مبرا باشند، و نیز توان و شجاعت تصحیح اشتباهات خود را داشته و به ضرورت احیای فضای اخلاقی و انسانی در حوزۀ عمومی باور داشته باشند.

5. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که تمام کوشش خود را در مسیر ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان در همۀ عرصه های عمومی و خصوصی به کار بندند و مسیر پیش روی مدیریت زنان در تمامی رده های موجود در سازمان ها و نهادهای دولتی را هموار کنند.

از این زاویه، ضرورت اعمال تبعیض مثبت به نفع گروه های حاشیه ای جامعه، از جمله زنان، را درک و به آن عمل کنند و متعهد شوند که در میان مدیران و معاونان خود از حضور و توانایی های زنان شایسته بیشترین بهره را بگیرند.

6. افرادی را شایستۀ حضور در کابینه می دانیم که متعهد به کاهش فقر و رفع خشونت علیه گروه های حاشیه ای باشند؛ بالاخص در مورد زنان که از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی و اقتصادی اند؛ افرادی که به برخورداری برابر زنان و مردان ایرانی از تمام منابع و امکانات و فرصت ها و بودجه های رفاهی و تأمینات اجتماعی باور داشته باشند و در جهت کاهش خشونت علیه زنان اقدامات عملی انجام دهند.

7. خواستار آن هستیم که با اتخاذ رویکردی فراجنسیتی، زنان شایسته و برخوردار از نگرش های برابری خواهانۀ جنسیتی و واجد معیارهای پیش گفته در میان گزینه های مربوط به وزارتخانه های مختلف قرار گیرند.

از این رو، ما امضاکنندگان تلاش خواهیم کرد که در هفته های آینده وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری را، با توجه به معیارهایی که در بالا برشمردیم،ارزیابی کنیم و این ارزیابی ها را در معرض افکار عمومی قرار دهیم تا مجموعۀ اجرایی کشور بداند که وزرای انتخابی نه تنها در پیشگاه مجلس که بر اساس معیارهای زنان نیز ارزیابی خواهند شد.

نیازی به گفتن نیست که در این دوران حساس، با توجه به دشواری و پیچیدگی وضعیت داخلی و بین المللی کشور، هرگونه تعلل و تصمیم سازی به روش آزمایش و خطا هزینه های سنگین و جبران ناپذیر خواهد داشت و بدیهی است که انتخاب وزیران و مدیرانی که چنین مسئولیت سنگینی بر عهده خواهند گرفت نیازمند دقت و همه جانبه نگری است و ما زنان نیز وظیفۀ خود می دانیم که روند انتخاب وزرا و مدیران را با حساسیت و دقت زیر نظر بگیریم.

از این رو، می کوشیم در مهلت باقی مانده تا تشکیل کابینه، با بررسی سوابق و عملکرد وزرای پیشنهادی، نظرسنجی و گفتگو با زنان در سطح جامعه و انتشار نتایج ارزیابی های خود، دیدگاه ها و آرای زنان کشورمان را در مورد وزرای پیشنهادی در معرض داوری افکار عمومی قرار دهیم.

در پایان، از کلیۀ کسانی که به این حرکت مدنی علاقه مندند تقاضا داریم با امضای این بیانیه و پیوستن به این حرکت به گسترده شدن آن یاری رسانند.

1-ماه سلطان کاشی 2-معصومه توفیقی 3-هاجر شانه چی 4-مولود نادری 5-سکینه دیوسالار 6- عزیزه ایجادنظر 7- معصومه نصراللهی 8-فروغ رسولی 9- لیلا صحرایی 10- فاطمه دریابیک 11- فرزانه دریابیک 12-عذرا عسکری 13- فاطمه عسکری 14- زهرا طهماسبیان 15- نرگس حشمتی 16- سیده غزاله باقری سلیمی 17-کبری گزف 18- افسانه مهری تالارپشتی 19- مطهره نیازی اوریمی 20- زهرا جامی 21- زهرا کاشی 22-فاطمه شانه چی 23- سعدیه سهرابی 24- مرضیه عبوری 25- هدی محسنی 26-مریم موسوی 27-معصومه کاظمی مقدم 28-فاطمه کاشی 29- لیلا مؤمنی 30-سیده زینب جلالی 31-مریم زمانی فر 32-سمیه رجب علی نژاد 33- فریده قلی نژاد 34- کلثوم سادات پور 35- زینب توفیقی 36- کلثوم پیشکار 37-فاطمه فقیه 38- نسیبه فقیه 39- زهرا فقیه 40- بهجت خاسته 41-الهه قنبری 42- انسیه فقیه 43-زینب فقیه 44-معصومه رستمی 45-مهدیس خدادادی 46-الهام خانلری 47- سیده صدیقه آروند 48-نیلوفر قربانی 49-پروانه ابراهیمی 50- نوش آفرین بختیار 51-صنم گرزین 52- ناهید مختاری 53-فاطمه محسنی 54-لیلا دهقان 55-زهرا رستگار 56- الهام محمدی 57-مژگان محمدی 58-نسترن صالحی 59- بیتا حیدری 60-کوکب دست افکن

*تصاویر مربوط است به روز حضور تاریخی دکتر حسن روحانی در ساری(19 خردادماه 92)

عکس:مازندنومه،کلثوم فلاحی


 • دختر ساوری پاسخ به این دیدگاه 0 0
  دوشنبه 8 مهر 1392-0:0

  منم میخوام عضو شم لطفا راهنماییم کنید

  • پنجشنبه 10 مرداد 1392-0:0

   دست مریزاد دوستان امیدوارم تداوم داشته باشد

   • چهارشنبه 9 مرداد 1392-0:0

    ان دو ست خوب که میگوید اینها فصلی هستند باید کمی به فضای کلی جامعه نظری کند ببیند ایا همیشه این فضا مهیا بوده البته ایشان باید بگوید خودشان در ایجاد تشکل چه گامی را برداشتهاند نمیشود خارج از گود بود و انتقاد کرد لطفا نظرات خود را در قالب برنامه عملیاتی بیان کنید شاید راهگشا باشد ما استقبال میکنیم . خانمهایی که امضا کردند از سراسر مازندران هستند کمترین فعالیت انان حمایت از اقای روحانی بوده است که منجر به حماسه سیاسی شد در ضمن اکثر انان در حوزه های اجتمایی هم فعال هستند .

    • سه شنبه 8 مرداد 1392-0:0

     ما زنان باید با هم باشیم تا بتوانیم به نقش واقعی خود که تربیت فرزند نیک است را درست ایفا کنیم البته این مسله بر میگردد به داشتن روحیه استقلال طلبی شجاعت دین باوری و ایجاد فضایی برابر برای رشد زن مسلمان ما باید به سمت اگاهی و دانستن پیش رویم زمانی زنان ما میتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند که خود را جنس دوم ندانند در این وضعیت که در حال حاضر برخی از زنان را به خود مشغول کرده مثل زیبایی اندام یا کوچک کردن بینی سوار شدن فلان مدل ماشین و........ما نمیتوانیم نسلی را تربیت کنیم که به غیر خود فکر کند از انجا که انسان مدنی باطبع است زنان مو ظفند به نقش اجتمایی خود که همان تربیت نسلی است اصیل توجه بیشتر کنند . ما باید باور کنیم که مهم ترین وظیفه فرهنگی بر دوش ماست پس باید خود منبعی غنی باشیم باید در خود بازنگری کنیم اول انگشت اشاره را به سمت خود نشاته رویم . بهرحال من از این حرکت استقبال میکنم.

     • حامی جنبش ساروی کیجاپاسخ به این دیدگاه 0 0
      سه شنبه 8 مرداد 1392-0:0

      با سلم و خسته نباشید... من نمیدونم شما کجایید واهدافتون چیه در مقام یک زن ایرانی که حقوقه به حقه خودم هنوز نسیبم نشده حرف میزنم حس من نسبت به شما حس خوبیه باید از جایی شروع کرد..بایدمطالبات را عنوان کرد باید از حقی که اصلا جز حق مسلم ماست دفاع کرد و بهش رنگ واقعی داد...ازینکه سعی شما برای اینهاست قابل ستایش وتقدیر ...من و خیلیها مصر این هستیم در این راه همدوش شما بانوان فعال قرار داشته باشیم.از کجا باید شروع کرد آیا نیساز به اطلاع رسانی جامع تر نیست سالهست در کشورهای جهان اول بطور رسمی فعالان حقوق زنان مشغولند آیا بهتر نیست در سایتهای مختلف یا در فیس بوک که یک رسانه پر طرفدار هست پیجی باز شود بعنوان جنبش زنان ایرانی یا همیاری جنبش زنان در مازندران تا همگان با شما و حرکت واهداف شما مطلع باشند ...باشد که دست در دست جمعی بزرگ باشیم در راه تحقق رسمیت دادن اینکه زنی نباشه مرد موفقی نیست و تمتم مردان بزرگ ایران دست همین زنان نام آور شدند با درود بر شما ....

      • سه شنبه 8 مرداد 1392-0:0

       احسن به بانوانی که زینب گونه همواره درراه ارزشهای انسانی که همان ارزش الهی است گام برمی دارند بخصوص خانمهای چون توفیقی، کاشی ،عبوری وشانه چی ها ؛ موفق باشید

       • دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

        ما زنده از انیم که ارام نگیریم

        • دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

         من به عنوان یک زن از این حرکت استقبال میکنم

         • يکشنبه 6 مرداد 1392-0:0

          خانم یا آقای مطلع خانم فاطمه هاشمی نه فائزه

          • يکشنبه 6 مرداد 1392-0:0

           متاسفانه دراستان مازندران جنبش های اینچنینی فصلی اند . بارفتن روحانی اینها هم می روند.

           • کیجا سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 2
            يکشنبه 6 مرداد 1392-0:0

            دوست خوبم کامنت -، واقعا دیدگاه شما اینه بودن چیزی صرفا بهتر از نبودنشه پس بهتر باشه حالا با هر ترکیب و ساختاری!!!!!!!!!!! واقعا ادم تا هر خیلی رو دید به صرف اینکه همه دنبالش میرن باید بره و حمایت کنه!!!!!!! نباید تو ذهنش بگه این خیل اصلا کین حرفشون چیه کجا دارن میرن چی میخوان کیا دارن میبرنش در غیر اینصورت اون که میشه حمایت گوسفندوار و شعبون بی مخی!!!. اتفاقا صحبت من اینه جنبش زنان در درجه اول باید به زن شعور و بینش اجتماعی سیاسی بده بعد اونو اگاهانه به صحنه بکشونه تا بلد باشه چه جور حق خودشو تو جامعه احقاق کنه نه فقط دنباله رو خیل عظیم باشه بدون هیچ پشتوانه فکری!!! اینطوری زن همیشه مورد سوء استفاده قرار میگیره !!! اصلا استدلالتون منطقی نیست . در مورد اسامی مندرج که فرمودین من اصلا تو استان نیستم و کسیو نمشناسم برای همین خواستم اعضاء توضیح بدن فقط با کامنت مطلع عزیز فهمیدم جنبش لااقل از طرف چه جریانیه و ازشون تشکر میکنم. شما بهتر بود سایتی به من معرفی می کردید .خواهشا هیچ وقت کسیو با این دلایل تشویق به پذیرش چیزی نکنید خیلی زنندس. و به جای اینکه برای جنبشتون جاذبه داشته باشه دافعه داره.مثل اینکه ادم به یکی بگه شوهر داشته باشی بهتر از اینکه اصلا نداشته باشی حالا کاری نداشته باش طرف کیه و چیه ببین همه قبولش دارن.... یعنی گوسفند باش جانم.... در ضمن من با اصل مسئله که وجود جنبش زنان هست موافقم ولی تا ندونم اصول فکری این جنبش چیه و هدفش کجاست فقط به صرف داشتن یه جنبش ،تبعیت گوسفندوار نخواهم داشت. بسیار سپاسگزارم

            • شنبه 5 مرداد 1392-0:0

             به خانم سوادکوهی کیجا خانم سلام عرض میکنم اگر جنبشی نباشد بهتر است یا انکه باشد بهتر است اول جواب به این سوال بدهید بر فرض انکه جواب شما اری باشد حمایت شما از خیل بانوان موثرتر خواهد بود یا تخریب لذا بنده جدای از انکه شما موافق یا مخالف باشید میگویم شاید شخص شما با بعضی اسامیمندرج مشکل داشته باشید ولی متوانستید اصل مسله را زیز سوال نبرید پس بیهوده نیست که میگویند زنان بعضی وقتها معمار جامعه مرد سالارند. ایام به کام خداوند رحیم ما را از حب نفس دور نگهدارد.

             • همشهری سارویپاسخ به این دیدگاه 4 1
              شنبه 5 مرداد 1392-0:0

              خسته نباشند وموفق و کامیاب اینکه تا حالا کجا بودند وقت این حرفا نیست بیایید برای تداوم و اسقرار این جنبش کوشا باشیم وحمایت خودمان را داشته باشیم اگه طالب مساوات و هم گرایی بین زنان ومردان هستیم از خودمان شروع کنیم خودمون دنبالش باشیم کجاست این جنبش اهدافش چیه ؟خوبه ملحق شیم شاید بتوان حق نگرفتهخ خود را بحق بگیریم...خواستن توانستن تداوم و همت میخواهد حق دادنی نیست گرفتنیست.

              • شنبه 5 مرداد 1392-0:0

               این جنبش در کشور راه اندازی شده است و همچنان در حال عضو گیری است.سرکار خانم فائزه هاشمی ،زهرا اشراقی ،فخرالسادات محتشمی پور ، پوران درخشنده و ... در این جنبش حضور دارند. این خانمها هم نیز همراهی نمودند. اگر میخواهید به این جنبش بپیوندید با مسئول بانوان اصلاح طلب خانم کاشی تماس بگیرید

               • کیجا سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 3 1
                شنبه 5 مرداد 1392-0:0

                با کامنت یکی از بانوان ساروی کاملا موافقم که این جنبش تا به حال کجا بود و چرا ما ازش خبری نداشتیم. این جنبش اگر جنبش بود چرا تو این مدت نجنبیده بود دوحالت داره پس با سیاستا همفکر و همگام بوده!!! و دوم چون شرایط تغییر کرده باید سیاستاش تغییر کنه یعنی سیاستش بوقلمون صفتیه!!! سکوت شما تو این چند سال یعنی شیوه ها و سیاستهای ضدزن رو قبول داشتید چطور می تونید خودتون رو نماینده ما بدونید چطور!!!! پس جنبشی برای زنان نیست بلکه جنبشی برای پیشبرد اهداف خاص برای افراد خاصه که در مواقع خاص می جنبد!!!! لطفا اعضاء این جنبش در صورت خوندن کامنت عصبانی نشن دفاع کنن از جنبششون شاید توجیه شدیم. در جامعه ای که هنوز زنان ارزش واقعی خودشون رو در تعداد سکه ها می دونن چه جور این جنبش ابراز وجود می کند؟؟؟؟؟؟ !!!! این جنبش در وهله اول برای بالا بردن بلوغ فکری اجتماعی سیاسی فرهنگی بانوان استانش تا به حال چه کرد؟؟؟حق خواهی پیشکش......هر جمعی که جنبید یه شبه ،جنبش نمیشه!!! جنبش باید اصول اهداف راهکار امار و نتیجه و خط مشی تعریف شده داشته باشه نه فقط یه وقتایی به دستور یه عده ای جنبنده باشه!!!! این کار بیشتر به یه نمایش خیمه شب بازی شباهت داره !!!!!! که بازم به زنها توهین کرد با استفاده ابزاری از زن، وقتی جنبشی ،مجمعی ،حزبی تفکر ،خط مشی اصولی و درنتیجه خروجی و نتیجه ای نداشته باشه یعنی ادا و این ادا بزرگترین توهین به زنان بود چون بار دیگه اثبات کرد زن تو این جامعه با عذر خواهی از تمام بانوان گرامی ، مترسک و عروسک و دردناکتر که خود زنان در این نمایش بازی کردن!!!!!!!!! ..لطفا اعضاء این جنبش دفاع کنن. سپاس

                • شنبه 5 مرداد 1392-0:0

                 احسن به شما بانوان محترم امیدوارم به نصیحت شما توجه شود

                 • شنبه 5 مرداد 1392-0:0

                  خدارو شكر كه كساني هستند حرف دل مارو بزنند

                  مطالبه در خور توجه اميدواريم آقاي روحاني ببينه

                  • جمعه 4 مرداد 1392-0:0

                   بهتر بود از میان فعالین واقعی زنان در جنبش های احتماعی چند نفر را اسم می بردید و از آنها می خواستید لیست را امضاء کنند. این اسامی جز سهم خواهی سیاسی هدف دیگری را دنبال نمی کنند.با بانوی ساروی موافقم که استثناء هم در این لیست وجود دارد مثلاً هاجر شانه چی

                   • پروانه دلاورپاسخ به این دیدگاه 3 1
                    جمعه 4 مرداد 1392-0:0

                    دست مریزاد!

                    • یکی از بانوان سارویپاسخ به این دیدگاه 4 3
                     پنجشنبه 3 مرداد 1392-0:0

                     جنبش زنان مازندران؟! این زنان زحمت بکشند بگویند دقیقا در 4 سال گذشته چه اقداماتی انجام دادند که بفهمیم برای تغییر فضا تلاش کردند؟ به غیر سه چهار تا اسم که جزو فعالین حوزه زنان استان هستند بقیه لشکر گشی بیشتر نیست . بی خیال این حرفها بشوید

                     • پنجشنبه 3 مرداد 1392-0:0

                      زن ستیزان را راندید فتنه گران و جریان سبز ها و کسانی نماینده بودند و در مجلس بر علیه نظام تحسن کردند را بدید ایراد ندارد


                      ©2013 APG.ir