تعداد بازدید: 2955

توصیه به دیگران 6

دوشنبه 27 مرداد 1393-22:25

خوارج ستادهاي سابق روحاني در مازندران چه كساني هستند؟!

تحليلي بر سهم خواهي هاي نامشروع مخالفان ربيع فلاح استاندار مازندران/چگونه و با چه متري اندازه گرفته ايد و به اين نتيجه رسيده ايد كه قاطبه ي مردم از مديران استاني رضايت ندارند؟


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، رضا میرزایی: ادعاهايي چون "تغيير استاندار از سوي فعالان ستاد دولت تدبير و اميد رسما كليد خورد" در یک پايگاه خبري، ادعاهاي كذب " اعزام هيئت بررسي از سوي نهاد رياست جمهوري براي تغييرات مديريتي در مازندران" و" دامنه نارضايتي ها از عملكرد استاندار مازندران از شرق تا غرب استان" به عنوان تيتر گزارش یک پايگاه خبري دیگر که حامي انتخاباتي آقاي قاليباف در رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري دوره يازدهم بود و انتشار بيانيه اي منسوب به ستاد سابق انتخاباتي دكتر حسن روحاني در بهشهر، نامه سرگشاده فردی به رئيس جمهوری محترم عليه دكتر ربيع فلاح استاندار مازندران و نيز بيانيه اي منسوب به ستاد سابق انتخاباتي دكتر حسن روحاني درشهرستان آمل در برخي از رسانه هاي محلي  را مي توان نمونه اي از ادعاهاي پرشور اما بي اساسي دانست كه در اين يادداشت به اختصار تلاش شده است تا به پشت پرده سناريوي تخريب و تضعيف استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران  نگاهي افكنده شود.

1-در برخي از رسانه ها به نقل از بيانيه اي منسوب به ستاد سابق انتخاباتي دكتر روحاني در شهرستان بهشهر خطاب به رئيس جمهوری محترم نسبت به عملكرد دكتر ربيع فلاح استاندار مازندران اعتراض و درخواست  اعزام هياتي از سوي بازرسي نهاد رياست جمهوري به مازندران شده است.

جالب و البته موجب تاسف است كه از سوي سايت هاي منتشر كننده اين بيانيه ادعا شده است: " اسامي امضا كنندگان موجود و محفوظ است". در واقع اين ادعا مي خواهد به مخاطبان خود چنين  القا كند كه بيانيه مذكور صاحب اسامي و امضا است. در حالي كه اين بيانيه به بسياري از سايت ها و رسانه هاي ديگر نيز ارسال شده اما در آن ها منعكس و منتشر نشده است، چراکه فاقد هرگونه نام و نشان بوده و حتي يك اسم و امضا در آن ديده نمي شود.

 نويسنده يا نويسندگان و ارسال كننده آن بيانيه بي نام و نشان، در پاي بيانيه خود به جاي ذكر اسامي و درج امضا و درخواست از رسانه ها براي محفوظ نگاه داشتن اسامي، فقط به اين جمله بسنده كردند كه" اسامي امضا كنندگان موجود و محفوظ است" و رسانه هاي منتشر كننده اين بيانيه نيز در اقدامي كودكانه و غير حرفه اي با انتشار آن به مخاطبان  خود به شيوه اي كذب چنين القا كردند كه بيانيه داراي اسامي و امضا بوده و نزد رسانه منتشر كننده محفوظ است، در حالي كه بيانيه مذكور فاقد هرگونه اسامي و امضا  و لاجرم كاملا بي ارزش بوده و  لذا استناد به آن از سوي رسانه هاي منتشر كننده  را بايد اقدامي تامل برانگیز تلقي كرد.  

2- در يكي از رسانه هاي حامي يكي از رقباي انتخاباتي شكست خورده دكتر حسن روحاني، با درج اين تيتر" اعزام هيئت بررسي از سوي نهاد رياست جمهوري براي تغييرات مديريتي در مازندران" كوشش شده است تا اين شائبه و شايعه كذب به وجود آيد كه چنين اتفاقي افتاده است، در حالي كه صورت صحيح مسئله اين گونه است كه عده اي بي نام و نشان – تاكيد مي كنم عده اي بي نام و نشان –  از رئيس جمهوری محترم چنين درخواستي را كرده اند كه ميان درخواست موضوع تا تحقق موضوع فاصله زيادي است.

طرح چنين شائبه اي  جداي از آن كه مي تواند ريشه در مرض و غرض داشته باشد، نشان دهنده بي اخلاقي بعضي از مدعيان رسانه اي بودن است كه به جاي تنوير افكار عمومي به تشويش افكار عمومي بر مي خيزند.

ادعاي ديگر همين رسانه مبني بر اين كه " دامنه نارضايتي ها از عملكرد استاندار مازندران از شرق تا غرب" گسترده شده است، دروغ ديگري است كه طراحان آن آشكار نشان داده اند هنوز ياد نگرفته اند كه بايد به جاي استفاده از  شكم براي فكر كردن، از مغز براي انديشيدن و طرح ادعا بهره گرفت!

مدعيان توضيح نداده اند كه با كدام متر از غرب و شرق استان مازندران را رصد كرده اند و به چنين نتيجه گيري و ادعاي مشعشعي دست يافته اند؟ آيا جز اين است كه اين گونه ادعاهاي نينديشيده و نسنجيده، ريشه در جهل يا مرض و غرض دارد و بس!؟

3- در سايت دیگری خبری با عنوان " تغيير استاندار از سوي فعالان ستاد دولت تدبير و اميد رسما كليد خورد"، ادعا شده است :" در نشستي كه با حضور روساي ستادهاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد ( در مازندران) برگزار شد"، طي نامه اي به رئيس جمهور و آيت الله هاشمي و ديگر مسوولان بلند پايه كشوري " فعالان و روساي ستادهاي انتخاباتي شهرستان هاي استان مازندران تغيير استاندار" را خواستار شدند.

این سايت به مخاطبان خود توضيح نداد امضا كنندگان اين درخواست چه كساني بودند؟! آيا بهتر نبود این سايت مجموع امضا كنندگان اين نامه را كه از انگشتان يك دست نيز كمتر بوده، به خوانندگان معرفي مي كرد و در حالي كه روساي ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در مازندران 22 نفر هستند به مخاطبان خود صادقانه مي گفت كه تنها يك نفر از 22 نفر روساي ستادهاي استان اين نامه را امضا كرده و از سه نفر ديگر امضا كننده هيچكدام از آنها رياست ستادي را  نيزبرعهده نداشتند؟!

4- در این سايت و در ادامه ادعاهاي اثبات نشده و خلاف واقع آن در تعميم و مطلق انديشي درباره مخالفت روساي ستادهاي سابق انتخاباتي دكتر روحاني در مازندران با دكترربيع فلاح و با اشاره به نشست اندك عده اي معلوم الحال كه بيش و پيش از آن كه از زمزمه تغيير همسويي با دولت تدبير و اميد را در نظر داشته باشند، با عقده گشايي و انتقام جويي تمايلات و تلاش خود براي سهم خواهي هاي نامشروع و گرفتن پست مديريتي – و نه مسووليت ، چه كه توان و صلاحيت لازم مديريتي را ندارند- منعكس مي كنند، ادعا شده است كه " دكتر محمد علي كوزه گر اهل مازندران و نماينده سابق مردم شهريار و ملارد در مجلس شوراي اسلامي و از فعالان ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در تهران به عنوان گزينه نهايي ستاديون دولت تدبير و اميد مازندران ( براي مسند استانداري مازندران)با حداكثر آرا به رياست محترم جمهور و وزير كشور معرفي شد!

این سایت به مخاطبان خود نگفته است منظورشان از " حداكثر آرا" چند نفر است؟ آيا اندك امضا كنندگان آن نشست گمان برده اند منعكس كننده آرا و ديدگاه هاي واقعي روساي ستادهاي انتخاباتي سابق رئيس جمهور محترم در مازندران هستند؟ آيا به راستي چنين توهماتي اسباب مضحكه در ميان اهل عقل و انصاف نخواهد شد؟!

5- اما فرد دیگری که سخن از دلسوزي براي دولت تدبير و اميد به ميان مي آورد و سوار بر اسب ادعاي تغيير مديريتي ، سوداي رسيدن به پست مديريتي را در ذهن و خيال خود مي پروراند و بيانيه ها مي نويسد و از پس آن بيانيه ها جز هياهوي بسيار بر سر هيچ دستمايه اي ندارد، به مخاطبان گفته است كه بارها شرط عدم مخالفت خود با استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران را كسب چند پست مديريتي براي چند هم پيمانه و هم پياله خود در مخالفت با دكتر ربيع فلاح قرار داده و مي كوشند تا با اعمال فشار بر استاندار به سهم خواهي هاي نا مشروع خود جامه عمل بپوشانند؟ آيا اين مدعي پر ادعاي طرفداري از دولت تدبير و اميد به مخاطبان خود گفته است در دقيقه 90 انتخابات رياست جمهوري از اردوگاه ستاد آقاي دكتر جليلي تغيير مسير داده است؟ آيا اين مدعي بلند پرواز تغيير به مخاطبان خود گفته است كه در رقابت هاي تصدي استانداري مازندران چند بار از كوي چند نامزد استانداري مازندران گذشته و در خانه آنان فرود آمده است و از اين كوي و اين خانه به آن كوي و آن خانه تغيير مسير داده است؟!

اگر بنا به مصالح و حكم اخلاق سكوت پيشه كرده ايم اين بدان معنا نيست كه سرشت و انگيزه هاي شمايان بر ما پوشيده است كه اگر دهان به سخن بگشاييم و ناگفته ها هويدا كنيم، شمايان با همه ادعاهاي زيادتان و البته دانش و صداقت  و انصاف اندك تان به لكنت زبان خواهيد افتاد.

ایشان كه در افاضات خود استاندار مازندران را متهم به " ضعف مفرط " در " عدم ارائه طرح هاي بزرگ و لازم استاني " كرده اند صادقانه بفرمايند آيا صلاحيت كارشناسي ورود به اين بحث را دارند؟ چرا چنين مي نمایند كه علامه علوم منقول و معقول و كاشف  هر مجهول هستند، در حالي كه دانش اندكی دارند و متخصص اموري كه در آن ورود مي كنند، نيستند؟

چگونه و با چه متري اندازه گرفته ايد و به اين نتيجه رسيده ايد كه قاطبه ي مردم از مديران استاني رضايت ندارند و ميزان رضايت شان كاهش يافته است كه بر طبل ادعاي بي اساس " كاهش رضايت قاطبه ي مردم از مديران استاني " مي كوبيد؟

 كوتاه سخن ، نقد را آداب و ادبي است كه از آن ميان برخورداري از آگاهي و انصاف از جمله آن آداب و ادب است. خوب است كساني اندك از خوارج ستاد هاي انتخاباتي دكتر روحاني و حاميان دكتر ربيع فلاح استاندار مردمي و دلسوز و تلاشگر دولت تدبير و اميد در مازندران  كه شبها با خوردن قرص هاي پست هاي مديريتي به خواب مي روند و صبح ها بر مي خيزند، در آن چه كه به نام نقد استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران ، نجويده و نسنجيده، مزه مزه مي كنند، اندكي نيز از دانش و انصاف بهره گيرند و با توهين و تخريب و دروغ و مرض و غرض، دامن شريف نقد را آلوده نكنند. • عضو فعال ستاد دکتر روحانیپاسخ به این دیدگاه 2 0
  چهارشنبه 29 مرداد 1393-12:7

  اقلی صادقی کامنتهایی که به نفعت نیست تایید نمیکنی؟
  اگه تایید نکنی تو سایتهای دیگه میزنم

  • چهارشنبه 29 مرداد 1393-10:51

   با سلام
   مدیریت محترم سایت وزین مازند نومه
   امید وارم با درج این نظر که برای بار دوم ارسال می شود ، تحمل نظر مخالف با خود را اثبات نمائید .
   نامه اعضای ستاد آقای روحانی در بهشهر با اسم و امضا در استانداری موجود است و می توانید استعلام نمائید .
   دلیل اصلی اعتراض فعالین ستاد به استاندار محترم ، حذف و نادیده انگاشتن فعالین ستادی آقای روحانی حتی در حد مشاوره و عدم تغییر مدیرانی که حامل و مجری تفکرات دولت قبلی میباشند هست .
   آیا این باید سهم خواهی تلقی شود؟
   آیا مدیری که قسم خورده است که کمر به نابودی تفکر اعتدال ببند همچنان باید سمت های مهم نمایندگی دولت را اشغال نماید ؟
   آیا این را درست می دانید که آقای استاندار و معاون محترم ایشان بگویند که خط قرمز تغییرات مدیریتی ما نظر نمایندگان مجلس هست . نمایندگانی که عملا نظری مخالف با انتخاب آقای روحانی و ادامه غعالیت دولت دارند . این چرخش مواضع ناشی از چیست .
   ایا انتظار تنظیم یک جلسه حضوری با استاندار در مدت یکسال سهم خواهی و یا خروج است . به نظر می رسد اگر کسی خروج کرده است آقای استاندار می باشد نه فعالین ستاد آقای روحانی که گناهی جز حمایت از ایشان و اصرار بر عملی شدن وعده های انتخاباتی ندارند

   • چهارشنبه 29 مرداد 1393-9:29

    چهارنفرباهم نميسازين چه برسد به مردم
    هنوز لابي گري ويارگيري و...
    يكسال گذشت چه كردين

    • میرزا رضاپاسخ به این دیدگاه 6 0
     چهارشنبه 29 مرداد 1393-6:23

     آقای میرزایی نشان دادند که خیلی به ادامه و تثبیت موقعیت فلاح و تیم مدیریتی ایشان علاقمند هستند و در دفاع از ایشان چشمها را بسته و زبان را گشوده و هر چه دلش خواست به این و آن گفته و همه را بر خطا و ناشی و غیر متخصص و نادار از حق ورود به موضوع توصیف کرده و آسمان و ریسمان بافته تا طرفداری و وفاداری و عرق و تعصب خود را به ربیع فلاح اثبات کرده باشد.
     در پستوی این دفاع جانانه چه تحولاتی وجود داشت و اطلاعات ریز اسامی امضاء کنندگان را چه کسی به ایشان رسانیده و اینکه بیانیه ای به چند تاسایت رفته و در آنها خبری از امضاء نبوده خدا می داند ولی یک اصل وجود دارد و آن اینکه هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد و طبعاً برای سیر کردن شکمش رنج موش گیری را به خود هموار می کند و آقای میرزایی هم برای رضایت خالق مجیز مخلوق نگفته و در چند حالت به دنبال منافعی است.
     این اقدام نشان از آن دارد که نیازی به پاسخگویی به نقدها نیست و به جای استاندار و تیم پر مدعا ولی به شدت ضعیف آن می توان از افرادی برای له کردن منتقدان استفاده کرد و با پر کردن صفحات سایتی که آنهم برای رضای خدا موش نمی گیرد، به خیال خود اثرات نقد در سایت های دیگر را می توان خنثی کرد. آقای میرزایی و دوستانشان صد البته مسئول پاسخگویی به نقدها نبوده و حتی مسئولیت دفاع هم بر عهده نداشتند و به عنوان شخص ثالث به موضوع ورود فضولی کرده و عقل را کنا گذاشته و به ظاهر و شکل قناعت نموده و پاسخی دندانشکن و محکم اما بدون ورود به اصل موضوعات به چند سایت و جریان و افراد داده که به هیچ وجه مسئله ای به نام اقناع را حاصل نکرده است.
     آقای میرزایی بدانند در صورتیکه نقد ناقدان در ضعف عملکرد و ضرورت تغییر در مدیریت عالی استان به حق باشد و جلوی ضرر مردم استان را از هر کجا که گرفته باشند منفعت است صحیح باشد، چه جوابی برای همراهی چشم بسته با تیم مدیریتی ضعیف و غیر عقلانی استانداری دارند که به عنوان ضعیف ترین استاندار بعد از انقلاب استان قضاوت می شود و تاکنون هم به همت و یاری و تاثیر کلام نماینده ولی فقیه در استان و ... طوفان انتقادات را کنار زده و سرپا مانده است.
     اینجور نیست که همه ناقدان بدون دانش باشند و آقای میرزایی و مدافعان از دانش و عقل وتدبیر بلاحدی برخوردار باشند که دیگران به گردشان هم نتوانند برسند. سکوت بسیاری از منتقدان به دلیل آن است که نمی خواهند موقعیت های اندک را فدای اعتراضات خود کنند و در بازار اتهام و تهمت و ناله و نفرین این و آن با جریان متعصب ورود پیدا کنند. حرف های کمی هم از ضعف عملکرد وجود ندارد که بیان آنها خیلی سخت باشد.
     ذکر نمونه ای از ادعاهای هرگز عمل نشده کافی است که توجه شود این تیم مدیریتی در استان دارد با وعده های سرخرمن مردم را خواب می کند. معاون مدیریت و برنامه ریزی استانداری در چند صد جلسه ادعا کرده و می کند که اولویت اول سیاستگذاری در استان را فاب انرژی قرار داده اند و در پی آن اقداماتی صرفا در حد جلسه با زعمای نفت و انرژی انجام داده و قول هایی را گرفته اند که با آن بتوانند معجزه ای در حد اعجاز عصای موسی را به رخ بکشند. شما که از کنه همه مسائل اطلاعات دقیق و وثیق دارید آیا پیشرفتی را در این زمینه دیده اید؟ سنگی از روی سنگی برداشته شده؟ قدمی عملی در این زمینه برداشته شد؟ استان با پیشرفتی مواجه شد؟ کدام اعتبار برای شروع کدام عملیات اجرایی به استان سرازیر شد؟
     بی اطلاعی ما از کنه مسائل که عیب نیست چون با غریبه فرض کردن ما اطلاعات لازم در اختیار غریبه هایی همانند ما قرار داده نمی شود که از آن تحلیلی داشته باشیم ولی شما که در متن قرار دارید و مدعی بررسی هستید بیایید نقاط قوت و ضعف را منصفانه تحلیل کنید تا منتقدان به قول شما بی انصاف از شما انصاف را یاد بگیرند. ما ضعف را می بینیم و برای آن غصه می خوریم و شما هم بیایید قوت ها را برجسته کنید و منصفانه ضعف ها را هم بیان کنید و شجاعت ورود به این بررسی را از خود نشان دهید. در موضع دفاع قلم زدن که هنری نیست و می توان بدون غصه و دغدغه و تهدید متنی نوشت و منتشر نشده مواجب خود را دریافت نمود.
     بفرمایید کدام کار به انصاف نزدیک تر است؟ کدام اقدام سخت تر است؟ کدام اقدام برای نویسنده اش خطرناک تر است؟ اقدام شما در دفاع یا اقدام ما در انتقاد؟ شما موقعیت خود را با خطر مواجه خواهید دید یا ما تمام حیثیت و آبروی خود را با خطر مواجه می کنیم؟ شما حتی اگر تاکنون از پست درخور توجهی برخوردار نبوده باشید با این مقالات می توانید متوقع دریافت موقعیت جدید باشید ولی ما که همان پست نداشته را هم در خطر می بینیم. کدام یک از ما خطر پذیری می کند؟
     برادر عزیز شما هم کمی به سمت انصاف گام بردار و چشم بسته دفاع نکن تا ما هم شما را باور کنیم که صادقید.

     • سه شنبه 28 مرداد 1393-22:42

      انتخاب ربیع فلاح کلاً سوتی دولت بود؛ ربیع فلاح مساوی با دولت تدبیر و امید نیست.

      • سه شنبه 28 مرداد 1393-21:34

       همه می دانیم نه مخالفان حرف مطالعه شده ای می زنند و نه موافقان خارج از تعصب سخن می رانند. ربیع فلاح هم ضعف های زیادی دارد و هم از قوت هایی برخوردار است. متر برای اندازه گیری در مدیریت عالی مازندران چندان نایاب نیست که با این عنوان بخواهیم مخالفان را پس بزنیم و اینجور هم نیست که استانداران سابق عالی عمل کرده باشند که کارکرد ربیع فلاح را خیلی سیاه جلوه بدهیم.
       فلاح در آوردن نیروهای همکار خود بدسلیقگی و بی سلیقگی کرد و تعصب های شهری را هم چاشنی کارش کرد. در آوردن رئیس جهاد کشاورزی مازندران سنگ تمام گذاشت و این سازمان را فنا کرد و به موجودیت آن جفا کرد. در مورد دانشگاه مازندران خوب عمل کرد و در مورد دانشگاه نوشیروانی بابل پشت صحنه ماند و در مورد کشاورزی ساری بسیار بد عمل کرد و تلفن پشت تلفن به وزیر که الا و لابد باید آقای دکتر ب که زمان احمدی نژاد رئیس دانشگا مازندران بود به ریاست این دانشگاه تحمیل کند تا خط ناجوانمردانه دکتر س عامل سیاست های بعد از دورکاری را ادامه دهد. هم اکنون نیز با همکاری ناخواسته نماینده ای بر وزیر فشار می آورند تا جفایی که در مورد دانشکده منابع طبیعی و دانشکده علوم دامی و شیلات صورت گرفته و اعضاء هیات علمی را به بدترین شکل ممکن به بهانه تجمیع به خوابگاه دانشجویی آورده و مورد توهین قرار دادند جبران نشود و همچنان ادامه یابد. استاندار هم در این جفاکاری به دلیل مشورت های همان آقای ب همشهری و هم محلی و فامیل خود از نظر اولیه راه خود را کج کرده و به سمت عدم جبران این خسارت معنوی و زیر پا نهادن حق مردم میاندرود گام بر می دارد. واقعاً این یعنی متر یا یک چیز دیگر؟ متر برای اندازه گیری یعنی ابزاری برای سنجش موفقیت ها و ناکامی ها. حال در چند مورد می توان شواهدی ذکر کرد که مترش به نفع سیاست ها و عملکردهای ربیع فلاح و همکارانشان باشد و چند تایش در خلاف تائید کارکردها باشد خدا می داند.

       • سه شنبه 28 مرداد 1393-13:43

        منم موافقم.
        فقط يه عده جوون به ديدار آيت الله هاشمي رفسنجاني رفتند وخواهان تغيير مديران استاني شدند كه من خودم شاهد بودم كه آيت الله سكوت نمود وبه آرامش دعوت نمود.

        • مشت غضنفرپاسخ به این دیدگاه 11 0
         سه شنبه 28 مرداد 1393-10:23

         ناکسین ومارقین کجایند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

         • سه شنبه 28 مرداد 1393-10:9

          طاقت بیار رفیق
          ربیع فلاح از جمله استاندارهای قوی هستند که با توجه به خراب کاری دولت گذشته و با وجود آثار باقی مانده از آن همه خراب کاری توانست مازندران را به سلامت از کانال خود عبور دهد, دوستان عجله نکنید روزهای خوب در راهه...عجله نکنید...
          همگام با دکتر ربیع فلاح ,مردِ مقاومت و اقتصاد و تابو شکن افکار منحرف سیاسی.

          • سه شنبه 28 مرداد 1393-7:26

           خوارج !!!؟؟
           دو حالت داره يا لابي شان عمل نكرد يا ازشعار تا واقعيت را ديدند وعقب كشيدن

           • جمعی از مسولین سابق ستاد روحانی در مازندرانپاسخ به این دیدگاه 45 11
            سه شنبه 28 مرداد 1393-1:8

            ...تمام مسولیت از منظرنظامی انتظامی وامنبتی وفرمانداری امل جاویدان بعنوان مسول ستاد امل بود

           • دوشنبه 27 مرداد 1393-23:46

            حمایت از ربیع فلاح حمایت از دولت تدبیر و امید است


            ©2013 APG.ir