تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 5 ارديبهشت 1384-0:0

ويژگي‌هاي رئيس جمهور آينده از نگاه مردم مازندران

پرهيز از مصلحت‌‌انديشي‌هاي بي‌مورد، تلاش براي تحقق عدالت اقتصادي و اعتقاد به اراده مردم، ويژگي‌هاي رييس جمهور آينده از نظر مردم مازندران است.


حدود 50 روز به انتخابات  رياست جمهوري نهم باقي مانده است و هر روز كه مي‌گذرد بر حساسيت آن افزوده مي‌شود.به راستي رئيس جمهور نهم بايد حائز چه ويژگي‌هايي باشد؟‌ اين سوالي است كه خبرنگار فارس از تني چند از شهروندان مازندراني پرسيده است.
يكي از ‌دبيران آموزش و پرورش در اين باره مي‌گويد: به اعتقاد من رئيس جمهوري آينده بايد شجاع و به لحاظ شخصيتي قوي باشد و از همه افزون‌خواهان و فرصت‌طلبان نترسد و تنها مردم را امين و محرم اسرار خود بداند و باور داشته كه در صورت نياز مردم مي‌توانند به كمك او بيايند و به تغييرات ساختاري موردنظر رئيس جمهور كمك كنند.
محمدرضا موسوي، مي افزايد: يكي از ويژگي‌ هاي رئيس جمهور آن است كه وي بايد آگاه‌ به مسائل روز جامعه و مطلع از نيازمندي‌هاي آحاد ملت باشد و در راستاي تحقق اين نيازها طرح وبرنامه ارائه كند.
وي مي‌گويد: رئيس جمهور آينده بايد بداند كه هم اكنون بسياري از لايه‌هاي اجتماعي جامعه ما از تدارك حداقل نيازهاي اقتصادي ناتوان هستند و به سختي، روزگار مي‌گذرانند.
كارمند يكي از شعبه هاي بانك نيز در اين زمينه معتقد به تحقق آزادي‌هاي مدني و استيفاي حقوق شهروندان است.
حميد رضا فولادي مي‌گويد: مردم بزرگ‌ترين تصميم گيرنده كشورند و اگر به فردي به عنوان رئيس جمهور راي مي‌دهند به اين معناست كه شعارها و برنامه‌هايش را پسنديده‌اند و از او انتظار دارند كه در مسير تحقق برنامه‌هايش حركت و تلاش كند و هر جا كه با مانعي روبه‌رو شد و نتوانست از آن بگذرد موضوع را مستقيما با مردم در ميان بگذارد و از آن‌ها كمك بگيرد.
وي ادامه مي‌دهد: متاسفانه عده‌اي هميشه فكر مي‌كنند كه رئيس جمهور يك فرد است در حالي كه رئيس جمهور يك ملت است. همان گونه كه رئيس‌جمهور در مذاكره با كشورهاي خارجي به عنوان نماينده تام‌الاختيار كشور قلمداد مي‌شود، در داخل كشور نيز همين مصداق بايد نمود عيني يابد و همه دستگاه‌ها و نهادها خود را ملزم به اجراي فرامين رئيس جمهور بدانند و براي تحقق مطالبات او بكوشند.
يكي از روحانيون نيز مي‌گويد: به نظر من ويژگي يك رئيس جمهور علاوه بر تخصص، تعهد و توانايي اجرايي و شجاعت اوست. يعني بتواند به عهدي كه با مردم مي‌بندد، پايبند باشد.
عبدالصمد زراعتي مي‌افزايد: متاسفانه در كشور ما قاعده مصلحت انديشي به مباني حقوق شهروندي نيز سرايت كرده است. لذا اگر بتوان عنصر شهامت را به عنوان ويژگي غير قابل انفكاك يك رئيس جمهور برشمرد، بسياري از چالش‌ها و دعواها حل خواهد شد.
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي مي‌گويد: واقعيت آن است كه اگر بخواهيم شعارهاي كهنه فراجناحي، دولت توسعه، دولت فراگير، دولت تامين كننده نان و رفاه و از اين قبيل ويژگي‌ها را براي رئيس جمهور برشماريم، بايد بپذيريم كه آينده فرزندان خود را تباه خواهيم كرد.
يك كارشناس علوم سياسي نيز در اين زمينه مي‌گويد: رئيس جمهور اولا بايد مسائل و چالش‌هاي جامعه را به درستي بشناسد و تحليل كند و ثانيا براي مرتفع ساختن اين مشكلات برنامه داشته باشد و در گام سوم، تيمي را به عنوان هيات دولت و مشاوران خود برگزيند كه از آگاهي و علوم روز بهره‌مند بوده و با رئيس‌جمهور صادق باشد.
حسين رزاقي مي افزايد: رئيس جمهور بايد از آرمان‌گرايي و مصلحت انديشي بي مورد پرهيز كند چرا كه همان گونه كه آرمان‌گرايي بلند پروازانه مردم را نااميد مي‌كند، مصلحت انديشي‌هاي بي‌جا نيز ياس را در مردم تقويت مي‌كند و باعث سرخوردگي مي‌شود. (farsnews)    ©2013 APG.ir