تعداد بازدید: 2782

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 22 فروردين 1385-0:0

توکلي به جرگه مطبوعاتي ها پيوست

احمد توکلي-نماينده بهشهري مردم تهران در مجلس- پس از انتشار ناموفق روزنامه"فردا" مجوز يک هفته نامه را دريافت کرد.


قرار است  " اطلاعات و ارتباطات " به صاحب امتيازي و مدير مسوولي " احمد توكلي " به صورت هفته نامه منتشر شود.


    ©2013 APG.ir