تعداد بازدید: 2604

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 23 دی 1386-0:0

كنده‌كاري ممنوع!

شهرداري ساري هرگونه حفاري و كنده‌كاري در سطح شهر را ممنوع كرد.


 شهردار ساري با بيان اينكه ادارات حفار در انجام وظايف قانوني و عمل به تعهدات خود موفق نبوده‌اند، تاكيد كرد: در زمان حاضر هرگونه حفاري در سطح شهر ممنوع است.

 "سيدعلي حجازي" افزود: ادارات حفار تا زمان ترميم كنده‌كاري‌ها، اجازه حفاري در شهر را ندارند و بايد به بازسازي اين مناطق بپردازند.

وي شهروندمداري را يكي از مهمترين منشورهاي خدمات رساني شهرداري‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: شهروندمداري به معناي سكوت در برابر متخلفان به امور شهر نيست بلكه به معناي اجراي دقيق قوانين شهرداري و احترام كامل به حقوق شهروندان است.(irna)    ©2013 APG.ir